Spara enklare med hjälp av delmål

Alla har sina egna tankar och mål med att investera på börsen, allt från att kunna köpa sig en egen bostad till att kunna leva på utdelningen längre fram i livet eller för att känna en ekonomisk trygghet. Jag är 23 år gammal och får ofta höra av mina jämnåriga vänner hur långt bort det känns att redan nu spara till pensionen och livet efter arbetslivet. Till viss del kan jag förstå vad de menar, det är en lång tid kvar tills dess, men samtidigt behöver det börjas någon gång och ju förr desto bättre.

För att göra detta mer greppbart använder jag mig därför mycket av delmål. För mig har det varit ett både effektivt och roligt sätt att tänka kring mitt sparande. Jag vill därför dela med mig av hur jag resonerar när jag sätter mina delmål.

Att tänka på för att få till bra delmål

  • Huvudsakligt mål. Vad är det egentliga syftet med ditt sparande? Beroende på syfte och tidshorisont kommer delmålen att utformas olika.
  • Sätt siffror p målet för att göra det tydligt och enkelt att följa upp. Du ser snabbt om allting går enligt den plan som du satt upp.
  • Var realistisk. Sätt delmål som är realistiska utifrån din specifika situation. Det kommer kännas betydligt bättre att sätta lite för enkla delmål till en början som du faktiskt klarar av och sen trappa upp, än att behöva göra tvärtom.
  • Bestäm tidpunkter för avstämning, så att du faktiskt stämmer av att du ligger i fas, exempelvis en gång i kvartalet, en gång i halvåret eller årsvis

Olika typer av delmål

När jag sätter mina delmål utgår jag från punkterna ovan. Det kan se lite olika ut beroende på mål men processen ser alltid likadan ut. Börja med att utgå från det huvudsakliga målet i ditt sparande.

Kortsiktigare mål

Om det är så att det huvudsakliga målet är att snart använda pengarna, exempelvis för en kontantinsats till en ny bostad, är det en bra start att först räkna ut hur mycket pengar som behövs totalt. När du fått fram summan kan du dela denna på antal månader tills du tänkt köpa bostaden. Summan som kommer fram blir då ett delmål att spara för varje månad. Fundera på om denna summa är realistisk att spara varje månad. Om så inte är fallet får du justera så det blir rimligt, antingen genom en lägre kontantinsats eller ett sparande under fler månader. Till sist bestämmer du avstämningstid, i detta fall hade månadsvisa avstämningar passat utmärkt.

Långsiktigt sparande

Ett populärt mål är att spara ihop till sin första miljon. Detta mål kan tänkas vara på en längre tidshorisont än föregående mål. För att sätta siffror på målet i det här fallet kan det vara en bra idé att använda sig av en ”ränta på ränta”-kalkylator (som exempelvis vår sparkalkylator). Ett månadsspar på exempelvis 2 500 kronor med en årlig avkastning på 8% skulle göra dig miljonär efter drygt 16 år. Månadssparar du däremot 5 000 kronor med samma årliga avkastning skulle det ta knappt 11 år.

Fundera kring om exempelvis 5 000 kronor i månaden känns realistiskt att lägga undan i din situation, och om 8% avkastning också känns realistisk, ändra annars så det passar dig. Räkna sedan ut slutvärdet för varje år med ditt belopp som läggs undan samt din prognostiserade avkastning i en ”ränta på ränta”-kalkylator så får du fram slutvärden för varje år som kan ses som delmål med avstämningstid exempelvis en gång per år.

Utdelningsmål

Slutligen är utdelning och utdelningsmål ett annat roligt sätt att sätta delmål från, exempelvis genom att vilja ha en viss utdelning per år, månad eller dag. Skulle målet exempelvis vara att få en utdelning på i snitt 25 000 kronor per månad är det första steget att räkna fram vad det innebär i pengar: 25 000*12 = 300 000. Sedan vilken direktavkastning som låter rimligt, exempelvis 6%. Det skulle innebära att portföljen behöver vara värd 5 000 000 kronor (300 000/0,06 = 5 000 000).

Ett bra delmål skulle då kunna vara att först få ut 1000 kronor per månad i snitt, vilket innebär 12 000 kronor om året som med samma direktavkastning ger en portfölj av ett värde på 200 000 kronor. Det skulle kunna gå att montera ner ännu mer beroende på din situation, tänk på att vara realistisk. Följ sedan upp exempelvis en gång i halvåret om portföljens värde motsvarar vad den behöver vara för att du ska få den utdelningen som målet säger.

För mig personligen är vägen till min första miljon ett stort delmål i sig som jag har delat upp i mindre delmål för varje år. Jag är också förtjust i tanken av att kunna leva på utdelningar senare i livet vilket får ses som mitt huvudsakliga mål. Vägen dit sätts dock genom mindre delmål som hela tiden tar mig ett steg närmare när dessa ett i taget bockas av.

När mina jämnåriga vänner inte finner något intresse att börja spara till eller investera i brukar delmålen hjälpa mig att övertyga dem att komma igång. För mig hjälper delmålen till att hålla motivationen på topp och se till att allting går som jag planerat på sikt. Fundera över ditt sparande och sätt delmål om du inte gjort det, jag lovar att det kommer ge dig ett mer greppbart sparande!

/Johan Hagberg, aktietokig sparcoach på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg