Private Banking på investerarresa

Nu är vi hemkomna från årets investerarresa I USA där vi besökte både Silicon Valley och New York. Här kan du läsa om del av besöken och det vi fick ut av dem. Med på resan var bland annat Johanna Kull, Nicklas Andersson och Pär Ståhl. De har också skrivit om resan och du kan läsa om deras spaningar bloggen och hos Placera.

I Silicon Valley var den röda tråden, inte helt förvånande, teknisk innovation och hur företagen samarbetar för att springa framåt så fort som möjligt inom området. Den röda tråden i New York var hållbarhet och hur du kan investera i den.

Positiv marknadssyn hos Franklin Templeton

Vi började med ett besök av Franklin Templetons huvudkontor. Grant Bowers som förvaltar Franklin US opportunites gav sin syn på amerikanska aktiemarknaden. Han förklarade att vi är inne i den längsta perioden av uppgång någonsin. En period som visat flackare och mindre volatil uppgång än tidigare.

Han var positiv till amerikanska aktiemarknaden framöver och såg inga tydliga hot på ett års sikt. Därför tyckte han att man bör fortsätta var investerad.

Privatkonsumtionen står ca för 60% av BNP och siffran ser ut att öka med hänsyn till löneutveckling och låg arbetslöshet. Samtidigt fortsätter bolagens vinstökningar med en stabil utveckling och Grants syn är att den ska fortsätta under 2020.

Den amerikanska börsen värderas högre än den i Europa, S&P500 har idag ett p/e-tal på 16,8 och i Europa är siffran 13. Han menar att det är en rimlig värdering med hänsyn till att de olika indexens underliggande bolag har olika sektorer. Europa har högre andel tillverkningsindustri och finansiella bolag medan USA har högre andel teknik- och hälsovårdsbolag. Därför motiveras ett högre p/e-tal.

Avslutningsvis pekade han ut två sektorer med god potential:

  • Digitala betalningar. I USA görs fortfarande väldigt många transaktioner med kontanter och digitala betalningar har mycket att hämta.
  • Teknisk utveckling inom Hälsovård. Med ökande och åldrande befolkning behövs tekniska innovationer på området för att sjukvården ska kunna hantera alla patienter.

Teknisk innovation och samarbeten två viktiga nycklar hos Volvo

Vi besökte Volvo innovation labs med Jenny Elfsberg i spetsen. Hon ansvarar för att säkra Volvo Groups innovationskraft och leder 20 ingenjörer i det arbetet.

Hon pratade mycket om elektrifiering, automatisering och data i kombination med AI. Hon menade på att Volvos produkter och affärsmodell kan se helt annorlunda ut i framtiden. Att en stark och framgångsrik historia inte är någon garanti för att vara en ledande aktör i framtiden. Hon pekade ut Amazon som en potentiell Volvodödare.

Därför är det viktigt för dem att ha en hub i Silicon Valley, ett område där teknisk innovation ligger i framkant och där nya samarbeten kan ingås. Att samarbeta med andra var något hon tryckte på och att det är nyckeln till att driva innovationer framåt i högsta möjliga takt.

Ericsson blickar mot 5G

Ericsson träffade vi på D-15, vilket står för Drottninggatan 15 som är platsen där Ericsson grundades 1876. Det är en labbverksamhet i Silicon Valley där Ericsson forskar på internet och nätverk. Jan Söderström är chef och leder runt 100 personer i det arbetet.

Martin Zander gick igenom vad 5G är och vad det möjliggör. Han förklarade att deras verksamhet innefattar samarbeten med tre ledande universitet och även andra företag. De arrangerar Meetsups där företag i Silicon Valley bjuds in för att samverka i en 5G miljö och syftet är att få till en lyckad lansering av 5G.

5G kommer möjliggöra snabbare tillgång till realtidsdata och det är en förutsättning för automation av t.ex. tillverkningsindustrin och självkörande bilar. Martin förklarade att en robotpark inom industrin behöver robotar med blixtsnabb kommunikation för att inte hamna i otakt över tid.

Efter San Fransisco och Silicon Valley tog vi flyget till New York där ett fullspäckat schema väntade.

SPP/Storebrand gav en försiktig marknadssyn

SPP/Storebrand mötte upp oss och vi började med att Olav Chen, allokeringschef på Storebrand, gav sin syn på finansmarknaden. Han hade en försiktig inställning med undervikt av svenska-, norska- och Emerging markets-aktier. Detta beroende av att den globala tillväxten mattats av, handelskrig som eskalerat, makrostatistik som nått toppen och i kombination av att börserna fortsatt stiga. Olavs inställning till globala marknaden, som domineras av USA till 60%, var normalvikt. I USA har industribarometern sjunkit under 50, lägsta nivån sedan finanskrisen. Däremot motiveras dagens nivåer av en stark servicesektor, en dominerande sektor i den amerikanska ekonomin. Han sammanfattade deras totalsyn enligt nedan:

Aktier                                                                                                                                   

  • Norge: Undervikt                                                                 
  • Globalt: Normalvikt
  • Svenska: Undervikt
  • EME: Undervikt                                                                                              

Obligationer

  • Norge: Normalvikt     
  • Svenska: Normalvikt                                                               
  • Globalt: Normalvikt                                                                                            

Krediter: Normalvikt                                                                                            

Penningmarknad: Övervikt

PIMCO’s syn på det politiska läget och handelskonflikten

Efter mötet med Storebrand åkte vi över till PIMCO, en av världens största ränteförvaltare. Där träffade vi Libby Cantrell, chefsekonom, som gav sin syn på det politiska läget i USA. Handelskonflikten mellan Kina och USA är något som marknaderna följt noggrant den senaste tiden. Libbys syn på konflikten kring tullarna är att de inte kommer dras tillbaka, oavsett utgången i det kommande presidentvalet. Stödet för tullar återfinns hos väljarna för både Demokrater och Republikaner.

Deras slutsats är att oron fortsatt kommer finnas på agendan och att det kan skaka till på marknaderna framöver. Något som kan skapa köptillfällen för den som hänger med.

Hållbarhet nyckeln till tillväxt i fastighetsbranschen

Vi besökte även Capalino+Company, ett ledande konsultföretag inom Public Affairs, som presenterade hur man bedriver långsiktig hållbar tillväxt för kommersiella företag och ideella organisationer. De gick bland annat igenom att alla kommersiella fastigheter i New York kommer behöva anpassa sig för att bli mer hållbara. Det kommer framförallt röra sig om minskad energiförbrukning och marknaden på det området kommer bli väldigt stor. Anpassar sig inte fastigheterna kommer stora bötesbelopp utfärdas till fastighetsägarna. Detta fick mig direkt att fundera på vinnarna av detta, det bör vara aktörer som t.ex. energikonsulter, hissföretag och leverantörer av värme -/kylsystem.

Stora projekt för Skanska i New York

Sista besöket var på Skanska och deras ombyggnation av Penn Station, ett projekt som inkluderar två kvarter. Representanter från Skanska gick igenom hur bolaget bedriver sin verksamhet i USA och vilka projekt de medverkat i. Just nu har de två stora projekt i New York, dels Penn Station och dels byggnationen av New Yorks nya flygplats LaGuardia, ett projekt värt 4 miljarder dollar.

Sophia Ndege, Senior Project engeneer, avslutade och gav oss en guidad visning av ombyggnationen. Ett imponerande bygge med stort fokus på materialval och en arkitektur för att minska klimatpåverkan och energiförbrukning. Stationen byggs om för att kunna hantera 700 000 resenärer dagligen, tidigare var den demissionerad för att hantera 200 000 resenärer. Ombyggnationen kommer leda till att människor kan transportera sig på ett effektivt sätt och igenom det öka produktiviteten.

Avslutningsvis vill jag dela med mig av min största reflektion från resan. Att hållbara investeringar bidrar positivt till klimatet säger sig självt men något jag tar med mig är potentialen i att investeringarna verkligen kan bli väldigt bra. Här känns det som att den som är tidig med att hoppa på tåget kan göra en win-win för både klimatet och avkastningen. På samtliga besök i New York pratades det om hållbarhet på ett eller annat sätt. Bilden jag hade av USA innan resan var att hållbarhet stod ganska långt ned på agendan med tanke på Trump och hans prioriteringar. Det man inte får glömma är att det politiska systemet skiljer sig väldigt mycket från det svenska. Guvernörer och borgmästare har väldigt stort mandat och i New York står hållbarhet högt upp på agendan. En stad där det finns ofantligt mycket kapital.

Om du är intresserad av att läsa vidare om resan och fördjupa dig i våra besök så kan du göra det genom Aktuellt från Avanza, Pär Ståhls artiklar på Placera och genom Placerapodden.

Mvh,

Dan Hägglund

Chef Kundansvariga Avanza Private Banking

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer