Så investerar våra mest aktiva avanzianer

Tidigare under året har du kunnat läsa om hur våra avanzianer i olika åldersgrupper och delar av Sverige investerar, men hur investerar egentligen våra mer aktiva kunder? Låt oss kika lite närmare på det!

Oavsett om du är mer aktiv eller låter sparandet gå på autopilot via exempelvis ett månadssparande så har nog ingen missat årets turbulens på börsen. I det här inlägget kikar jag lite närmare på kunder som loggar in minst varannan vecka och som har minst 10 aktier och/eller fonder i portföljen.

Det jag är nyfiken på är om vi kan urskilja skillnader gentemot den genomsnittliga kunder och om dessa skillnader är värda att reflektera kring. Till att börja med kan jag väl säga att 10 olika innehav i sig tillhör ovanligheten. Som kuriosa kan också sägas att kunden som loggar in minst varannan vecka hann logga in minst 1 gång under den 18 dagar långa coronakraschen i våras.

Den genomsnittliga aktiva kunden har ett snittkapital på 912 590 kronor och ett mediankapital på 198 573 kronor hos oss. Aktier noterar en jordskredsseger genom att attrahera 7 av 10 sparkronor medan fonder kniper strax över 2 av 10 kronor. Sist men inte minst så allokeras strax under var tionde krona till konto i form av torrt krut. De mest populära marknaderna är Sverige, USA och Norge vilket bekräftar tesen kring home bias, vi favoriserar aktier och bolag på hemmaplan. Bland samtliga våra kunder som äger aktier eller fonder ligger det genomsnittliga kapitalet på 445 910 kronor och mediankapitalet på 59 259 kronor.

Hur mycket månadssparar de aktiva kunderna?

Ett gyllene riktmärke brukar sägas vara att försöka spara 10 procent av din disponibla inkomst, alltså lönen som trillar in på kontot efter skatt. Även om det är värt att påminna om att det bästa sparandet är det som blir av. Många svenskar har kvar för mycket månad i slutet på lönen varpå ett månadssparande är klokt. Vi anpassar oss snabbt efter en ny nivå på disponibel inkomst men är kollektivt likaså duktiga på att mätta munnen efter matsäcken så ett sparande som sker direkt vid löning är klokt.

Den genomsnittlige avanzianen månadssparar 2 470 kronor per månad. Bland de mer aktiva kunderna så ligger den nivån istället på 3 383 kronor per månad, alltså närmare 37 procent mer. För 30-åringen innebär det 1,6 miljoner kronor mer i totalt sparande fram till pension, givet 7% årlig genomsnittlig tillväxt.

Hur många aktier och fonder har de aktiva kunderna i portföljen?

Här har jag ju definierat aktiva kunder som de som loggar in minst varannan vecka och har minst 10 aktier eller fonder i portföljen. Det innebär att denna urvalsgrupp har en betydligt bättre riskspridning än snittet på 4,1 olika bolag i portföljen som Euroclears rapport över svenskarnas aktiesparande vittnar om.

Här ser vi att nästan varannan person har minst 12 olika aktier i portföljen. Ska vi vara exakt så uppgår siffran till 44% vilket är den siffra som speglar hur många svenskar som blott har en enda aktie i portföljen i Sverige när man läser Euroclears senaste rapport. Var tionde kund har 1-3 olika aktier men då har de fonder också då urvalet har minst 10 olika aktier eller fonder i portföljen.

Onekligen kan man dra slutsatsen att våra mer aktiva kunder har en bättre riskspridning är genomsnittskunden där siffran 44% istället representerar de som har 1-3 aktier i portföljen medan 18% har fler än 12 aktier. Bakom våra aktiva kunder som har minst 12 olika bolag gömmer sig en genomsnittssiffra på 25,1 bolag. Faktum är att genomsnittssiffran här är relativt hög för samtliga våra kunder också, har man väl gått över minst 12 bolag i portföljen så verkar det vara proppen ur i positiv bemärkelse, dessa kunder har i snitt 24,8 bolag i portföljen.

 

Favoriserar de små guldkorn eller stora bjässar?

Förutom att titta på riskspridningen i termer av antal aktier och fonder så är det också intressant att se vilken typ av bolag som favoriseras, de små eller börsens giganter? Här är det faktiskt lite förvånande att det är så jämt, den genomsnittlige avanzianen favoriserar både de lite mindre och de lite större medan det brukar vara mindre intresse för de mellanstora. Här ser vi dock att det finns ett jämnt intresse över hela spannet, om än de största bolagen drar det längsta strået på marginalen. En reflektion här är att snittkunden gärna investerar i större bolag, den siffran är faktiskt 31% vilket är långt över de mer aktiva kundernas andel på 18%. Det brukar ju sägas att mindre bolag som tenderar att svänga lite mer kanske också kräver mer engagemang? Om så är fallet så är det just det våra mer kunder praktiserar.

 

Vilka är favoritinnehaven?

Vilka aktier och fonder tillhör då favoriterna bland våra aktiva kunder?

Aktier

 1. Investor B
 2. Hennes & Mauritz B
 3. Swedbank A
 4. Kinnevik B
 5. Castellum
 6. Volvo B
 7. Latour
 8. Nordea
 9. Millicom
 10. Axfood

Fonder

 1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 2. Avanza Zero
 3. Avanza Global
 4. Swedbank Robur Ny Teknik A
 5. TIN Ny Teknik A
 6. Avanza World Tech by TIN
 7. Länsförsäkringar Global Indexnära
 8. SPP Global Plus A
 9. AMF Aktiefond Europa
 10. SPP Aktiefond USA

Men… låt oss även titta på de aktier som lockar våra aktiva miljonärer och som har minst 100 ägare på plattformen. De här aktierna är de som tingar högst snittkapital:

Aktier

 1. Gravity
 2. Vitec
 3. Atvexa
 4. Addnode
 5. Qbank
 6. Sagax
 7. Karo Pharma
 8. Pioneer Property Group
 9. Accenture
 10. Qt Group

Lycka till med dina investeringar,

Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg