Hur bör man tänka kring värdeviktningens paradox?

Av Avanza

05 okt 21

Share

Det sägs att det finns fler börsindex än aktier globalt och de flesta av dem är värdeviktade. Det innebär att de aktier tillhörandes bolag med högst marknadsvärde också får störst påverkan på index, störst går först helt enkelt. Inte sällan är det mogna bolag med en imponerande tillväxt i backspegeln. Vi lever i en tid där de globala kapitalflödena favoriserar indexexponering, då kan det vara klokt att känna till värdeviktningens paradox. Låt mig berätta!

Indexfonder ger god börsexponering till en attraktiv prislapp

Det viktigaste steget för att bygga upp en ekonomisk trygghet är att börja spara. Därefter bör man ge sina sparpengar rätt förutsättningar att växa över tid, det är där börsen kommer in i bilden. Sist men inte minst är det viktigt att undvika höga och ibland onödiga avgifter. Kanske är det därför så många favoriserar indexfonder, då de ger en billig exponering mot börsen.

Annons

Vad är ”börsen”? – viktigt att förstå vad du köper

Vad innebär då en exponering mot börsen? Första frågan man bör ställa sig är väl kanske vad ”börsen” är för något. Det är nämligen stor skillnad på index och index.

OMXS30 är det index som i folkmun kallas för ”börsen”, vilket följer de 30 mest omsatta aktierna bland börsens 394 aktier totalt. Detta index är värdeviktat och trots att det är relativt smalt då det inte ens följer 8% av börsens totala antal aktier så utgör det värdemässigt nästan 60% av hela börsens marknadsvärde.

De allra flesta index är värdeviktade vilket alltså innebär att de aktierna vars bolag tingar högst marknadsvärde också får störst påverkan på indexet, störst går först. Jag brukar kalla det för sumobrottaren på relingen på den lilla ekan.

Aktiespararna brukar säga att man bör äga 10-15 aktier i 5-6 olika branscher men ingenstans häri pratas det om viktning. För inte är det särdeles god riskspridning om du äger 15 aktier i 6 branscher men där en av dina aktier utgör 90% av hela ditt portföljvärde.

Det är lite grann som att gå in i en hiss tillsammans med ett flertal andra personer varpå den blir full. För att förvissa dig om att hissen klarar av sällskapet så räknar du antal personer och kollar på hissens klisterlapp som förkunnar maxantal, utan att ta hänsyn till vikt. Poängen blir extra påtagligt om det skulle vara landslaget i sumobrottning som du delar hiss med.

Värdeviktade index premierar gårdagens stjärnor

Ett värdeviktat index premierar gårdagens stjärnor genom att blicka genom backspegeln istället för vindrutan. Motsatsen är ett likaviktat index där varje enskilt innehav tingar lika hög vikt, åtminstone dag ett eftersom aktierna rör på sig. Utmaningen är att det är svårt att ge ett litet bolag med tunn handel samma vikt som ett större bolag med hög omsättning, inte minst blir det dyrt eftersom det kräver mer omviktning samt att risken är hög att fonden påverkar aktiekurserna i de minsta innehaven.

De stora bolagen har haft en imponerande tillväxtresa bakom sig och blivit svenska kronjuveler. Tillväxten är knappast över men många av dem har gått in i en mer mogen fas än den period som föregick deras medlemskap i börsens finrum via prestigeindexet OMXS30. Det lilla bolaget i ett index kan dubblas flera gånger om innan det gör någon märkbar skillnad på avkastningen, medan den stora giganten kan få hela indexet att skaka till om denne skulle nysa.

De allra flesta, mig inkluderat, tycker dock att det är trevligt att få en stor vikt mot de större och mer mogna bolagen. Så inget ont om dem, men poängen är dock relevant.

Fler bolag är inte synonymt med större bredd

En paradox är en oöverensstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. Det sunda förnuftet säger ju att desto fler bolag i ett index desto större bredd. Teorin visar dock med all tydlighet att det är en tankefälla.

Vi lanserade nyligen Avanza Sverige, en bredare fond än Avanza Zero till ett smalt pris om 0,17 %. Fonden följer ett index som heter Morningstar Sweden Sustainability Select 70 index. En vanlig fråga var om fonden verkligen var bred då den bara innehåller 70 av Stockholmsbörsens 394 aktier.

Avanza Zero följer indexet SIX30RX som kan sägas vara OMXS30 inklusive återinvesterad utdelning. Det genomsnittliga marknadsvärdet på innehaven i fonden uppgår till närmare 300 miljarder kronor, trots att majoriteten av bolagen i indexet har ett marknadsvärde understigande den nivån. Förklaringen ligger naturligtvis i det faktum att de tyngsta pjäserna väger tyngst i indexet och därmed drar upp det genomsnittliga marknadsvärdet.

Fonden PLUS Allabolag Sverige Index är en fond som ger spararen exponering mot 330 aktier på Stockholmsbörsen till en attraktiv prislapp. Det genomsnittliga innehavets börsvärde uppgår till över 130 miljarder kronor, även fast omkring 9 av 10 bolag på Stockholmsbörsen har ett marknadsvärde understigande den nivån. Förklaringen ligger i det faktum att några stora pjäser får en större vikt i indexet. Det är inga konstigheter men värt att känna till när man enkom blickar på antal innehav i en fond eller ett index, utan att ta hänsyn till viktning. Jämförelsen blir snabbt haltande.

Jag vill dock poängtera att PLUS Allabolag är en populär fond som uppskattas av våra kunder och gör precis det den ska, men här fick den tjäna som exempel. I Avanza Sverige uppgår det genomsnittliga innehavets marknadsvärde till 85 miljarder kronor, alltså betydligt lägre vilket vittnar om att de bolagen som inte utgör de största får mer att säga till om. En bättre värdeviktad bredd än många fonder med fler innehav.

Jag sa ju tidigare att det är viktigt att känna till viktningen i ett index men det gäller även branschexponering. Ett intressant exempel på detta är ett av världens största och mest följda index, nämligen amerikanska S&P 500. Indexet ger en exponering mot de 500 största noterade börsbolagen i USA och är värdeviktat. Techsektorn är stor i USA och har blivit ännu större senaste åren. Faktum är att de 5 största bolagen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Facebook utgör närmare 25% av indexet. Skillnaden mellan exempelvis 450 aktier och 500 aktier ter sig därmed marginell eftersom några få bolag utgör störst vikt, tänk dig en upp och nedvänd pyramid.

Avslutningsvis kan sägas att det alltså inte är antalet bolag i ett index eller i en fond som isolerat avgör hur bred den är. Du måste även ta hänsyn till viktningen och därför är vi glada över att ha lanserat Avanza Sverige som ger en bred exponering till en billig prislapp. Fonden är inte likaviktad men försöker ge en mer likaviktad karaktäristika. Det innebär att sumobrottaren på relingen på den lilla ekan sätts på diet medan de små- och medelstora bolagen bjuds på buffé. Framgången för de mindre bolagen får därmed större påverkan på fondens avkastning än en traditionellt värdeviktad fond. Här kan du läsa mer om fonden och även se vilka innehaven var vid lansering i september.

Avkastning på dig,
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg