Så sparar du i räntefonder

Allt sparande är inte långsiktigt, utan för en hel del pengar prioriterar vi en lägre men stabilare avkastning. Då kommer räntefonder väl till pass. Men att navigera rätt bland alla varianter av räntefonder är inte helt lätt. För en viss typ av räntepapper bör vi sannolikt helt undvika i dagens läge med stigande räntor. Vilka det är det är och vad man bör titta på när man väljer räntefond svarar Lars Lönnquist, förvaltare av Spiltan räntefond och Spiltan Högräntefond på.

Med 30 år i branschen finns det få som kan lika mycket om räntor och ränteförvaltning som Lars. Han ger oss konkreta tips på vad vad man bör titta på. Varför durationen är så viktigt, vad som är en hög och låg duration och vad som egentligen är en rimlig avkastning. Vi diskuterar också den eviga frågan om huruvida man ska ha sina räntefonder på ISK eller inte.

Trevlig lyssning!

Johanna och Nicklas!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg