Så hög blir skatten på ISK & KF 2019

Nu har Riksgälden fastställt statslåneräntan (SLR) per sista november till 0,51% – det innebär att skatten för ISK och KF höjs marginellt 2019. Schablonräntan för Investeringssparkontot (ISK) och Kapitalförsäkringen (KF) utgörs av statslåneräntan plus 1%-enhet, det innebär att schablonräntan för 2019 blir 1,51%. Skatten blir då 0,453% eller 453 kronor per 100 000 kronor i kontovärde.

Hur beräknas skatten på ISK & KF?

Skatten på ditt investeringssparkonto eller din kapitalförsäkring beror på schablonräntan som i sin tur beskattas med 30%. Istället för att titta på din exakta vinst eller förlust och därefter skatta 30% på vinsten på traditionellt vis så dras alla över en kam. Den kammen kallas schablonränta och innebär att skatten istället baseras på värdet på ditt konto. För att vara mer exakt baseras skatten på ditt kapitalunderlag, här kan du läsa mer om hur kapitalunderlaget på ISK räknas ut. I slutet på november varje år sätter Riksgälden statslåneräntan, i år blev den 0,51%, därtill kommer ett påslag om 1%-enhet vilket ger en schablonränta på 1,51% (1,49% för 2018).

Schablonräntan på 1,51% innebär att du får en schablonintäkt på 1 510 kronor per 100 000 kr kontovärde. På den summan betalar du sedan 30 procent skatt vilket innebär att skatten i slutändan är 45,30 kronor per 10 000 kronor i kontovärde och 453 kronor per 100 000 kronor i kontovärde. Den marginella höjningen innebär alltså 6 kronor mer i skatt per år för den som har 100 000 kronor på depån.

När är ISK & KF förmånligt?

För att schablonskattade konton ska vara fördelaktiga måste avkastningen överstiga schablonräntan, alltså 1,51%. Nu är det nog också rimligt att ta i från höften för att inte behöva byta sparform från ett år till ett annat och trots allt så förväntar vi ju oss faktiskt stigande ränteklimat framöver. En tumregel brukar vara att avkastningen bör förväntas överstiga 3 procent, vilket är fallet om man sparar på börsen. Räntesparande är däremot mer tveksamt att ha på ett schablonskattat konto, risken är hög att det kostar mer än det smakar.

Psst… du behöver inte göra något i samband med den nya schablonräntan för 2019. Skatten kommer stå förtryckt på din deklaration år 2020 om du har ISK och kommer dras automatiskt löpande om du har KF.

Lycka till med ditt sparande,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg