Spararna väljer att lämna Ryssland medan de kan

Av Avanza

28 feb 22

Share

Turbulensen på ryska börsen är skyhög efter invasionen av Ukraina. Det har fått våra kunder att sälja Rysslandsfonder.

I helgen tog vi beslut om att stänga möjligheten för våra kunder att köpa Rysslandsfonder på plattformen. Därefter har fler aktörer följt i samma fotspår. Idag tog vi även beslut om att köpstoppa Östeuropafonder. Om du vill se samtliga köpstoppade finansiella instrument inkl. de med exponering mot Östeuropa så finner du det här.

Så många kunder påverkas av stängda Rysslandsfonder

Beslutet påverkar 11 116 kunder som hade Rysslandsfonder hos oss per igår. Det motsvarar 0,65% av samtliga kunder och 1,1% av samtliga fondkunder. Sedan krigets utbrott har vi sett att kunderna valt att sälja Rysslandsfonder. Frågan är dock hur länge detta kommer vara möjligt, då det finns en överhängande risk att fondbolagen tvingas stänga sina fonder.

Idag måndag har även Pensionsmyndigheten valt att stänga möjligheten till köp och flera Rysslandsfonder har även själva valt att stänga sina fonder. Moskvabörsen håller stängt och ryska centralbanken har meddelat att de förbjuder utländska investerare från att sälja aktier just nu.

Varför köpstoppar vi Rysslandsfonder?

Anledningen var helt enkelt att den totala risken med investeringar i Rysslandsfonder är i det närmaste oöverblickbar för stunden, där våra kunders pengar riskerar att bli inlåsta i fonder. Redan i samband med invasionen i torsdags såg vi Moskvabörsen falla -45% och RTS-index falla -50%. Det är i det närmaste att likställa med utvecklingen under den globala finanskrisen, bara det att Ryssland såg det hela under en och samma dag.

Även ryska rubeln föll kraftigt vilket fick Rysslands centralbank att intervenera genom att stödköpa den egna valutan. Den kraftiga nedgången på börsen fick centralbanken att förbjuda blankning, vilket ledde till viss återhämtning.

Sedan dess har vi sett massiva sanktioner mot Ryssland, inte minst i form av uteslutande av flertalet ryska banker från det internationella betalsystemet SWIFT samt genom att frysa tillgångar utomlands. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är det bakomliggande systemet som kopplar samman över 11 000 banker globalt för att möjliggöra säkra internationella betalningar och därmed internationell handel. Alldeles säkerligen en huvudvärk för landets stora olje- och gasexport.

Förutom risken kopplad till den höga volatiliteten och fortsatta sanktioner så finns även en motpartsrisk, alltså att den fond som köper exempelvis aktier inte får dessa levererade. Det är något vi sparare lärde oss en del om under den globala finanskrisen (även om finansmarknaden idag försöker stävja risken via centrala motparter). Då ryska börsen håller stängt och utländska investerare inte tillåts sälja aktier just nu så är det troligtvis en tidsfråga innan samtliga fondbolag också måste stänga sina fonder för handel. Men kan en fond verkligen stänga för handel? I detta inlägg har Fondbolagens Förening skrivit en pedagogisk förklaring på det hela.

I inlägget framgår att huvudregeln vid inlösen av fondandelar (sälj av fonder) skall göras omedelbart om det finns tillgängliga medel i fonden. Många fonder har en viss kassa men den räcker inte långt när många fondandelsägare vill sälja samtidigt, inte heller kan man fylla på kassan om man inte tillåts sälja aktier.

Men ingen regel utan undantag. Fonder måste se till att samtliga fondandelsägare behandlas lika och i situationer likt denna där den underliggande marknaden är stängd så träder ett investerarskydd in. Syftet är att skydda både de fondandelsägare som vill sälja likväl som de som fortsatt vill kvarstå som fondandelsägare. Eftersom den ryska marknaden är stängd så kan man inte få några tillförlitliga kurser på fonders aktier vilket innebär att fonderna inte kan värderas korrekt.

Vilka Rysslandsfonder påverkas?

Nedan ser du Rysslandsfonderna på vår plattform som påverkas av detta beslut.

  1. Carnegie Rysslandsfond A
  2. HSBC GIF Russia Equity AC
  3. Nordea Rysslandsfond
  4. JPM Russia A (acc) USD
  5. East Capital Ryssland
  6. Danske Invest Russia A
  7. Pictet-Russian Equities P USD
  8. Swedbank Robur Rysslandsfond
  9. INVL Russia ex-Government Equity Subfund
  10. UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc

Vänligen,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg