Så investerar du i tre hållbara megatrender

Förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Tre megatrender som Save Earth fund fokuserar på. Men en av sektorerna sticker ut och har levererat absolut bäst avkastning till lägst risk. Vi träffar förvaltaren och får höra hans syn på solceller, Tesla och vilket svenskt kvalitetsbolag som funnits med i fonden sedan start. Dessutom om varför tyska regeringen stått för världens kanske mest framgångsrika biståndsprojekt.

Intresset för hållbara investeringar växer och vi får dagligen frågor om hur man som privatperson kan investera i hållbara bolag/fonder. Samtidigt är det få ämnen som väcker lika mycket känslor åt andra hållet. För andra menar att det är fel fokus. Att det där med hållbarhet är trams och att fokusera på det har ett kostnad i form av förlorad avkastning.

För att reda ut detta och få svar på frågan om vad som egentligen är hjärta och vad som är hjärna, bokade vi in ett samtal med Alexander Jansson, förvaltare av Save Earth fund. En aktivt förvaltad fond som placerar globalt i tre miljöområden med starka trender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

”Hela vårt existensberättigande bygger på att vi levererar konkurrenskraftig avkastning. Att inte göra det vore inte hållbart. Vi måste fatta kloka investeringsbeslut och det gör man med hjärnan. Men idag, kanske till skillnad från för 20 år sedan, kan man göra det samtidigt som det känns bra i hjärtat”.

Svaret från Alexander är tydligt, om än förväntat. Men hur var det då med de tre miljöområdena de investerar i. Vilket är det som utmärker sig? Jo vatten, helt klart vatten. En resurs som vi använder allt mer, men som det redan idag råder brist på och som det inte finns något substitut till. Det gör det till en ocyklisk sektor investering som inte bara inneburit lägst risk, utan även gett högst avkastning.

Förnybar energi däremot, investeringar där har haft relativt dålig avkastning till hög risk. Och investeringar i solcellsbolag är något förvaltarna undviker. För det race to the bottom som pågår inom solceller, det är bra för oss som konsumenter men är enligt Alexander inte lika lockande ur ett investeringsperspektiv.

Men visst finns det bolag som lockar. Bland annat två svenska. En småländsk pärla som funnits med bland fondens innehav sedan start och ett mer otippat bolag, som tjänar mycket pengar på att rena fartygs avgaser och barlastvatten när de förflyttar sig från en marin miljö till en annan.

Lyssna gärna på avsnittet!

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg