Ständig efterfrågan och banbrytande innovation – Stjärnförvaltarna om hälsovårdssektorn

Av Avanza

25 maj 23

Share

Efterfrågan inom hälsovårdssektorn ökar ständigt, särskilt som befolkningen blir äldre och får fler livsstilssjukdomar. Människors behov av vård är konstant oavsett det ekonomiska läget vilket ger sektorn en unik stabilitet. Men kanske viktigast av allt är den innovation och tillväxt som området erbjuder, som i förlängningen leder till en friskare framtid. Här berättar Astrid och Ellinor, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult om de banbrytande framsteg som fondens investeringar är med och möjliggör – och om potentialen för de som vill investera. 

Marknaden har ett stort behov av innovativa bolag

Vi brinner för att hitta bolag som med forskning och utveckling kan ta fram behandlingar som gör betydande skillnad för patienter. Stora framsteg har redan gjorts inom många områden, exempelvis vissa cancerformer och diabetes. Men många sjukdomar och tillstånd skriker efter bättre behandlingar. Där kommer våra innovativa bolag in.

Hållbarhet som avkastar

Vi tycker att hållbarhet borde vara en självklarhet för alla. Som en mörkgrön fond (även kallad Artikel 9) har vi hållbarhet som investeringsmål. I praktiken betyder det att alla innehav analyseras utifrån vår noggranna metodik innan vi investerar. Bolagen vi investerar i måste bidra till FN:s hållbarhetsmål: ”God hälsa och välbefinnande” och de får inte göra någon betydande skada på något annat hållbarhetsmått.

Hållbarhet är inte det enda som är viktigt för oss när vi väljer ut bolag till fonden. Det är såklart avgörande att vi investerar i bra behandlingar. Då bidrar vi till att rätt forskning drivs framåt och kommer till nytta för patienterna så snabbt som möjligt. Det känns både bra i hjärta och i plånbok.

Hur hittar vi de mest lovande bolagen?

Hur sätter vi ihop vår portfölj? Först och främst investerar vi globalt, i hälsovårdens alla delsektorer och i nästan alla storlekar på bolag. Det finns flera tusen globala, noterade hälsovårdsbolag. Så hur landar vi då i portföljens 60–70 stycken? Vi letar efter de tematiska drivkrafterna inom sektorn, eller mer specifikt: områden där de medicinska framstegen görs.

Ett exempel på ett sånt område skulle kunna vara obesitas, dvs övervikt. Många års utveckling av läkemedel mot diabetes har resulterat i effektiva läkemedel som också har en stark viktminskande effekt genom både minskad aptit och minskat näringsupptag. Danska Novo Nordisk och amerikanska Eli Lilly ligger längst fram här, men många andra bolag jobbar intensivt för att ta fram ännu bättre läkemedelskandidater. I det här området är vi inte bara intresserade av ledarna, utan även mindre uppstickarbolag. Med andra ord kan vi äga flera bolag på samma tema.

Medicinskt expertråd hjälper oss hitta guldkornen

Vi förlitar oss på vår egen erfarenhet för att hitta de tematiska drivkrafterna, men för att gå riktigt på djupet använder vi oss av vårt namnkunniga medicinska råd. Rådet består av läkare inom olika specialistområden som både forskar och arbetar kliniskt. Deras närhet till både akademi och patient är otroligt betydelsefull i urvalsprocessen. Vi träffar medlemmarna i expertrådet kvartalsvis och diskuterar medicinska frågor som berör befintliga eller möjliga investeringar. Tummen upp från rådet kan göra att vi ökar i ett befintligt innehav.

En stabil bas med spännande utvecklingspotential

En annan viktig del av vår process är att ha en bas i portföljen som består av stabila bolag med goda tillväxtmöjligheter. Normalt utgör den delen 60–90% av det förvaltade kapitalet. Sedan ”kryddar” vi fonden med bolag som nyligen börjat sälja, men som ännu inte nått lönsamhet, normalt 5–20%. Slutligen investerar vi i rena forskningsbolag, det vill säga de som inte nått marknaden ännu. Den sista delen är normalt också 5–20% av förvaltat kapital. Genom att hålla oss till den här portföljsammansättningen får vi både gott om tillväxt och uppsida, men också en trygg bas som kan stå emot under en lågkonjunktur till exempel.

// Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, förvaltare av Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Lär känna förvaltarna bättre

Förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult har lång erfarenhet av förvaltning inom hälsovård. Astrid förvaltade under många år den femstjärniga fonden Handelsbanken Hälsovård Tema. Ellinor jobbade bland annat på hälsovårdsförvaltaren Rhenman och Partners i fem års tid, men har även förvaltat den femstjärniga fonden Handelsbanken Japan Tema. Tillsammans bygger de vidare på sina erfarenheter och vässar processen ytterligare i sina nya roller som förvaltarteam för Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att investera i fonder innebär en risk. Billigast jämfört med aktivt förvaltade hälsovårdsfonder i Sverige med lägsta köpbelopp från 100 kr. Källa Morningstar 25/5. För mer information om hur fonden förvaltas, faktablad och informationsbroschyr, se avanza.se/avanzahealthcare.

Relaterade inlägg