Snitträntorna stiger i januari

I december höjde Riksbanken räntan för första gången på 7 år och den genomsnittliga boräntan är nu 1,54 procent. Men skillnaden mellan bankerna är stor. Hos en bank var den 1,25 procent, hos en annan 1,72 procent. För ett lån på 2 miljoner innebär det 9 400 kronor mer i räntekostnad. Varje år. Helt i onödan. Har du koll på din boränta?

Vår bostad är ofta vår livs största investering och vid själva köpet brukar vi vara ordentligt prismedvetna, räkna och fundera. Men även efter själva inköpet finns det en hel del att hålla koll på. Jag syftar på boräntan. Det är nämligen en av våra största kostnader. Själv har jag betydligt högre räntekostnad än vad jag betalar i månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Något jag är långt ifrån ensam om.

Snitträntorna för januari visar att på lån med rörlig ränta (3mån ränta) betalar Avanzas kunder lägst ränta med 1,25% i snitt, medan Länsförsäkringars kunder betalar högst med 1,72%. Dessa 0,47 procentenheter högre ränta innebär, för varje miljon du har i lån, 4 700 kronor mer i räntekostnad per år. För ett lån på 2 miljoner innebär det alltså 9 400 kronor mer per år och för ett lån på 3 miljoner hela 14 100 kronor mer per år.

För Avanzas bolån kan du inte ha en belåningsgrad över 60 procent. Dina bolån får alltså inte överstiga 60 procent av bostadens värde.

På bundna 5 års lån är skillnaderna mellan bankerna ännu större. Här är Skandias kunder vinnarna med en ränta på 1,71 procent i snitt. Högst 5 årsränta betalar istället Ica Bankens kunder med 2,15 procent. Det är en skillnad på hela 4 400 kronor per miljon och lån. Drar vi ut det över en femårsperiod (alltså hela den perioden räntorna är bundna) innebär det 22 000 kronor mer för varje miljon du har i lån. För ett lån på 3 miljoner, alltså 66 000 kronor. Onödiga pengar att skänka till banken.

Detta samband, att 0,1 procentenheter lägre ränta innebär 1 000 kronor lägre räntekostnad per miljon lån och år, det gäller alltid. Oavsett ränteläge. Det spelar alltså ingen roll om grundräntan är på 1, 2 eller 3 procent. Din besparing blir lika stor. Så bli inte ränteslö bara för att räntorna idag är historiskt låga, du kan fortfarande spara lika mycket pengar på att få ned räntan bara lite. Så använd dig av snitträntorna, jämför din boränta och var beredd på att byta bank om du får lägre ränta någon annanstans. Det är värt pengarna, jag lovar.

Är du nöjd med din boränta?

//Johanna

Ps. I övrigt vill jag tipsa om Konsumentverkets budgetkalkyl. Ett superbt verktyg att använda sig av för att få koll på sina utgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg