Så sker tilldelningen i introduktioner på börsen

Tobii blev rejält övertecknad
Tobii blev rejält övertecknad

Nu har tilldelning skett i Tobii, och vi lägger ytterligare en aktie på listan över mycket övertecknade nyintroduktioner på börsen den senaste tiden.

Vid övertecknade introduktioner får vi alltid mycket frågor kring hur tilldelningen går till. Många är naturligtvis besvikna över att ha fått mycket färre aktier än man anmälde sig för, eller i värsta fall inga alls. Vi kommer naturligtvis ta till oss av detta och kommer att förbättra vår kommunikation kring tilldelningar i framtiden.

Hur sker tilldelningen?

I detta blogginlägg tänkte vi försöka förklara hur en tilldelning kan gå till, och vi tar Tobii som ett exempel.

När det är en stor nyintroduktion, i detta fall över 400 miljoner kr, brukar så kallade retailkunder (lite förenklat ”vanliga kunder” som tecknar för ett mindre belopp) få ca 5-15% av den totala tilldelningen. Om det är ett mycket stort intresse brukar man ofta försöka dela ut jämnt antal aktier bland alla retailkunder, vanligt är att alla får den minsta posten som gick att teckna. Men när ett erbjudande blir kraftigt övertecknat finns det inte alltid aktier så det räcker till alla som har anmält sig. Det är då rådgivarna tillsammans med bolaget som beslutar om hur tilldelningen ska fördelas. Det kan då bli fråga om lottning.

Hur går då en lottning till?

Oftast fungerar det så att emissionsinstitutet/rådgivarna tar in listor på kunder från alla banker som varit med i introduktionen. Listorna är naturligtvis anonymiserade eftersom banksekretessen inte tillåter att man skickar ut kunddata. De gör sedan en lottning och vi får då tillbaka en lista med vilka kunder som fått tilldelning. Det spelar alltså ingen roll när man anmälde sig utan urvalet sker slumpmässigt.

Relaterade inlägg