4 skäl till att ha gröna fonder i pensionsportföljen

Investeringar i miljö- och klimatteknik fortsätter att öka snabbt och trotsar det utmanande ekonomiska läget. Och i en långsiktig pensionsportfölj finns det flera goda skäl att snegla extra på fonder med hållbara investeringar som övergripande mål. Här berättar jag mer om det här och hur du hittar fonderna.

Ett utmanande ekonomiskt läge och snabbt stigande räntor har lett till att många tillväxtbolag fått se hur tillgången på kapital både försvårats och fördyrats under senaste året. Bolag med produkter inom klimat- och miljö är självklart inte immuna mot utmaningarna som räntehöjningarna för med sig, men som grupp har de inte påverkats lika mycket. Detta tack vare den mycket starka strukturella medvinden för bolag inom gröna sektorer. Det syns även i avkastningssiffrorna. På global basis backade klimatfokuserade fonder i snitt 1,4 procent förra året, jämfört med tappet på 18 procent för bredare globala fondtillgångar.

Investeringar i klimat och miljö, såsom klimatfokuserade fonder, har alla förutsättningar att fortsätta att bidra till god långsiktig avkastning. Anledningarna till medvinden är flera men grundar sig i den extremt stark efterfrågan samt de politiska satsningar vi ser världen över med EU:s olika gröna paket och amerikanska inflation Reduction Act som tydliga exempel.

Så hittar du fonder med hållbara investeringar som mål

Det stora utbudet av fonder med klimat- och miljöfokus gör det ibland svårt att för oss som privatpersoner att navigera. Det går inte att komma undan att det finns en skillnad i ambitionsnivå hos de olika fonderna. Ett sätt att minska risken för green washing är att utgå ifrån fondens klassificering utifrån EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR, som reglerar hur fondbolag ska informera om sina fonder givet dess hållbarhetsegenskaper. Man pratar om tre sorters fonder, fonder som har hållbarhet som mål, fonder som främjar hållbarhet och övriga fonder.

För den högsta kategorien, de så kallade mörkgröna artikel 9-fonderna, ska alla investeringar i fonden vara i verksamheter som bidrar till ett miljömässigt eller ett socialt mål och som samtidigt inte skadar något annat mål kring miljö- eller social hållbarhet. Fonderna kategoriseras formellt som artikel 9-fonder men kallas ofta för mörkgröna fonder. Här kan du läsa mer om vad de olika fondkategorierna innebär.

I vår fondlista kan du filtrera fram artikel 9-fonder genom att under fliken Hållbarhet svara JA på frågan kring Hållbarhetsfokus. I appen hittar du denna fråga direkt under fliken Fler filter. 

Den som verkligen vill sätta sig in i hur ett fondbolag arbetar med hållbarhet i en given fonden, rekommenderar jag att gå in på det aktuella fondbolagets egen hemsida, där ytterligare information ska gå att finna under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar”.

Fonder som passar din sparhorisont

När du väljer fonder eller bolag till tjänstepensionen ska det såklart passa vår investeringsstrategi och sparhorisont i stort. Ju längre kvar tills pensionering, desto högre aktieexponering kan du ha. En annan fråga du måste ställa dig är huruvida du vill investera i passivt förvaltade fonder, aktivt förvaltade eller en mix av båda. Ser man på de krav som finns på en mörkgrön artikel 9 fond, så är de svåra att uppfylla med passiv förvaltning. Artikel 9-fonderna är därmed i regel aktivt förvaltade och har därmed ofta en något högre avgift. Det innebär att det blir än viktigare att med någorlunda regelbundet också utvärdera fonden och se över hur det presterat i relation till övriga fonder i samma kategori samt i relation till börsen i stort.

Lycka till!

Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg