Så har Private Banking-kunderna agerat i november

I november hade vi en positiv börsutveckling där breda Stockholmsbörsen gick upp med 7,20%. Detta är första gången för året när vi fått två positiva månader i följd och vi handlas nu kring den tidigare toppar från augusti.

Vi har under månaden fått in data över inflationstakten för oktober där både den amerikanska och svenska inflationstakten kom in lägre än väntat vilket fått fart på börsen. Inflationstakten i USA uppgick till 7,7% mot förväntat 7,9% och i Sverige var inflationstakten 9,3% mot förväntat 9,4%.

Källa: Infront

Mest köpta aktierna

 1. Investor B
 2. Tele 2 B
 3. Embracer Group B
 4. Intrum
 5. Telia Company
 6. SBB B
 7. Securitas B
 8. Infineon Technologies AG
 9. Cibus Nordic Real Estate
 10. Ericsson B

Mest sålda

 1. Swedish Match*
 2. Alleima
 3. Skanska B
 4. Millicom Int. Cellular SDB
 5. Solid Försäkring
 6. Essity B
 7. SKF B
 8. Hufvudstaden A
 9. Volvo B
 10. Modern Times Group B

*Swedish Match uppköpt och kommer inom kort avnoteras.

Under månaden nettoköptes det mest i Investor B vilka ofta finns med på listan. Vi hittar även Embracer på pallplats. Bolaget offentliggjorde sin Q2-rapport den 17/11 (brutet räkenskapsår) där omsättningen var högre än väntat men där samtidigt resultatprognosen för året sänktes vilket fick marknaden att handla ner aktien 19,83% på en dag.

Ett annat bolag som handlats ner kraftigt på en nyhet är Intrum. Bolaget handlades ner 16,79% den 25/11 efter att ha meddelat nya nedskrivningar om 4,3 miljarder kronor relaterat till det italienska SPV-bolaget. Om vi blickar mot bolag som kommit med positiva nyheter hittar vi det tyska halvledarbolaget Infineon Technologies AG med exponering mot bland annat bilindustrin. Bolaget presenterade sin rapport som mottogs väl av marknaden där man ökade nettoresultatet som väntat men bolaget passade även på att höja sina finansiella mål.

Listan av aktierna som nettosåldes mest toppas inte helt oväntat av Swedish Match där vi nu fått ett slut i följetången av budet från Philip Morris. Nu äger Philip Morris över 90% av bolaget och har därför påkallat tvångsinlösen för de återstående aktierna vilket fått många av våra kunder att sälja av aktien för att få ut pengarna snabbast möjligt.

Sandviks avknoppning Alleima har också sålts av under månaden. Det är inga nyheter som sticker ut i nyhetsflödet för aktien men många kunder som fick denna utdelad har nu valt att sälja för att möjliggöra köp i andra innehav.

Mest handlade fonderna

Likt många gånger förr är Sverigefonder högst upp på listan över den fondkategori som nettoköptes mest under månaden. Vi hittar även globalfonder följt av tillväxtmarknader. En intressant observation är att blandfonder finns med på köplistan. Att blandfonder nu återigen finns med kan tolkas som om investeringar mot räntor nu börjar kunna bli ett alternativ när räntan gått upp och vi kommer allt närmare en klarhet i ränteutvecklingen.

För mest sålda hittar vi fonder exponerade mot andra valutor i form av både USD och Euro. Det tycks finnas en uppfattning hos våra kunder om att svenska kronan är nedtryckt för mycket och bör stärkas mot båda dessa valutor. Vi hittar också råvarufonder på säljsidan.

Källa: Infront

Dollarkursen har under månaden handlats ner från dryga 11 SEK till 10,43 SEK. Frågan är vart vi ska härifrån. Amerikanska marknaden är den största i världen och dollarn är den mest handlade valutan. I tider av oro brukar dollarn stärkas. Att vi nu ser en något försvagad dollar kan tolkas som att oron fortsätter att lätta.

Listan över mest sålda fondkategori enligt ovan är endast fyra då resterande hade nettoköp.

Mest köpta fonder

 1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 2. Avanza Zero
 3. Avanza Global
 4. Länsförsäkringar Global Indexnära
 5. Avanza 75
 6. AMF Aktiefond Småbolag
 7. Avanza Emerging Markets
 8. Avanza Auto 6
 9. Spiltan Globalfond Investmentbolag
 10. Storebrand USA A SEK

Mest sålda fonder

 1. Skagen Global A
 2. IKC Avkastningsfond
 3. Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU
 4. SEB Korträntefond C USD – Lux
 5. SEB Asset Selection C SEK – Lux
 6. Amundi Fd Volatil Wld A USD C
 7. Atlant Stability
 8. Lannebo Räntefond Kort
 9. SEB Korträntefond SEK – Lux utd
 10. Fidelity Glb Shrt Dur Inc A-Acc-USD

Fonderna som nettoköptes mest har ett gemensamt tema i aktiefonder. Det är dock både globalfonder i form av exempelvis Avanza Global och Länsförsäkringar Global Index samt Sverigefonder och småbolagsfonder. Storebrand USA A SEK finns också med på listan vilket har sin exponering mot amerikanska börsen. Trots en valutarisk i dollarkursen mot SEK tycks det som om investerare passar på att fylla på i en eventuell tillfällig dollarförsvagning.

På säljsidan hittar vi många fonder som klassas med låg risk i form av korträntefonder med låg duration. Vid ett läge där räntan toppar skulle korträntefonder gå sämre än långräntefonder på grund av durationen vilket många investerare börjar positionera sig inför. Läs gärna mer om hur räntemarknaden ser ut och vad som är bra att tänka på vid investeringar i räntebärande instrument.

Vi har under senaste två månader haft en väldigt stark börs. Börsen är inte allt för sällan en drama queen där utvecklingen kan vara överdriven åt båda håll. Frågan är om den senaste tidens utveckling är motiverad utifrån makrostatistiken och vad som kommer hända när räntehöjningarna blir än mer kännbara för konsumenterna?

Ha en fin månad!

Johan Hagberg, Kundansvarig Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg