Så investerar uppsalaborna på börsen

Nu är vi en bra bit över 1 miljon avanzianer men bakom den siffran gömmer sig ju faktiskt 290 kommuner och 21 län. Det gör mig nyfiken att titta lite närmare på hur olika delar av Sverige sparar och investerar. I det här inlägget ska vi kika lite närmare på hur uppsalaborna hos oss sparar, så låt oss dyka rakt ned i siffrorna.

Den genomsnittlige uppsalabon hos oss är en 38 årig man, investerar i aktier och har ett kapital på 294 115 kronor i snitt eller 12 256 kronor i median. 62% av uppsalaborna är män och 38% av dem är kvinnor i dagsläget.

Tid och avkastning är ju som bekant de två absolut viktigaste faktorerna för ett långsiktigt lyckosamt sparande. Så hur mycket behöver en 20-åring egentligen spara för att nå 294 115 kronor på sin 38-årsdag? Sparhorisonten är då 18 år och givet ett månadssparande på 700 kronor till en genomsnittlig årlig avkastning på 7 procent så når man faktiskt den summan. 30-åringen behöver spara 2 300 kronor i månaden för att, givet 7 procents årlig avkastning i snitt, nå den summan.

Hur mycket månadssparar uppsalaborna?

Ett gyllene riktmärke brukar sägas vara att försöka spara 10 procent av din disponibla inkomst, alltså lönen som trillar in på kontot efter skatt. Även om det är värt att påminna om att det bästa sparandet är det som blir av. Uppsalabornas månadssparande uppgår till 2 647 kronor i snitt. Om vi tittar på samtliga kunder så ligger det genomsnittliga månadssparandet på 2 470 kronor och mediansiffran landar på 1 100 kronor.

Hur ser fördelningen mellan aktier och fonder ut?

Här sticker helt klart tillgångsslaget aktier ut. Lite mer än varannan krona återfinns investerad i aktier medan ungefär var fjärde krona återfinns i fonder. Det finns också lite torrt krut på deras konton, närmare var femte sparkrona ligger på sparkonto just nu. Övriga tillgångar såsom exempelvis börshandlade produkter utgör några procent av det totala sparandet. Kikar vi lite närmare på aktieägandet så ser vi föga förvånande ett starkt Home Bias. Alltså en förkärlek till svenska aktier. Därefter letar sig många vidare till USA och Kanada som är de mest populära utländska marknaderna.

Hur ser riskspridningen ut i portföljen?

Då har vi konstaterat att det är fördel aktier för uppsalaborna men att många ändå äger lite fonder också. Men hur bra riskspridning har de då? I riket i stort vet vi att snittsiffran är 4,1 olika bolag i portföljen medan nästan varannan nöjer sig med blott en enda aktie enligt Euroclear. En risk som får anses vara onödigt hög.

Var femte uppsalabo nöjer sig med blott en enda aktie i portföljen och närapå varannan har 1-3 olika aktier. Nästan var femte person har minst 12 olika aktier i portföljen, en riskspridning som ändå får anses vara okej.

På fondsidan ser vi samma tendens, här nöjer sig 38 % med 1-2 olika fonder medan nära på varannan person har 1-4 fonder. Men en klassisk fond måste ha minst 16 olika innehav så här får man ju en naturlig riskspridning redan från start. En intressant detalj är att nästan var fjärde person faktiskt köper fler än 9 olika fonder och nära på varannan person har minst 5 olika fonder, om vi får unna oss lite förlåtande överslagsräkning.

Är uppsalaborna utdelningsjägare?

I skrivande stund har Stockholmsbörsen en direktavkastning på strax över 3 procent. Kikar vi lite närmare på hur pass vanlig basföda utdelningsaktier är för våra uppsalabor så ser vi att 64 procent har en direktavkastning som ligger under börsens snitt. Nästan var tredje person har  en portfölj  som inte ger någon utdelning alls.

Är det börsens giganter eller de mindre pärlorna som lockar?

Hur stora börsbolag återfinns i uppsalabornas portföljer? Är det de stora anrika bolagen med stora börsvärden som favoriseras eller är det de lite mindre bolagen som lockar till köp? Storbolagen med ett börsvärde på minst 100 miljarder kronor återfinns i var femte persons portfölj. I skrivande stund är det 17 av OMXS30:s 29 bolag som tingar ett börsvärde över just 100 miljarder. Definitionen på ”småbolag” varierar men inte sällan brukar det kunna räknas upp till 50 miljarder kronor, även om det nog får räknas som ett ”förvuxet småbolag”. Men allt är såklart relativt, amerikanska bolag som Apple, Microsoft och Amazon är var för sig värda mer än hela Stockholmsbörsen. Uppsalaborna har ett till synes stort intresse för lite mindre bolag, nära på var tredje person väljer bolag med ett marknadsvärde under 5 miljarder medan var femte person fokuserar på de stora giganterna.

Mest ägda aktier och fonder

Vilka är då de mest ägda aktierna och fonderna bland uppsalaborna? Låt oss kika lite närmare på det!

Oavsett om du investerar som en uppsalabo eller helt enkelt på ditt egna sätt så hoppas jag att det blir ett lönsamt sparande!

Avkastning på dig,
Nicklas

PS. Är du nyfiken på hur man investerar i andra delar av landet? Läs mer här:

Hur investerar skåningarna på börsen?

Hur investerar göteborgarna på börsen?

Hur investerar stockholmarna på börsen?

Så investerar hallänningarna på börsen

Så investerar smålänningarna på börsen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg