Teknikinvesteringar 2024: framåtblick och potential

Av Avanza

08 jan 24

Share

De flesta investerare ser nog fram emot årsskiftet och nästkommande år. Tid i marknaden är som bekant en av de absolut viktigaste faktorerna för en god avkastning, kanske den allra viktigaste. Men årsskiftet sker dessutom med en betydelsefull notering: räntan verkar ha nått sin topp.

Allra viktigast är det kanske för fastighetsbolag där räntekostnaderna annars riskerar att äta upp hela förvaltningsresultatet. Men faktum är att den är högintressant även för oss teknikinvesterare. Anledningen är att teknikbolag med hög lönsamhet och god tillväxt välförtjänt belönas med en högre multipel. Eftersom en större del av vinsterna i teknikbolag därmed ligger i framtiden så påverkar en hög inflation och högre ränta nuvärdet på de vinsterna negativt. Att räntorna spås sjunka är i grunden positivt för våra andelsägare.

Annons

Spaningar inför 2024

Att spekulera kring vad som kommer hända i framtiden är oerhört komplext, nästintill omöjligt. Däremot har vi en tydlig idé på vart man som teknikinvesterare delvis bör vända blicken. Här är några exempel:

AI: Det gäller inte bara att skapa tjänster kopplade till AI, utan att fånga folk och företagens intresse samt att övertyga dem att faktiskt betala för tjänsterna. En datapunkt som blir särskilt intressant är Microsofts släpp av Copilot. Hur bra kommer tjänsten vara, och hur många betalande användare kommer den locka till sig?

Medicinteknik: Individanpassade behandlingar. AI gör det möjligt att identifiera mönster i stora datamängder för att individanpassa behandling. Kommer det stora framsteg under nästa år kommer det vara viktigt både som människa och investerare. Det kan på sikt kraftigt öka effekten av behandlingar, minska biverkningar och förkorta tiden man behöver vara inlagd på sjukhus.

Bud och introduktioner: Ett sätt att mäta riskviljan är att följa utvecklingen för uppköp och nyintroduktioner. Under 2023 var det betydligt färre introduktioner och uppköp jämfört med de senaste fem åren. I TIN World Tech fick vi under året bud på Adevinta. Får vi se fler tecken på ökad riskvilja är sannolikheten god för att tillväxtbolagen går bättre än värdebolagen framöver.

Håll utkik efter det oväntade

Självklart är det av betydelse att ha en tydlig riktning med en karta att följa, likt ovan. Men för oss teknikinvesterare är det kanske särskilt värdefullt att fortsatt vara nyfikna i en ständigt föränderlig värld. Trots att Avanza World Tech by TINs bolag är ledande inom sina respektive nischer kan vi inte blint lita på att det alltid kommer förbli så. Vi kan inte garantera avkastning, men vi lovar att vända på minst lika många stenar som föregående år för att optimera portföljen. Jobbet består av att noggrant analysera trender, data, företag, ledarskap och affärsmodeller. Djävulen sitter, som bekant, i detaljerna.

10 största innehaven i Avanza World Tech by TIN

  1. Microsoft
  2. Nintendo Co Ltd
  3. Salesforce
  4. Straumann Holding AG
  5. Take-Two Interactive Software
  6. Novo Nordisk B
  7. Adobe
  8. Alphabet Inc Class A
  9. Nemetschek SE
  10. Edwards Lifesciences

Tack för ert förtroende och gott nytt år!
/Erik Sprinchorn, förvaltare på Avanza World Tech by TIN.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg