Flockbeteende på optionsmarknaden bidrar till ökad volatilitet

Optionsmarknaden förstärker marknadssentimentet

Börsen har efter en rejäl sättning i mars hämtat sig ordentligt. I efterskvalpet efter den första corona-krisen har sentimentet onekligen svängt snabbt. Medan svenska börsen stått och stampat i september har den amerikanska dito och då främst tekniksektorn tagit en del stryk. Hur kan man bilda sig en uppfattning om sentimentet och var står vi nu?

Till att börja med, sentimentet på världens finansiella marknader går att bedöma på flertal sätt. Ett välmyntat uttryck är att man inte ska följa flocken utan istället agera tvärtemot. Hur lätt är det på börsen? Rent psykologiskt är människan ett flockdjur; sannolikheten för överlevnad har historiskt varit bättre genom att tillhöra en grupp. Även om vi nu inte behöver slåss mot rovdjur är det inte särskilt förvånande att vi människor sluter oss samman  i olika grupper. En intressant observation för att bedöma det här flockbeteendet är via optionsmarknaden. På senare tid har intresset för optionshandel fullkomligt exploderat i USA och volymen i aktieoptioner har gått om handel i underliggande aktier (graf nedan).

Källa: Wall Street Journal / Goldman Sachs

Retailinvesterare drivande bakom volymuppgången i tekniksektorn

Ännu mer intressant blir det när man betänker det faktum att det främst ökat inom den kundkategori som betecknas ”retail”.  Det finns inte ett heltäckande begrepp för den här gruppen men generellt är de allra flesta retail-investerare att betrakta som icke-professionella. Intresset har kretsat kring ett fåtal aktier och dominerats av teknikbolag – Facebook, Amazon, Netflix m.fl (graf nedan).

Källa: bianco research

Köpoptioner i ropet

Det är främst intresset för köpoptioner som ökat kraftigt vilket kan utläsas genom att jämföra kvoten mellan köp- & säljoptioner. Det här verkar främst drivet av nämnda retail-investerare samt det japanska konglomeratet Softbanks volymer. Att Softbank delvis drivit marknaden är relativt välkänt men att även kollektivet drivit på är en spännande betraktelse (graf nedan).

Källa: Vanda & FT

Market makers kan komma att bidra till ökad volatilitet

Att Köpoptioner är i ropet skapar följdeffekter. Vid tillfället för handel så tar market makern en position i underliggande aktie för att effektivt hedga sin risk. De vill helt enkelt inte ”sitta på risken”. Vad menar jag här? Rent praktiskt: När efterfrågan tar fart på köpoptioner så köper market makern underliggande aktier eftersom de annars hamnar med en oönskad risk. Det här kan påverka  aktiekursen vid riktigt stora volymer och därmed värdet på köpoptionen över tid. Det gör att market-makern ”tvingas” handla in ännu mera aktier varpå trycket ökar återigen. Den här feedback loopen benämns i termer av en ”gamma-explosion”. Det kan leda till paraboliska rörelser, något vi också sett i många populära amerikanska namn.  Omvänt gäller om aktien sedan skulle börja gå ner när market makern behöver sälja aktien för att hedga sin optionsposition, något som kan bidra ytterligare till ett fall.

 

Källa: Infront

Hur kan jag som investerare tänka och  agera?

 Förutom nämnda feedbackloop tycks  fenomenet bidra till högre volatilitet och nog ser det ut som vi fått uppleva ett skift i volatilitetsnivå (se graf). Sett historiskt, över de senaste 35-åren har det bredare S&P 500 indexet i snitt haft 65 dagar där rörelsen varit mer än 1 % ned eller upp. Hittills iår har nästan hälften av alla dagar haft en rörelse på mer än 1 %.  Vi har med andra ord ett svängigt år!  Med tiden kommer vi förstås få reda på om vi rört oss in i ett högre volatilitetsnivå mer permanent. Det som vi vet är att 2017 var volatilteten historiskt låg och de två efterföljande åren har karaktäriserats av perioder med ökade rörelser.

Är vi nu redo att se större rörelser under en lite längre tid framöver? Med amerikanskt presidentval, covid-19 utvecklingen och ovan nämnda teknikalitet är det kanske inte att förvänta att volatiliteten lägger sig än på ett tag. Det kan bli en fortsatt stormig höst och vinter!

Vill du lära dig mer om optioner läs gärna tidigare blogginlägg. För att komma  igång med optionshandel läs mer här

Mvh

Joakim

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.