Riksbanken lämnar räntan oförändrad – därför är det bra för dig

En oförändrad reporänta på -0,25% och en stor brasklapp framför prognosen om nästa planerade räntehöjning. Det är i princip sammanfattningen av Riksbankens räntebesked under onsdagsmorgonen. Det kan vara bra för din privatekonomi.

Vid senaste räntebeskedet höjde Riksbanken räntan för första gången på 7 år. Det fick direkt bolånebankerna att höja våra boräntor med argumentet ”ökade finansieringskostnader”. Ett argument som man inte ville kännas vid när räntebanan var den omvända, alltså att reporäntan sänktes. Då poängterade man istället att det inte alls fanns en tydlig korrelation mellan Riksbankens ränta och bankens upplåningskostnader. Hur som helst, tillbaka till dagens räntebesked.

Reporäntan lämnas som väntat oförändrad och Riksbanken signalerar återigen en nästa räntehöjning först andra halvåret 2019, om konjunkturen i Sverige och omvärlden tillåter. En brasklapp som är värd att ta på allvar, för det är långt ifrån klart. Redan i första meningen i pressmeddelandet skriver Riksbanken ”Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt”. Alltså – räntehöjningsfönstret kanske redan är stängt.

Det finns med andra ord inga goda argument för bankerna att höja din boränta. Tvärtom. Den ökade konkurrensen på bolånemarknaden har gjort att många etablerade banker sett sin marknadsandel på bolånen minska och för att vinna tillbaka kunderna måste de nu sänka sina räntor. Det ser vi bland annat på Finansinspektionens statistik kring bankernas marginaler på bolån som presenterades i veckan. Den visar att marginalerna (alltså vad de tjänar på att låna ut pengar till dig och mig) fortfarande är på en historiskt hög nivå, men att de är i en fallande trend. De sjönk under fjärde kvartalet 2018 och studerar man bankernas bolagsrapporter finns det mycket som tyder på att de kan fortsätta sjunka. Just för att konkurrensen ökar.

Det finns alltså goda förutsättningar för dig att jämföra, pruta och pressa din bolåneränta. I snitt betalar vi nu 1,54 procent i ränta på våra bolån, men skillnaden mellan banker är stor och många kan få ner sin ränta betydligt lägre än så.  Så bli inte ränteslö!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg