Underskatta inte kraften i köttfribullen

Att hållbarhetsgranska sitt sparande är lika mycket en ekonomisk som moralisk fråga och som investerare finns det all anledning att titta lite närmare på den ökade medvetenheten vi ser kring klimatfrågan. För den får effekt på bolag och aktiekurser. Inte bara via konsumentbeteende, utan även via flödeseffekten när mer och mer kapital går mot hållbara bolag.

Ordet flygskam kommer med i svenska ordlistan, ett inrikes-flygbolag säger upp över 350 anställda och Greta Thunberg går på rekordtid från skolstrejkande tonåring till en av Europas mest inflytelserika opinionsbildare. Är kanske 2019 året då vi på allvar låter klimatförändringarna påverka vårt beteende? Då vi går från ord till handling.

Marknaden räknar i alla fall med det. Medan flygbolag handlas på bottennivåer, gör det ännu icke-vinstbringande bolaget Beyond meat entré på Nasdaq USA och rusar direkt 163 procent. Samma dag fast i den onoterade världen, släpper IKEA nyheten att de nu lanserar en vegetarisk köttbulle, köttfribullen. Två tydliga tecken på såväl konsumenters som företags vilja att minska sin klimatpåverkan.

Vi talar om megatrender. Starka omvandlande krafter som förändrar världsekonomin, företag och samhällen. Vi har sett det förr och vi kommer att se det igen. Några av dagens megatrender är;

Klimatförändringar – stigande temperatur, höjd havsnivå och extremväder.
Resursbrist – Ungefär 2,1 miljarder människor saknar tillgång till rent vatten. Samtidigt som befolkningsökning, urbanisering, ökad konsumtion och inte minst klimatförändringar driver på efterfrågan.
Nya konsumtionsmönster – Konsumtionen av ekologisk och plantbaserad mat ökar och en av fyra amerikanska millennials uppger sig vara vegetarianer eller veganer.
Nya regleringar och lagar – EU kommissionen har redan röstat igenom ett förbud av engångsartiklar i plast och spikat handlingsplan vars övergripande mål är att ställa om de finansiella flödena i en hållbar riktning.

Nya investeringsmöjligheter

Dessa trender skapar såklart investeringsmöjligheter och det finns flera, krasst ekonomiska, anledningar till att hållbarhetsgranska sin portfölj. Den mest uppenbara är att bolag gynnas olika mycket av den här omställningen. En ren köttproducent påverkas såklart negativt av att en av fyra millennials uppger sig vara vegetarianer eller veganer, medan ärtproducenten ser sin försäljning skjuta i höjden. Bolag kommer också ha olika svårt att anpassa sig till nya lagkrav och regleringar, så som förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft inom EU 2021.
En annan kanske mindre uppenbar men icke desto mindre viktig anledning, är omallokering av det så kallade stora kapitalet. För även om hållbara investeringar fortfarande är en klar minoritet av allt investerat kapital i världen, så tar det en allt större del av kakan. I USA har hållbara investeringars andel av allt kapital stigit från 22 procent 2016, till 26 procent 2018. Någonting som självklart ger effekt på aktiekurser och värderingar.

Mycket talar också för att det här är en trend som kommer att förstärkas i takt med att en ny generation investerare tar över. De kommande 15 åren kommer bara i USA, tillgångar värda 24 000 miljarder dollar att ärvas av millennials. En generation som är mer än dubbelt så benägna som sina föräldrar, att investera i företag eller fonder utifrån sociala och miljömässiga parametrar. Lägg till att det här är människor som inte bara vill investera sina pengar i hållbara bolag, de vill också jobba på bolagen. Bolagen gynnas alltså inte bara av mer medvetna konsumenter/investerare, med sin kultur och sina värderingar lockar de också till sig de skarpaste talangerna.

Bättre avkastning över tid

Att se över sitt sparande och huruvida det är placerat bolag eller fonder väl anpassade till förändrat konsumentbeteende, är därför inte bara någonting som ger en skön magkänsla. Det är också något som med stor sannolikhet ger dig en bättre avkastning över tid.

Som aktiesparare kan man börja med att fråga sig, är det här ett bolag som gynnas av och kanske till och med bidra till, en hållbar framtid? Samt, hur jobbar bolaget med klimatfrågor på vilket sätt försöker de minska sitt klimatavtryck?

Fondspararen kan utgå från de märkningar som finns, så som Morningstars hållbarhetslöv, men lägg gärna också några minuter på att jämföra hur olika fondbolag jobbar med att integrera hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. En enkel men förvånansvärt användbar metod, är att läsa på fondbolagens hemsidor. Det brukar ge en rätt tydlig bild över vilken ambitionsnivå olika aktörer har i just hållbarhetsfrågan.

Gemensamt för fond- som aktiespararen är dock vikten av att inte underskatta kraften bakom köttfribullen, den har redan nu visat sig vara starkare än vad många trott.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg