Gift eller sambo? Så får du ekonomisk trygghet

Av Johanna Kull

13 aug 20

Share

Det är mycket vanligt att vara sambo i Sverige idag. Drygt 1,5 miljoner människor, en tredjedel av alla dem som lever i en parrelation, lever i just ett samboförhållande. De juridiska och ekonomiska skillnaderna mellan ett samboförhållande och ett äktenskap är emellertid stora. Låt oss titta på ett par viktiga skillnader mellan att vara gift och sambo samt vad man bör tänka på.

Skriv ett samboavtal…

Ett äktenskap är rent formellt ett avtal. Ett avtal som bland annat innebär att du som gift har rätt till hälften av era gemensamma nettotillgångar vid en eventuell separation och bodelning. Även tillgångar som någon av er äger innan äktenskapet ingicks, ingår i denna så kallade giftorätt. Det går dock att avtala bort giftorätten genom att upprätta ett äktenskapsförord där ni uppger att vissa tillgångar ska vara enskild egendom, det vill säga inte tas med vid en bodelning.

För par som lever i ett samboförhållande är situationen en annan. Som sambo har du inte rätt till halva tillgångarna vid en bodelning, däremot ska ni enligt sambolagen dela lika på det som kallas för samboegendom. Samboegendom innefattar gemensam bostad och bohag. Det spelar alltså ingen roll om det enbart är den ene av er som har köpt bostaden, utan var avsikten med köpet att ni skulle bo där gemensamt, då ska den delas lika. All annan egendom såsom fritidshus, aktier och bilar ligger utanför och ska inte delas när sambos separerar.

Vill ni inte att den gemensamma bostaden ska delas vid en separation, då bör ni skriva ett samboavtal. Ett samboavtal innebär att sambolagen inte ska gälla och en viss egendom inte ska ingå i samborätten.

…och testamente

Även när det gäller arvsrätten är skillnaden mellan att vara gift och sambo stor. Gifta par ärver varandra. Finns det särkullbarn har dock de rätt att ärva sin avlidna förälder direkt. Vill man begränsa särkullbarnets arvsrätt måste man skriva ett testamente.

Sambos ärver däremot inte varandra. Detta oavsett hur länge ni varit sambos och oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Som sambos är det därför extra viktigt att skriva ett testamente.

Stresstesta hushållets ekonomi

Alldeles oavsett om man är sambos eller gifta, bör man se över vad som händer med hushållets ekonomi om en går bort. Vilket skydd har ni i form av återbetalningskydd på era pensionsförsäkringar, har ni kanske separata livförsäkringar eller lånebetalningsskydd? Det här är inte försäkringar som passar alla och i alla lägen, men alla bör i alla fall ha ställt sig frågan. Är det stor skillnad på vad ni tjänar kan det vara extra viktigt. Detsamma om ni har barn och/eller stora gemensamma lån.

Unik situation

Kom också ihåg varje situation är unik. För många räcker det med ett ”enkelt” samboavtal, men är du osäker på vad som är bäst för just er, kan det vara väl investerade pengar att konsultera en familjejurist. Detta gäller såväl dig som gift eller sambo. Kom också ihåg att det alltid är betydligt enklare att göra upp om detta på förhand och inte när separationen är ett faktum. Att man försäkrar sig mot trubbel vid en eventuell separation betyder inte att man kommer att separera. Lika lite som huset kommer att brinna ned bara för att vi tecknar en hemförsäkring.

Lycka till!

//Johanna

Mer information om:

Äktenskapsförord hittar du på Skatteverkets hemsida

Samboavtal hittar du på konsumentverkets hemsida

Testamente hittar du hos Skatteverket

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg