ETF:er gör comeback – redo att bredda din portfölj!

Amerikanska ETF:er var ett populärt tillgångsslag som dessvärre försvann för europeiska investerare 2017 på grund av regelförändringar. Sedan dess har vi haft ambitionen att erbjuda ett substitut till våra sparare. Nu kan vi äntligen erbjuda ett växande utbud av europeiska ETF:er på vår plattform. Jag ställde några frågor till Carl-Christian Höeg som är ansvarig för ETF:er på Lyxor – en av våra emittenter.

 

Comeback för det populära tillgångsslaget ETF:er

Ett mycket uppskattat och efterfrågat tillgångsslag inom finansbranschen och FinTech de senaste årtiondena är ETF:er (börshandlade fonder)! Nu kan du som Avanzakund lätt komma åt dessa produkter igen.

I kölvattnet av nya regelverk såsom Mifid 2 och PRIIP som infördes i början av 2018 minskade utbudet av ETF:er drastiskt på den svenska marknaden. Detta eftersom handeln med amerikanska ETF:er på europeiska handelsplattformar upphörde.

Vad är nytt?

Nyligen lanserades cirka 50 ETF:er på Avanza, från en av Europas och världens största ETF-leverantörer, Lyxor. De handlas på några av de största europeiska börserna i bland annat Tyskland, Frankrike och Italien. Totalt har Lyxor fler än 220 ETF:er och snart kommer ännu fler av dessa vara tillgängliga via Avanza.

Är det någon skillnad på amerikanska och europeiska ETF:er?

De europeiska UCITS ETF:erna är europeiska värdepappersfonder och fungerar på liknande sätt som amerikanska ETF:er för en svensk investerare. De är billiga, transparenta, likvida, öppna för handel på våra tidszoner och omfattas dessutom av våra europeiska regelverk.

Vilka är de största fördelarna med ETF:er?

En börshandlad fond eller ETF, Exchange Traded Fund, innebär att man gifter samman fördelarna med en indexfond och börshandel, alltså att dessa kan handlas löpande under börsens öppettider istället för en fond som normalt kurssätts en gång per handelsdag.

Indexfonder och ETF:er följer ofta stora breda aktie- eller obligationsindex och erbjuder därmed en av de viktigaste byggstenarna i en portfölj, nämligen diversifiering. De har blivit framgångsrika till stor del tack vare att de är billiga (från ca 0,07% per år).

I och med att fonden är börshandlad får du också aktuellt pris som syns i realtid och direkt efter köp eller sälj får det genomslag i portföljen. Avvecklingscykeln är standardiserad enligt T-2 likt aktier och dessutom är belåning möjlig.

ETF:er har en god transparens vad gäller innehav och avgifter samt följer etablerade index. Vanliga indexfonder kan ibland följa svårjämförbara specialindex.

Hur kan man använda ETF:er i sin portfölj?

De kan användas för att exempelvis få exponering mot breda globala index. Även regionala index för den som vill ha lite spets i portföljen till attraktiv prislapp. För den som vill ha lite mer nischade varianter och dessutom arbetar lite mer taktiskt med sin allokering i portföljen så finns även ett brett utbud av nischade sektorer och länder.

Lycka till med ditt sparande!

https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/lista.html

 

Carl-Christian Höeg

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

 

Relaterade inlägg