Regeringen ser passivt på när försäkringsbolagen roffar åt sig av din pension

Vet du att vi pensionssparare idag betalar flera miljarder kronor i onödiga avgifter? Pengar som istället skulle kunna växa till sig på våra egna konton. En vanlig avgiftsnivå hos många bolag är årliga kapitalavgifter på 0,65%. Det skulle lätt gå att komma undan detta om vi hade fri flytträtt på fondförsäkringar och själv kunde välja aktörer utan dessa avgifter. Det skulle nämligen kunna ge dig som arbetstagare upp till flera miljoner kronor mer i pension!

Idag tar en flytt dessutom i snitt mellan 14 och 85 dagar från det att flyttblanketten är fullständig med korrekta underskrifter. Man kan fråga hur det kommer sig att vissa bolag klarar att flytta ut försäkringar på 14 dagar, medan andra tar sex gånger så lång tid. Dessutom måste du betala för det, många gånger en procentsats på hela ditt sparade kapital. Det kan betyda att du behöver betala tiotusentals kronor av ditt sparande, vilket du å andra sidan snabbt kan spara igen genom att slippa den årliga kapitalavgiften.

Inte nog med branschens ovilja att förändra sig avseende flytträtt, även regeringen har låtit sig påverkas och vikt ner sig i frågan om branschens avgiftsuttag. Är det verkligen regeringens mening att vi sparare ska bekosta försäkringsbolagens dyra distributionsupplägg med höga provisioner, bara för att de betalat höga förmedlingsavgifter för flera år sedan för att få oss som kunder?

Förutom att regeringen jamsar med branschen så försvårar branschen också på egen hand för sina kunder att flytta, allt för att du ska ge upp. För att flytta din pension idag behöver du ta dig igenom ett antal hinder på vägen.

  1. Vilka tjänstepensionsförsäkringar har du, var finns de och, inte minst, vilka försäkringsnummer har de?
  2. Vilka av dessa går att flytta?
  3. Vad betalar du för avgifter och vad kostar själva flytten?
  4. Vem äger/är försäkringstagare till dina försäkringar? Ofta är detta en före detta arbetsgivare.
  5. Vem hos dina tidigare arbetsgivare behöver godkänna flytten?
  6. Är dina tidigare arbetsgivare beredda att teckna avtal med det nya försäkringsbolaget som du vill flytta dina försäkringar till? Detta steg försvinner tack och lov med regeringens förslag!
  7. Kräver bolagen som du flyttar ifrån särskilda bolagsspecifika blanketter för flytten, eller kan du använda blanketten från försäkringsbolaget du vill flytta till?
  8. Har försäkringsbolagen du flyttar ifrån några särskilda krav på vem hos dina tidigare arbetsgivare som ska godkänna flytten? Inte nog med att det hos de flesta krävs underskrift av VD, vissa kräver till och med styrelsens godkännande!
  9. Finns krav på att du skriver under och skickar tillbaka så kallade motofferter från de bolag du flyttar ifrån innan flytten kan genomföras?

Att det vid flytt uppstår administrativa kostnader som spararen till viss del får betala för finns viss logik kring. Och att det i ömsesidiga försäkringsupplägg kan uppstå svårigheter vid utflytt får man också ha respekt för, eftersom kvarvarande sparare kan drabbas. Men när det gäller pensionssparande i fondförsäkring är detta obegripligt. Det är inte annorlunda än att flytta en fond från ett ISK till ett annat – och då tas inga kostnader ut.

Med regeringens nuvarande förslag har vi långt kvar till fri flytträtt. Vi, anser att regeringen behöver gå betydligt längre för att få till en förändring. Det är beklagligt att det ska behövas lagstiftning för att åstadkomma kundvänliga processer inom ett sådant viktigt område som sparande till tjänstepension. Särskilt med tanke på hur vikten av pensionssparande ökar i takt med att vi lever allt längre och den allmänna pensionen minskar. Branschen borde kunna ha reglerat detta själv genom att sätta kunden i främsta rummet.

Jag skäms å livförsäkringsbranschens vägnar. Hur tycker du att det känns? Inte särskilt bra, eller? Kommentera gärna! #pensionsupproret, #minpensionärmin

Åsa Mindus Söderlund, VD Avanza Pension

 

Så här har vi räknat: https://www.avanza.se/pension/flytta-din-pension/flytta-tjanstepension/sa-har-vi-raknat.html

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg