Så påverkas börsen av styrräntan

I onsdags kom det för många efterlängtade beskedet att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. För bolånetagare är det här ett glatt besked eftersom det ska innebära att även bolåneräntorna sjunker framöver. Men hur påverkas egentligen våra investeringar på börsen?

Tillväxt eller lönsamhet?

Långsiktigt är det börsbolagens förmåga att skapa vinst som påverkar aktiepriset. En faktor som påverkar i det kortare perspektivet är just styrräntan. Vi kan ta ett exempel från de senaste åren. Under de flera år som vi hade låga räntor var investerarnas fokus tillväxt. Eftersom styrräntan påverkar kostnaden för att låna pengar skapade de negativa styrräntorna en situation där tillgången på pengar var så stor att tillgången var i överflöd. När efterfrågan på bolag som skapade tillväxt gick upp premierades dessa aktiekurser med höga värderingar. När räntorna sedan började stiga blev det tvärtom. Helt plötsligt ville investerarna ha lönsamhet – vinst här och nu – och tillväxtfokuserade aktier som varken var lönsamma eller orkade fortsätta växa fick se sina aktiekurser rasa.

Annons

Börsen gillar låga räntor

Att börsen trivs med låga räntor fick vi uppleva under åren med negativa styrräntor. Förutom att investeringsviljan ökar tack vare den låga kostnaden på pengar finns det en annan plånboksnära faktor som påverkar. När vi nu upplevt snabbt stigande räntor har vi (framförallt bolånetagare) fått mindre kraft att konsumera. När möjligheten och viljan att köpa varor och tjänster minskar påverkar det i högsta grad våra börsbolag. Det är ju den uteblivna försäljningen som minskar deras möjlighet att generera vinst. När vi får en sänkning kommer det att öka riskviljan, även om räntan fortfarande är på en relativt hög nivå efter den senaste sänkningen.

Valutans påverkan på börsbolagen

Inför Riksbankens räntebesked var det flera experter som tyckte att centralbanken kunde vänta till juni. Anledningen till det var rädslan för att en sänkning nu (som då kommer före både den europeiska och amerikanska centralbanken) skulle försvaga den svenska kronan ännu mer. Och experterna hade rätt. Kronan försvagades både gentemot dollarn och euron efter beskedet.

Men är det verkligen så tokigt för den svenska börsen att vi har en svag krona? Många börsbolag i Sverige lever på export. Eftersom vårt land är en så liten marknad i ett globalt perspektiv behöver bolag sälja utomlands för att kunna bli stora. Och det är precis så de stora bolagen på börsen skapat sin tillväxt. Många producerar nämligen i svenska kronor och säljer i utländsk valuta, såsom euro och dollar. Det innebär att när svenska kronan försvagas så ökar vinsten, eftersom marginalen mellan vad det kostar att producera och sälja ökar.

Hur ser bolagets skuldsättning ut?

När räntan nu sänks och förväntningarna är att vi går mot ännu lägre räntor framöver kommer det att påverka bolag som lånat pengar positivt. Under åren med låga räntor kunde bolag – precis som investerare – låna pengar billigt för att satsa på tillväxt. Så länge skulder var lätta att bära påverkade det inte lönsamheten på samma sätt som nu när räntorna är högre. När du lär känna en aktie är det därför viktigt att också förstå balansräkningen. Där får vi svar på hur tillgångarna är finansierade.

I analysfliken som du hittar på varje aktiesida kan du se hur stor skuldsättningsgrad ett bolag har. Ju högre skuldsättningsgraden är desto större andel av tillgångarna är finansierade med lån och det innebär att bolagets vinst blir mer sårbar när räntan är hög.

Här kan du också se det populära nyckeltalet nettoskuld/EBITDA. Nyckeltalet hjälper dig att förstå hur stor skuldsättningen är i förhållande till lönsamheten. Ett lägre tal innebär lägre skuldsättning och tvärtom. Om nyckeltalet är negativt samtidigt som resultatet före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA) är positivt, innebär det att bolaget har en nettokassa. Det vill säga mer räntebärande tillgångar än skulder.

/Philip

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg