Se bolagen i Börsveckans utdelningsportfölj

Börsveckan är en tidning helt inriktad på aktier som kommer ut med 42 nummer per år. I årets första tidning tar Börsveckan fram de tio bästa aktierna med hög utdelning som bildar tidningens utdelningsportfölj som sedan uppdateras kvartalsvis under året.borsveckan-tidning

Portföljen har funnits sedan 2004 (med uppehåll 2011) och fallit som mest 36 procent och stigit som mest 107 procent. I snitt är ökningen 21 procent per år.

Förra årets upplaga blev en av de bästa med en uppgång på 54 procent jämfört med 28 procent för utdelningsjusterat index för Stockholmsbörsen (SIXPRX). Bästa aktier var Nolato, Electra och NCC.

Vi bad Daniel Svensson, analytiker på Börsveckan, svara på några frågor kring just utdelningsportföljen.

Hur letar ni upp aktier till utdelningsportföljen?24-danielsvensson
Vi på Börsveckan har satt ihop en utdelningsportfölj sedan 2004 och hela tiden stävat efter att bara välja innehav bland börsens verkliga högavkastare. Då menar vi aktier som ger minst 5 procent i direktavkastning på senast utbetalda ordinarie utdelning. Alltså inte på prognoser utan på vad bolagen verkligen betalat ut. Det är ett ganska tufft krav. När vi satte ihop årets portfölj fanns 33 bolag som klarade kravet men ibland har vi varit tvungen att tumma på det och gå ned till 4 procent. Generellt kan man säga att det finns två grupper av aktier bland de här högavkastarna. De som kommer att sänka utdelningen och de som är undervärderade. Vi försöker förstås hitta de senare.

Vilka siffror tittar ni på för att avgöra om ett bolag förväntas höja utdelningen?
Det viktigaste är att det finns en positiv trend i intjäningen. Den behöver inte synas fullt ut i siffrorna när vi köper men vi vill gärna ha en teori om att det snart visar sig i stigande vinster. Sedan gäller det att styrelsen är utdelningsvänlig men det brukar sällan vara svårt att avgöra. Man bör också titta lite på historiken och försäkra sig om att en hög utdelning inte handlar om en engångshändelse. Vi tittar till exempel på direktavkastningen räknat på cykliskt justerad utdelning, det vill säga utdelningsnivå under de senaste fem eller tio åren. Vi vill gärna ha en rimligt hög siffra också räknat på så vis, runt 3 procent räknat på femårsutdelningen.

Hur länge ska man behålla ett utdelningsbolag? Vilka tecken får er att sälja?
Vi brukar behålla aktierna i ett år och sedan sätta ihop en helt uppdaterad portfölj. Ofta är det några av aktierna som inte längre uppfyller villkoret att ge 5 procent på betald utdelning. Det händer att vi också gör förändringar under årets gång – i fjol sålde vi bland annat Stora Enso, Oriflame och Addnode. I samtliga fall såg vi någon form av operativ svaghet samtidigt som det fanns alternativ att lyfta in som var bättre. Det finns inga generella tecken eller nyckeltal som får oss att sälja utan det handlar mer om att vi ser att tesen för investeringen faller. I Oriflame hade vi till exempel tesen att den negativa tendensen i antalet konsulenter skulle vända under hösten 2013. Det hände inte. I Addnode såg vi stabila vinster med chans till uppvärdering givet att bolaget alltmer blir ett produktbolag, och allt mindre en IT-konsult. Vinstfallet i Q3 satte ett frågetecken för det där med stabila vinster, och vi fick kalla fötter.

Sedan är det stor skillnad mellan om man äger en portfölj för att den ger en stabil utdelning, eller för att den ger en hög utdelning. Vi är i den senare kategorin. Den som däremot bygger sin portfölj med Coca-Cola, Castellum, H&M och liknade aktier ska förhoppningsvis aldrig sälja utan bara lika kvar och återinvestera utdelningar som tickar upp år efter år. Coca-Cola har till exempel höjt i 52 år på raken. Har man köpt en sådan aktie till ett rimligt pris finns det ingen större idé att hela tiden fundera på om man ska sälja.

Vilket bolag i portföljen tror du mest på och varför?
Vi ska uppdatera portföljen i maj och måste då återinvestera alla utdelningar. I dag tror jag att vi skulle öka i byggbolaget NCC. Byggkonjunkturen går åt rätt håll och NCC lär gynnas av ökade satsningar på infrastruktur i Sverige. Betsson är ett annat alternativ eftersom de går ur en tung investeringsfas med pressade vinster, har möjlighet till lönsam tillväxt genom förvärv samt värderas tydligt lägre än såväl börsen som konkurrenten Unibet.

Börsveckans utdelningsportfölj per 2014-04-09
Aktie Verksamhet Börs Utd. Förändr. utd. %* +/- i år**
KS Avega IT-konsult flagga_se 1,5 kr +50% -7,7%
KS Betsson Spel flagga_se 9,71 kr +3% 18,6%
KS Deltaco IT-leverantör flagga_se 1,2 kr 0% 44,6%
KS Diös Fastigheter flagga_se 2,3 kr 0% 19,5%
KS Duni Bordsartiklar flagga_se 4 kr +14% 9,0%
KS Malmbergs Elartiklar flagga_se 6 kr +60% 28,4%
KS NCC Bygg flagga_se 12 kr +20% 9,7%
KS Nolato Produkttillverkning flagga_se 8 kr +33% 10,6%
KS Swedbank Finans flagga_se 10,1 kr +20% -3,8%
KS SJR Bemanning flagga_se 4,5 kr +29% 20,1%

Så fungerar utdelningar

Dag X: Bolagsstämmodagen kallas även sink-dagen (sista inklusive) vilket är den sista dagen då aktien kan handlas med rätt till utdelning. Infaller bolagsstämman en lördag är fredagen innan sink-dag. Vissa undantag finns (oftast på utländska värdepapper).

Dag X+1 bankdag: Första vardagen efter bolagsstämman kallas ex-dag (första exklusive) som är den första dagen som aktien handlas utan rätt till utdelning. Utdelningen brukar vid det här laget vara inräknad i aktiekursen vilket innebär att aktiekursen går ner motsvarande utdelningen den här dagen. Som innehavare av aktien kan man nu sälja dessa och ändå ha rätt till utdelning.

Dag X+3 bankdagar: Avstämningsdag är den dag som aktieboken stäms av hos Euroclear. De som var aktieägare på sink-dagen stäms av och har rätt till utdelning. Tre dagar innan avstämningsdagen måste man alltså senast köpa aktien för att stå som ägare i aktieboken på avstämningsdagen.

Dag X+6 bankdagar: Utdelningsdag normalt sett, pengar bokas in på kontot vid utdelning. För svenska bolag sker utbetalningen på likviddagen. För utländska bolag kan utbetalningen dröja något.

* Procentuell förändring i utdelningsstorlek år 2014 jämfört med 2013.
** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-04-09. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg