Marknadsspaningar från USA: Bubblar inom tech och energi

USA visar på styrka och arbetsmarknaden ser ut att vara ganska ansträngd. Det var den känslan jag fick under vår investerarresa i maj då vi besökte Austin, Houston och New York. I alla tre städer kunde man se skyltar med det tydliga budskapet ”WE ARE HIRING”. Förvisso är arbetsmarknaden en släpande indikator för konjunkturen, men kanske får Fed tänka om och höja räntan lite till innan toppen är nådd?

Den växande Tech huben i Austin

Austin är kanske den stad som gjorde starkast intryck på mig. Varje år sedan 1987 anordnas som bekant SXSW, festivalen South by south west, med fokus på musik, film, interaktiva medier och tech.

Staden fullkomligen vibrerar när vi landar för ett kortare stop med bolagsbesök på agendan. Austin är den snabbast växande staden i USA och drar till sig 156 nya inflyttande personer per dygn i snitt. Medianåldern på invånarna är 36 år och akademikergraden ligger på hela 50% (35% nationellt). Dessutom är arbetslösheten låga 2,7%.

Austin skyline med The Capitol i mitten.Austin skyline med The Capitol i mitten.

Austin har blivit en tech hub som inte bara drar till sig arbetskraft från övriga dela av Texas utan även från Kalifornien, Florida, New York och internationellt. Hemligheten stavas: attraktiva villkor. Austin erbjuder 0% skatt på arbete, en bra levnadsstandard och naturnära omgivningar till rimliga priser – i jämförelse med såväl New York som Kalifornien. Sist men inte minst finns det många företag som är villiga att investera riskkapital.

Vi besökte det börsnoterade bolaget Silikon Labs som fokuserar på ”Internet of Things”, alltså tekniken i prylar som man kan styra över nätet. De jobbar med IoT för såväl samhällen och företag som privatpersoner i hemmet. Ett annat, betydligt mindre bolag med säte i området var FTC Solar som fokuserar på att ta fram smarta ställ till solpaneler (solar trackers) som skapar ett optimalt energiupptag genom följsamma vinklar mot energikällan.

Stora investeringsstöd till bolag inom energi och klimat

Inflation Reduction Act (IRA) som undertecknades 2022 är ett tioårigt program som omfattar skattlättnader för företag som investerar i inhemsk energi och klimatomställningen, med syfte att minska koldioxidutsläppen med upp till 40% fram till 2030. Investeringsstöden inom energi och klimat uppgår till 370 miljarder USD och finansieras framför allt genom höjda minimiskatter för bolag. Som en följd av IRA, har Internationella bolag börjat flytta delar av sin verksamhet till USA för att klara konkurrensen, inte minst inom solenergiområdet.

Energikrisen i Europa och efterfrågan från utvecklingsländer gynnar energibolagen

Houston är starkt förknippat med energisektorn. Efter ett föredrag av Invesco Real Assets team, kring reala tillgångar där energisektorn utgör en del, besökte vi två mid-streambolag som står för infrastrukturen i transporten av naturgas, Targa Resources och Enterprise Product Partners.

Ett besök i en naturgaspark i Mont Belvieu.

Europas energikris gynnar exporten av såväl naturgas som petroleumgasprodukter för uppvärmning. Den globala efterfrågan från utvecklingsländer utgör ett led i att minska koldioxidutsläppen menar bolagen. Utgångspunkten i dessa länder är många gånger, ved, kol och olja som bränsle för uppvärmning. Bolagen arbetar också med att minska sina egna utsläpp av koldioxid.

Ett annat bolag med verksamhet i Houston som vi träffade var kemibolaget Lyondellbasell. Namnet kommer från ett tidigare samarbete mellan bolagen BASF och Shell. Bolaget är verksamt inom cirkulär återvinning av plast och levererar bland annat inredning till bilar av återvunnen plast.

Avslutningsvis gjorde vi ett nedslag i New York där vi fick lära oss mer om hur BlackRock integrerar AI i sina förvaltningsmodeller genom att studera människors beteenden för att kunna förstå vilka förtag och hur deras affär påverkas på kort sikt.

USA ligger i framkant på många områden men vad gäller ESG och grön omställning får vi nog ge oss själva en klapp på axeln då vi kommit en bra bit på väg i jämförelse.

Läs mer om våra besök hos Placera:

Halvledare och solenergi

Sektorn som gynnas av inflation

Så fungerar midstreambolagen i texas

Stark efterfrågan på återvunnen plast

Ett extra tack till Carnegie Fonder, Invesco och BlackRock som bidragit till att möjliggöra våra bolagsbesök under denna högintressanta resa!

Magnus Lilja, Chef Private Banking.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg