Starka drivkrafter bakom vinnarfonderna

På topplistan över fonderna med bäst utveckling förra året är det tre så kallade ”gröna” fonder som tar pallplatserna. Det handlar om fonder som investerar i lösningsbolag i sektorer som förnyelsebar energi, elektrifiering och energieffektivisering. Sektorer där fonder kan passa extra bra och som är bra komplement i en bredare portfölj.

Starka drivkrafter

De ”gröna” bolagens vind i seglen är inte svår att förstå. Hållbarhet är en av de starkaste megatrenderna (om inte den starkaste), vi någonsin upplevt. Och det kunde inte vara mer uppenbart att världen måste ställa om i en mycket snabbare takt än idag, om vi ska nå de uppsatta klimatmålen vi enats om.

Politiker lägger därför fram planer där de öronmärker gigantiska summor till gröna investeringar. Ta EU:s historiskt stora långtidsbudget på 1 800 miljarder Euro som exempel, där 30 procent reserveras till satsningar för att stoppa klimatförändringar. Eller USA:s kraftigt höjda ambitionsnivå på området efter att Biden valts till president.

Därtill kommer stora kapitalförvaltares nyvunna intresse för området. Medan så kallade bruna sektorer är i det närmaste iskalla ur ett investeringsperspektiv, flödar kapitalet till bolag vars produkter och tjänster kan vara med och lösa de problem mänskligheten står inför. Nyligen fick också Larry Fink, VD på världens största kapitalförvaltare Blackrock, ut med att bolag bör ha en plan för hur deras affärsmodell är kompatibel med en klimatneutral värld till 2050. Och att bolag utan plan kommer se sina värderingar falla.

Fonderna med högst avkastning förra året (Kursdag 1/2-2021)

Thematica – Future Mobility Retl +172%

BNP Paribas Energy Transition +172%

Handelsbanken Hållbar Energi +110%Viktigt med diversifiering

Det finns med andra ord mycket starka drivkrafter bakom de gröna bolagens framgångar på börsen och uppgångarna kan mycket väl fortgå. Det innebär däremot inte att man kan vara säker på fortsatt uppgång i det korta perspektivet. Hur börsen eller ännu mindre ett enskilt bolag eller fond utvecklas en månad eller ett år från nu vet ingen. Och det finns utan tvekan bolag som lite oförtjänt kunnat segla med på den gröna vågen och sett aktiekursen stiga orimligt mycket. Men att de ”gröna” lösningsbolagen som grupp och över tid kommer att växa, det är jag tämligen säker på.

Säker kan man dock inte vara på exakt vilka tekniker och lösningar det är som på riktigt kommer bli de som används och anses bäst ur miljösynpunkt. Och därmed vet vi såklart inte heller vilka aktier som blir de absoluta vinnarna. Förnyelsebar energi, energieffektivisering och energiteknik är områden där det händer otroligt mycket och teknikutvecklingen är snabb. Därför är det extra viktigt med diversifiering, något du får automatiskt via fonder.

Passar som komplement

Har du en globalfond och en Sverigefond som bas i ditt sparande, har du en bra bredd och en exponering mot flera olika sektorer. Kompletterar du dessa med en eller ett par branschfonder som vardera utgör mellan 5 och 20 procent av ditt totala sparande, kan du skapa dig ytterligare exponering mot sektorer du tror extra mycket på. Här kan en teknikfond och en ”grön fond” vara lämpliga val, då de ger exponering mot två megatrender. För som sagt, med en lång sparhorisont bör det fortfarande vara läge att investera i senaste årets bästa fondtyp. Framtiden ser grön ut.

Sparar du i en ”grön” fond?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg