Så fort kan du bli miljonär – expertens guide till aktier

Av Avanza

18 jul 22

Share

Att bli miljonär är det vanligaste sparmålet hos oss. Men hur lång tid tar det att nå dit, och kan verkligen alla lyckas? Jo, om du har en tusenlapp i månaden och tiden på din sida är det enklare än man kan tro. Här räknar jag ut hur snabbt det kan gå, och bjuder dessutom på allt du behöver veta för att spara i aktier som ett proffs.

Så fort når du miljonen – vi räknar

När det kommer till att bli långsiktigt framgångsrik på börsen är sittfläsk en mycket god egenskap. Först känns det inte som att det händer någonting alls och sen händer det väldigt mycket. Tid och avkastning är två viktiga faktorer och kommer över tid att hjälpa dig lyfta ditt sparande till oanade höjder.

Hur lång tid tar det då att faktiskt spara ihop en miljon kronor? Om vi antar en årlig genomsnittlig avkastning på 10% så tar det:

 • 23 år om du månadssparar 1 000 kr
 • 14 år om du månadssparar 3 000 kr
 • 10 år om du månadssparar 5 000 kr
 • 6 år om du månadssparar 10 000 kr

Första miljonen tar alltså ”bara” 6 år för de som månadssparar 10 000 kr, en rejäl summa där man tar i från tårna. När du har en miljon på kontot så kommer du även märka att ränta på ränta-effekten börjar ge dig ännu mer medvind. Det är nämligen inte enbart ditt nysparande som nu gör att ditt samlade sparande växer. Du får ju även avkastning på tidigare års avkastning.

Om du månadssparar 10 000 kr så innebär det att du nysparar 120 000 kronor på ett år. Om vi antar 10% avkastning på 1 miljon kronor så adderar avkastningen ytterligare 100 000 kr. Det innebär att avkastningen nästan är lika hög som ditt löpande nysparande, snöbollen är i rullning. Snart kommer din avkastning vida överstiga nysparandet.

Faktum är att när du fått ihop din första miljon så kommer det gå fortare att få ihop din andra. Givet samma premisser då når du 2 miljoner kronor fyra år senare. Den tredje miljonen tar enbart tre år därifrån. Med 3 miljoner och en årlig genomsnittlig avkastning på 10% innebär det att du nysparar 120 000 kronor samt får en avkastning på hela 300 000 kronor, inte fy skam.

Hur sätter jag ihop en aktieportfölj?

Ja, vill man nå den där miljonen så fort som möjligt gäller det såklart att ha en portfölj som presterar. Den kan såklart bestå av fonder, aktier eller både och – men idag kommer jag fokusera lite extra på just aktier.  Så hur komponerar man en smart aktieportfölj och vart hittar man intressanta bolag? Jo du – världen är börsnoterad så här gället det bara att ta på börsglasögonen! Sannolikheten är stor att du konsumerar produkter och tjänster från bolag som faktiskt är noterade varpå du kan bli delägare. Det gäller helt enkelt att vara nyfiken, själv tar jag alltid reda på vilket bolag som producerar en tjänst eller produkt som jag gillar och huruvida bolaget är börsnoterat.

En balanserad portfölj bör rimligtvis innehålla en mix av större och mer mogna bolag likväl som lite mindre bolag som har mer ogjort och därmed också bjuder på en större potential framåt. Vissa bolag kommer att ge utdelning medan andra behåller vinsten som genereras för att finansiera fortsatt förvärv. Vissa bolag kommer inte ens gå med vinst ännu, men förväntas göra det om något eller några år.

En del bolag kommer vara cykliska vilket innebär att de går mycket starkt i goda tider medan de går desto sämre i mindre goda börstider. Andra är mer defensiva och svänger inte lika mycket eftersom vinsten är mer stabil men förväntas inte heller stiga lika mycket i goda tider. Här hittar vi ofta telekomoperatörer, dagligvarukedjor och hygienbolag för att nämna några. Dessutom är det många som kombinerar svenska aktier med utländska, såsom nordiska, europeiska eller amerikanska.

 

 

Annons

Hur många aktier ska jag ha?

En tumregel brukar vara att försöka investera i 10 – 15 aktier i 5 – 6 olika branscher. Då har du en betydligt bättre riskspridning än genomsnittssvensken som har 5 bolag i portföljen. Dessutom nöjer sig faktiskt hela 39 % av alla aktieägare i Sverige med en enda aktie i portföljen, en mycket undermålig riskspridning.

”Men kan jag ha för många aktier?” kanske du tänker nu. Det finns såklart inget exakt svar, men ju fler aktier du äger desto mer utmanande är det att hålla koll på alla bolag du investerat i. Större bolag är ofta mer självgående. Ju mindre bolag desto bättre koll bör du försöka ha. Svenskar har i snitt 5 aktier i portföljen enligt Euroclear. Som jämförelse kan sägas att en vanlig fond måste ha minst 16 innehav, men i praktiken oftast har betydligt fler.

Hur hittar jag populära aktier?

Det finns massor av sätt att hitta spännande aktier hos oss. På vår samlingssida för aktieinspiration hittar du enkelt årets kursvinnare, aktierna med högst direktavkastning, investmentbolag, aktierna som är populärast bland våra 1,1 miljoner aktieägande kunder och mycket mer. Dessutom har vi smarta verktyg såsom aktiegeneratorn och aktielistan som hjälper dig filtrera fram aktier som passar dina preferenser.

Avanzianerna har en stark förkärlek för svenska aktier. Men faktum är att vår ”home bias” utmanats rejält de senaste åren i takt med att det blivit allt billigare att investera utomlands. På vår sida för aktieinspiration hittar du även topplistorna för amerikanska aktier.

Annons

Vad är skillnaden på A och B-aktier? Finns det fler aktieslag?

Ett bolag kan ha flera olika aktieslag, exempelvis både A- och B-aktier. Normalt handlar skillnaden om hur stor rösträtt du har i bolaget. Varje år hålls en bolagsstämma där man fattar beslut om verksamheten och företagets framtid. En A-aktie brukar ge en röst medan en B-aktie normalt sett ger en tiondels röst. C-aktier är en fossil på börsen som vanligen ger en tusendels röst.

Vi har även D- och preferens-aktier som är vanliga bland fastighetsbolag. De liknar varandra på så vis att ägaren får rätt till en viss löpande utdelning som annars inte sker med stamaktier (A, B och C-aktier). Med preferensaktier får ägaren bättre rätt till bolagets tillgångar om bolaget skulle hamna på obestånd.

För långsiktiga ägare är det vanligast att investera i stamaktier (A, B och C) medan utdelningsinvesterare brukar favorisera D- och preferensaktier. Sammanfattningsvis kan man säga att alla aktieslag ger rätt till bolagets vinst, rösträtt, samt tillgångar men i olika grad. I Avanza Akademin kan du lära dig mer om hur olika aktieslag funkar och för vem de passar.

Vad är teknisk och fundamental analys?

Teknisk analys handlar om att titta på ett bolags aktiegraf och dess historiska rörelsemönster för att försöka förutspå framtida rörelser. Vi människor har ofta en tendens att göra samma sak om och om igen. Den tekniska analysen tar ingen hänsyn till vilken bransch eller land ett bolag tillhör, utan fokuserar bara på aktiekursen. Här tittar man på trender, glidande medelvärden samt stöd och motståndsnivåer för att nämna några termer som hör den tekniska analysen till.

Fundamental analys tar utgångspunkt i företaget bakom aktien och handlar om att analysera omsättning, marginaler, vinst och kassaflöde för att försöka prognosticera framtiden. Det gör man ofta genom att titta på bolagets olika nyckeltal samt värderingsmultiplar såsom vinsttillväxt och P/E-tal.

Lär dig mer om teknisk analys och fundamental analys i Avanza Akademin.

Nyckeltalen – vad står de för och vad ska man hålla koll på?

När det kommer till aktier talas det ofta om olika nyckeltal. Genom att få koll på de olika nyckeltalen och lära sig hur de ska läsas blir det enklare att utvärdera en aktie och hur köpvärd den är. Här går vi genom de vanligaste nyckeltalen du kommer att stöta på när du är ute på aktiejakt:

 • Omsättning per aktie
  Anger bolagets totala omsättning nedbrutet per aktie.
 • Vinst per aktie
  Visar bolagets totala vinst nedbrutet per aktie.
 • Eget kapital per aktie
  Visar bolagets egna kapital nedbrutet per aktie. Det egna kapitalet är bolagets samtliga tillgångar minus samtliga skulder, fördelat per aktie.
 • Soliditet
  Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av bolagets totala tillgångar om utgörs av eget kapital. Om ett bolag har tillgångar på 1 miljon kronor och skulder på 700 000 kronor så uppgår soliditeten till 30%. Många företag vill ha en soliditet på minst 30% men gärna högre än så.
 • Utdelning per aktie
  Utdelning per aktie anger hur hög utdelning du som aktieägare får per aktie. Ett bolag som lyckas höja sin vinst kommer troligtvis även höja sin utdelning, vilket då kallas utdelningstillväxt. Många, speciellt utdelningsinvesterare, tycker att detta är viktigt.
 • Direktavkastning
  Direktavkastningen anger utdelningen i förhållande till aktiekursen, uttryckt i procent. Om du har en aktie som kostar 100 kronor och som ger en utdelning på 5 kronor så har aktien en direktavkastning på 5 %. Direktavkastningen fluktuerar ju dagligen eftersom aktiekursen rör sig löpande. Om aktien skulle sjunka till 80 kronor så innebär ju en utdelning på 5 kronor en direktavkastning på 6,25 % (5/80).
Dessutom finns även ett antal vanliga multiplar som anger hur aktien värderas:
 • P/E-tal
  Det vanligaste värderingsmåttet för aktier som kan liknas vid kilopriset på aktier. P står för Price (pris) och E står för Earnings (vinst). P/E-talet anger alltså hur många gånger årsvinsten vi värderar en aktie till. Ett långsiktigt historiskt snitt på Stockholmsbörsen vittnar om att vi brukar tillägna aktier ett P/E-tal på 14-15 gånger. Så om en aktie har en vinst på 10 kronor så brukar aktien värderas till 140-150 kronor. Bolag vars vinst förväntas stiga snabbt brukar ha högre P/E-tal och vice versa.
 • P/S-tal
  P/S-talet anger hur många gånger försäljningen ett bolag värderas till. Denna multipel är extra användbar på bolag som inte går med vinst eftersom det då inte går att värdera aktien på traditionellt vis med P/E-tal eftersom E:et eller vinsten saknas. Ett högt P/S-tal kan indikera en lönsam/hög marginalnivå på försäljningen/omsättningen och vice versa.
 • P/B-talet
  P/B-talet anger hur marknaden värderar det egna kapitalet. Om P/B-talet är 1 innebär det att marknaden värderar varje krona i bolaget till just en krona. Om P/B-talet istället skulle vara 0,8 så innebär det att varje bokförd krona värderas till 80 öre och om P/B-talet skulle vara 1,2 så innebär det en premievärdering där varje bokförd krona värderas till 1,2 kronor.

Rebalansera portföljen – vad innebär det och hur ofta bör man göra det?

Oavsett om du har ett aktie- eller fondsparande är det ofrånkomligt att portföljen behöver rebalanseras emellanåt för att bibehålla önskvärd risknivå i ditt sparande. Anledningen till detta är att dina placeringar i portföljen utvecklas olika, vissa stiger i värde medan andra är oförändrade eller rent av sjunker i värde. De placeringar som stiger i värde utgör då en större del av portföljen – och de innehav som sjunker i värde utgör en allt mindre del.

Detta leder till att portföljens sammansättning och risknivå ändras och riskspridningen försämras eftersom de innehaven som växt sig stora i allt större utsträckning avgör hur din portfölj kommer utvecklas.

Det finns inget facit kring hur ofta du behöver rebalansera portföljen men det är klokt att åtminstone göra det årsvis. Ju mer ett eller några enskilda innehav stiger i värde desto klokare är det att göra detta ofta. Men det beror på intresse och engagemang. Om du äger enskilda aktier så utgår jag från att du på marginalen är lite mer intresserad. Bestäm dig för att se över det årsvis men kasta gärna ett getöga en gång i kvartalet eller halvåret. Det viktigaste är dock att det blir av.

Lycka till med ditt sparande,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg