Tio i topp: Vi listar de populäraste hedgefonderna

top10Med den senaste tidens volatila börs märker vi att många tittar på hedgefonder som ett alternativ. Vi passar på att kolla in vilka som är de mest ägda hedgefonderna bland våra kunder.

Vad är en hedgefond?

Hedgefonder är specialfonder och har därmed en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder. Många hedgefonder försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha såväl mycket hög risk som låg risk.

Är du intresserad av en djupdykning i hur Hedgefonder fungerar så kan vi tipsa om Fondpodden #3 – Hedgefonder.

Populäraste hedgefonderna bland våra kunder
# Värdepapper Ägare* Risk** Utv 1 år*** Utv 5 år***
KÖP 1 Atlant Stability 8 462 Låg (2 av 7) 0,5% 21,0%
KÖP 2 Catella Hedgefond HF 4 261 Medel (3 av 7) 2,7% 26,2%
KÖP 3 Brummer Multi-Strategy 2XL 3 849 Medel (4 av 7) 9,0% 43,5%
KÖP 4 Brummer Multi-Strategy 2 920 Medel (3 av 7) 5,5% 29,3%
KÖP 5 Rhenman Healthcare Eq L/S RC1 2 390 Hög (7 av 7) 74,3% 353,7%
KÖP 6 Atlant Sharp 1 789 Medel (5 av 7) -0,2% 56,2%
KÖP 7 Excalibur 1 724 Låg (2 av 7) -0,3% 17,9%
KÖP 8 Atlant Explora 1 582 Medel (3 av 7) 1,3% 30,9%
KÖP 9 SEB Asset Selection 899 Hög (6 av 7) 11,7% 27,8%
KÖP 10 Atlant Edge 842 Medel (5 av 7) 9,4% 74,1%

Till alla hedgefonder

För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Antal kunder hos Avanza som äger fondandelar i fonden per 2015-08-25.
** Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.
*** Utveckling under 5 respektive 1 år uppdaterat med NAV-kurs per 2015-08-25 (eller senaste möjliga). Utvecklingen visas i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive fond. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg