Bomans hörna: Sprid dina inköp när börsen är osäker

Många är vi som nästan alltid funderar på om det är köp- eller säljläge på börsen. Kan det fortsätta stiga eller kommer en vändning snart? Ett sätt att slippa oroa sig för detta och samtidigt öka resultaten är att sprida sina köp över året med ett regelbundet månadssparande.

Vad säger statistiken – spara regelbundet eller inte?

Det finns många teorier om vad man bör och inte bör göra för att nå framgång med sina placeringar. Här på Avanza försöker vi att inte vara så teoretiska utan istället undersöker vi verkligheten och ser vilka beteenden som fungerat bäst bland våra drygt 400 000 kunder i Sverige. Jag har därför kollat på hur regelbundenheten i sparandet påverkat våra kunders avkastning.

Resultaten är tydliga: De som under senaste året har gjort insättningar till sina konton varje månad (12 gånger/år) med regelbundna köp i sina värdepapper har 38% högre riskjusterad avkastning än de kunder som bara satt in pengar 1-6 gånger.

Bättre investeringar med regelbundet sparande
Bättre investeringar med regelbundet sparande

 

Det magiska U:et

Är du orolig att börsen kommer gå ner under den närmaste perioden kan det vara intressant att bekanta sig med principen ”det magiska U:et”. Denna princip innebär att dina investeringar ökar i värde under en period även om tillgången du investerar i är värd lika mycket vid periodens början och slut, förutsatt att du månadssparar och att tillgången i fråga initialt går ner men sedan går tillbaka till ursprungsvärdet igen (dvs. rör sig i U-formation).

Exempel:  I januari börjar du månadsspara i en fond som intialt kostar 100 kronor men som minskar i värde med 10 kr i månaden t.om. juni där den når en botten (längst ned i U:et) på 50 kr. Mellan augusti till december stiger sedan fonden med 10 kr i månaden för att i december återigen nå ursprungspriset 100 kr. Hade du gjort ett engångsköp i januari hade din avkastning för perioden varit 0%, då du köpte en fond för 100 kr som ett år senare återigen är värd 100 kr. I och med att du månadssparat har investeringen istället stigit i värde med 41%, tack vare att du köpt på dig andelar under hela svackan till lägre kurser än priset som gick att köpa till vid periodens början och slut.

Fondkurs Köpbelopp Tot. investerat Totalt värde
jan 100 1000 1 000 1 000
feb 90 1000 2 000 1 900
mar 80 1000 3 000 2 689
apr 70 1000 4 000 3 353
maj 60 1000 5 000 3 874
jun 50 1000 6 000 4 228
jul 50 1000 7 000 5 228
aug 60 1000 8 000 7 274
sep 70 1000 9 000 9 486
okt 80 1000 10 000 11 841
nov 90 1000 11 000 14 321
dec 100 1000 12 000 16 913
Fondens utveckling
Fondens utveckling
Utvecklingen på din investering
Utvecklingen på din investering

Läs mer om månadssparande och U:et!

Mer om hur de bästa gör

Med nästan 200 miljarder i samlat sparkapital och mest handel av alla svenska banker på Stockholmsbörsen har vi på Avanza en unik kundbas att analysera och dra lärdomar från. Vi försöker hela tiden hitta nya mönster kring vilka beteenden som över tid ger bäst resultat. I det här klippet tar jag upp fler nycklar till framgången för våra Superinvesterare* senate året:

Har du inte startat ett månadssparande ännu? Du gör det enkelt här!

Lycka till med sparandet!

/Alexander Boman

* Superinvesterare: Kunder som i sin portfölj tagit en lägre risk än OMXS30 under det senaste året (mätt i standardavvikelse), samtidigt som de har fått en högre avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Relaterade inlägg

Kommentarer

23 svar till “Bomans hörna: Sprid dina inköp när börsen är osäker”

 1. Vad är skalan i stapeldiagrammet? Är det 1,3 respektive 1,8 gånger insatt belopp? Det vore en bra idé att förtydliga det.

  • Hej,

   Siffrorna avser riskjusterad avkastning, sk. Sharpe ratio, för senaste året. Det är samma nyckeltal som finns för vid alla fonder som vi har på sajten.

   Dan, Avanza

 2. Så.. följdfrågan är: Varför kan man inte månadsspara direkt i Aktier hos Avanza? Det kan man göra hos åtminstone en annan aktör, möjligtvis två numera dock 🙂

  • Hej Erik!

   Att kunna månadsspara i aktier är i grund och botten en väldigt fin idé. Det kan däremot uppstå vissa problem i och med att aktiehandel sker i en orderbok som hela tiden är dynamisk. Till vilken kurs skulle värdepappret köpas in? Köps det oavsett hur orderboken ser ut för tillfället? Vad händer om det sker händelser i bolaget samtidigt? Vad händer om bolaget är handelsstoppat eller om det bara saknas rimlig likviditet på säljsidan? Hur skulle flödena från Avanzas månadsspar påverka marknaden och hur skulle andra aktörer kunna utnyttja det här till våra kunders nackdel? Frågorna är många, och för att få till en riktigt kundvänlig och billig tjänst behöver de flesta kunna lösas automatiskt. Utöver det här behöver vi givetvis lösa de legala och tekniska bitarna, så överlag skulle det krävas en hel del resurser för att ha en chans att få till en bra tjänst.

   Några av de tjänster som idag erbjuder det här förknippas med avgifter som inte alltid behöver vara tydligt redovisade, både i fast form men också i form av att man kanske inte får en bra kurs på sin order. I väldigt likvida aktier är problemen givetvis mindre, men grundproblemen finns fortfarande där. Vi skulle självklart vilja utveckla en sådan här tjänst där man skulle kunna kombinera vårt 1-kronorscourtage med ett automatiserat månadssparande, men i dagsläget tror vi inte att vi hade lyckats skapa en riktigt bra produkt för våra kunder. Att lägga på olika typer av avgifter och låta våra mäklare handla åt våra kunder går inte riktigt hand i hand med vårt motto att vara prisledande och alltid se till att kunden får mer över till sig själv.

   Med det sagt tar vi mer än gärna emot all typ av feedback kring hur vi skulle kunna bygga en smart och prisvärd lösning för att kunna månadsspara i aktier. Får man till det riktigt bra så är det en suverän tjänst!

   /Kristoffer, Avanza

   • Hej Kristoffer! Du vet säkert vem aktören är som säljer månadssparande i aktier och fonder som dessutom tillhandahåller olika portföljer som automatiskt uppdateras. Varför inte prata med företaget/organisationen om hur det tekniskt fungerar för uppenbarligen går det finfint! PS! Ni borde kanske ge ett bud!

 3. Börsras framåt sensommaren eller hösten !
  Det är nog riktigt på lång sikt med spridning av aktieköp året runt. Men i detta läge när börsen har stigit under flera års tid utan att egentliga fundamentala faktorer som stöd för uppgången är det riskfyllt att köpa aktier i nuläget. Börsraset kommer alltid oväntat och oftast när alla tror på fortsatt uppgång. Mitt råd är att ta hem eventuella vinster genom försäljning. Jag vill också rekommendera försäljning av de aktier som det inte finns vinster. Börsraset kommer, var så säker.

  • ”Börsraset kommer alltid oväntat och oftast när alla tror på fortsatt uppgång.´´
   ”Börsraset kommer, var så säker.`´´

   Lite motsägelsefullt kanske?

 4. Det ser väl bra ut, men vad händer om man vänder på U-et. Det vill säga att kursen stiger, för att sen återvända till utgångspunkten. Då var det väl ingen bra affär, eller?

  svenne

  • Jag funderar på det samma. Borde bli negativ avkastning. Jag ska nog ta och räkna på det!

   • Jag håller med, man borde ha publicerat en variant med vad som händer med utvecklingen om man vänder på U:et.

    Utgångspunkten när man investerar är ju att man ska veta vad man köper och varför bolaget man investerar i är attraktivt vid nuvarande pris. Om man vänder på U:et så kan det ju faktiskt vara så att ens målkurs har infriats vid toppen på det upp och ned vända U:et, då bör man fundera över att sälja istället för att köpa.

    Om det däremot är någon bred fond man handlar i så kan man väl sprida ut köpen och köpa både i uppgång och nedgång om man förväntar sig att utvecklingen kommer vara positiv på lång sikt, vilket den har varit historiskt. Då ”gör det inte så mycket” om man köper på en tillfällig topp.

    Det är mina reflektioner.

    • Ett litet tillägg till mitt förra inlägg: Ja, avkastningen kommer bli negativ om man köper hela vägen över det upp och ned vända U:et och säljer när man är tillbaka vid utgångspriset.

 5. Hej

  Mycket bra presentation men jag tycker även det vore intressant att få veta hur många affärer i snitt som låg risk/hög avkastningskunderna gör gentemot hög risk/låg avkastningskunder. Gissar att den senare gruppen gör flest?

  • Hej!

   Det finns en uppdatering längst ned i blogginlägget från februari som behandlar just den fråga som du undrar över. Läs gärna mer här.

   Dan, Avanza

 6. Om man vänder på ”U:et” blir effekten den omvända, då sjunker värdet på insatt kapital. Den risken är lika stor som den ni beskriver.

 7. Och hur skulle resultatet bli om kurs-kurvan istället var ett upp-och-ner-vänt U?

  Kan ni presentera resultatet av insättningar många, minst 12 gärna också 60, gånger per period under många (minst 5) perioder med aktiekurs som varierar som t.ex. en sinuskurva med samma start och slutnivå, börja med stigande värde.

 8. Nej, korrelation innebär som vanligt inte orsakssamband. Att du äter glass kommer inte göra det soligt.

 9. Är inte det här med månadssparande, och köp-och-behåll, bara ett försäljningstrick från banker och fondförvaltare för att få kunderna att ständigt köpa och behålla sina fondandelar och inte bli oroliga vid börsnedgångar? Avgifterna för fonder baseras ju vanligtvis på innehavets storlek (och inte courtage), dvs ur bankernas perspektiv blir det bäst affär om kunderna hela tiden köper och behåller. Dessutom – när kapitalet med tiden växer blir ju nysparandet en allt mindre andel av värdetillväxten. Det är kanske bra under ett eller ett par år, förutsatt att kursen rör sig som ett rättvänt U, men därefter blir ju kursens förändring i princip helt avgörande för sparandets utveckling. Kommentar från Avanza?

  • Hej Frans!

   Det du säger är i sak korrekt, det vill säga att fondavgifter tas ut på det investerade kapitalet över tid. Däremot känns det som att du vänder resonemanget till något onödigt negativt, då bankbranschen som helhet har större intjäning vid högre transaktionshastighet än vice versa (genom aktiecourtage, växlingsavgifter med mera). Vår bransch har snarare fått kritik för att inspirera kunder till onödig aktivitet, vilket vi absolut inte ställer oss bakom.

   Vi erbjuder såväl värdepappershandel, fonder och sparkonton hos oss – var du väljer att placera pengarna är helt upp till dig och vad du tycker passar din situation bäst. Produkterna har givetvis olika typer av intjäning, men om vi antar att du över tid vill ha ditt kapital investerat så har vi som bank ingen egen vinning i att våra kunder använder sig av en ”köp-och-behåll-strategi”, snarare tvärtom. Det Boman ofta lyfter fram är vad våra mest framgångsrika kunder gör, vilket han även har gjort i det här inlägget. Det görs med all välmening och syftet är givetvis att i någon form utbilda våra sparare till att ta bättre beslut, så att ni i slutändan får mer i plånboken.

   /Kristoffer, Avanza

   • Min ena poäng är att avgiftsstrukturen styr rekommendationerna. Egentligen inget konstigt – banker och fondförvaltare är ju företag som vill maximera vinst och inte några allmännyttiga organisationer. Aktier och andra värdepapper där avgiften tas ut per affär (courtage) – då blir rådet att göra många affärer. Förpacka aktierna i en fond och ta ut en årlig avgift baserat på innehavets värde – då blir rådet att köpa regelbundet och behålla oavsett börsklimat. Jag tycker inte att jag är onödigt negativ – bara realistisk. Min andra poäng är att ett regelbundet månadssparande har mycket liten betydelse efter ett tag (ganska snart) när kapitalet har vuxit. Då utgör insättningarna en så liten andel av kapitalets värde att värdeförändringen är det som har den allra största betydelsen på kapitalets utveckling. Varför talas det inte om öppet om detta från finansbranschens sida?

 10. Hallo,

  att spara regelbunden 1000:-/mån under 1års tid leder till den redovisade effekten.
  Fortsätter man att spara 1000/mån under en mycket längre tid så är nästen hela effekten borta, eftersom kapitalet är så stort att det inte påverkas längre av 1000/mån.

 11. En variant spara vid rätt tillfälle kan vara att man gör sitt sparande när vi har en bekräftad uppgång då kan man spara de gånger vi får en ny högre kurs i förhållande till stapeln tidigare.

  Det är riktigt att om man sparar från scratch har en nedgång ingen större påverkan dock blir resultatet inte lika lovande om du redan har ett större belopp sparat.

 12. Jag håller inte med om slutsatsen i den här artikeln – jag har skrivit om alternativet här:
  https://rikatillsammans.se/2016/06/13/investera-allt-pa-en-gang-eller-sprida-ut-det-over-tid/

  Men i korthet så visar forskningen att du får en betydligt högre avkastning ju längre du låter pengarna jobba. Ju fler år du dessutom sparar desto viktigare blir det eftersom sannolikheten för positiv avkastning ökar för varje sparat år. Se nedanstående bilder.

  Anledningen till att det här enligt er varit mer lönsamt beror ju på att vi har haft en nedåtgående trend. I dessa är det ju bättre att sprida ut sparandet eftersom du förlorar mindre pengar.

 13. Jag håller inte med om slutsatsen i den här artikeln – jag har skrivit om alternativet här:
  https://rikatillsammans.se/2016/06/13/investera-allt-pa-en-gang-eller-sprida-ut-det-over-tid/

  Men i korthet så visar forskningen att du får en betydligt högre avkastning ju längre du låter pengarna jobba. Ju fler år du dessutom sparar desto viktigare blir det eftersom sannolikheten för positiv avkastning ökar för varje sparat år. Se nedanstående bilder.

  Anledningen till att det här enligt er varit mer lönsamt beror ju på att vi har haft en nedåtgående trend. I dessa är det ju bättre att sprida ut sparandet eftersom du förlorar mindre pengar.

  Detta visas ju graferna nedan som är byggda på AFGX-indexet mellan januari 1949 och maj 2016. Där har jag räknat ihop avkastningen med olika typer av DCA och engångsinvesteringar, samt sedan låtit dem rulla över 1, 5 och 10 år.

  Hela underlaget kan räknas på bloggen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.