Sparekonomen: ”Det här fokuserar jag på i rapportperioden”

Nu är vi mitt uppe i högsäsongen för årsrapporter där flödet av nyheter från börsbolagen är enormt – en viktig och rolig period för oss aktieägare med andra ord. Årsrapporten eller bokslutskommunikén som den också kallas är lång, och att läsa varje punkt och not är faktiskt inte nödvändigt. Så vad ska man fokusera på?

Förstå vad du köper med årsrapporten

Jag som är skolad i aktiekunskap genom Unga Aktiesparare försöker ofta påminna mig själv om den första gyllene regeln, att förstå vad du köper. För mig hänger det ihop med en annan gyllene regel – håll dig uppdaterad. Rapportperioden är perfekt för det.

Att förstå ett börsbolag utan och innan tror jag är en utopi och därför ett onödigt mål att sträva efter. Men att förstå vad ett bolag tjänar pengar på, om de överhuvudtaget tjänar pengar, hur skuldsättningen ser ut, om de växer, vilka ambitionerna är, om kunderna är nöjda och om personalen trivs, är exempel på information som jag tycker är värdefull att leta efter.

Annons

Av alla rapporter som börsbolag presenterar tycker jag att årsrapporten är den viktigaste. Den är sammanfattande och aktuell medan årsredovisningen som kommer senare passar utmärkt att läsa och reflektera över under sommarsemestern.

Innan du börjar läsa en årsrapport är det bra att ha en uppfattning om vad du vill ha svar på. Bolaget kommer alltid att vilja presentera vad de tycker är viktigast. Men för dig som aktieägare (eller kanske blivande aktieägare) kanske det är något helt annat som är intressant.

Så följer jag rapportperioden

Hur ser förväntningarna ut?

Nu är jag inte en kortsiktig investerare, men att följa börsens snabba rörelser är en underhållning i sig. Därför brukar jag inför en rapport som jag är nyfiken på försöka ta reda på vad omvärlden förväntar sig. För det är ju faktiskt förväntningarna (eller estimaten) som rapporten kommer att jämföras med och aktiekursen påverkas av. Det finns flera olika aktörer som samlar in och publicerar estimat. Oftast brukar jag läsa dem i näringslivstidningar eller sociala medier.

Den inledande sammanfattningen

För att snabbt förstå läget läser jag först den inledande sammanfattningen. Där får jag svar på hur bra bolaget presterat (i förhållande till vad omvärlden tror och vad jag själv hoppas). Ofta räcker det att läsa denna för att få en tillräckligt bra uppfattning om läget.

Vd-ordet
Vd-ordet läser jag mest för att få en känsla. Även om ett vd-ord kan fyllas med klyschor och stora ord tycker jag ändå de kompletterar bilden jag fått av att läsa rapportsiffrorna i sammanfattningen. Tips är att också lyssna in på rapportpresentationen som vd och finanschef har med analytiker och nyfikna ägare och investerare.

Djupdykning

Om det är något jag tycker sticker ut (positivt som negativt) i sammanfattningen, vd-ordet eller pricksäkerheten på estimaten brukar jag återkomma till rapporten senare. Som långsiktig aktieägare ger jag mig själv tid att läsa mer i lugn och ro eftersom jag sällan agerar på rapportens kursreaktion.

Inflation och utdelningstillväxt

I bokslutskommunikén presenterar många börsbolag ett förslag till aktieutdelning. Förslaget beslutas av oss aktieägare på vårens årsstämmor. Glöm inte att ta hänsyn till inflationen när du utvärderar utdelningsförslaget. 10 kronor är mindre värt i år jämfört med i fjol. Å andra sidan kanske bolagen har det tufft att höja utdelningen på grund av försämrad konjunktur.

När rapporterar mitt börsbolag?

När det kommer så många rapporter på en och samma gång är det lätt att missa det som är viktigt för dig. Om du vill få en överblick över rapportsäsongen kan du följa Placeras företagskalender. Men om du istället bara är intresserad av företagen du äger aktier i ska du titta i din egen aktiekalender under Min ekonomi på webben eller i appen. Tack vare samarbetet med Quartr kan du där också läsa rapporterna digitalt och lyssna på presentationerna och utfrågningarna som börsbolagen har med aktieanalytikerna.

Ju fler rapporter du läser, desto bättre kommer du bli på att hitta det som är viktigt och intressant för dig.

Lycka till i rapportbruset!

/Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg