Visst kan indexfonder vara aktiva ägare – så agerar Avanza Zero i ersättningsfrågan i Volvo

Av Avanza

26 mar 21

Share

Vi förvaltar en av de största fonderna på den svenska marknaden – Avanza Zero – mest känd som fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond som följer indexet SIX30RX som består av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Eftersom fonden är en indexfond har vi ingen möjlighet att styra över vilka bolag vi ska investera i. Det finns en uppfattning om att det av den anledningen inte går att utöva aktivt ägarskap. Detta är dock en missuppfattning.

På den svenska marknaden utövas ägaransvar generellt genom röstning på bolagsstämmor, deltagande i valberedningar samt genom dialog med företagsledningar. Dessa verktyg för ägarstyrning är på intet sätt reserverade för aktiv aktieförvaltning. En indexfond har samma möjligheter att utöva aktivt ägarskap i bolagen.

Duckar inte för ägaransvar

Bara för att Avanza Zero är en indexförvaltning duckar vi inte för det ägaransvar vi har. Vi röstar på bolagsstämmor, vi skulle tacka ja till deltagande i valberedningar om vi blev tillfrågade, och vi kontaktar bolag för att utvärdera och bättre förstå deras hållbarhetsarbete.

Volvos ändrade ersättningspolicy

Nu drar stämmosäsongen igång, vilket innebär ett ökat fokus på ägarstyrningsfrågor. En aktuell fråga inför denna säsong har varit Volvos ändrade ersättningspolicies. Volvos styrelse beslutade i maj förra året att införa nya bonusmål eftersom de tidigare fastställda målen ansågs irrelevanta på grund av de ekonomiska effekterna till följd av Covid-19.

Detta endast två månader efter att Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg uttalat sig enligt följande i en intervju med DN: ”Med tanke på läget kan man ju i alla fall redan nu säga att det inte blir någon bonus till ledningen 2020.” De ändrade villkoren resulterade i en bonus på nästan 118 miljoner kronor för koncernledningen i Volvo för år 2020. Året då Volvo varit en av de enskilt största mottagarna av statligt permitteringsstöd.

Vi röstar emot ersättningsrapporten

Vi kommer att rösta emot ersättningsrapporten på Volvos årsstämma den 31 mars, som en markering mot att styrelsen valt att avvika från fastlagda mål för rörlig ersättning och ändra kriterierna för bonus under året, utan att informera aktieägarna. Vi anser att styrelsen har brustit i sin kommunikation och borde ha varit mer transparenta i ett tidigare skede. Vi kommer även vilja få svar på frågor kring deras agerande. Varför valde styrelsen att inte informera aktieägarna tidigare och hade VD verkligen övervägt att säga upp sig om inte kriterierna för bonus hade ändrats?

Detta är ett exempel på hur vi agerar som ägare i de bolag vi äger genom Avanza Zero. Vi jobbar ständigt med att utveckla oss inom området för att bli mer ansvarsfulla ägare och på så sätt bidra till en sundare marknad. Mer om vårt ägarstyrningsarbete finns att läsa här.

/Emilie Chawala, förvaltare Avanza Zero

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg