Vad bör man ha koll på inför börshösten 2022?

Av Avanza

19 aug 22

Share

Snart är det så sakteligen dags att lägga sommarbörsen till handlingarna samtidigt som höstbörsen rycker allt närmare. Hur har året sett ut hittills och vad bör vi hålla koll på inför hösten?

Värmande sommarrally på börsen

Efter en bedrövlig start på året fick vi ett välkommet högtryck under sommaren. Breda Stockholmsbörsen som noterade årslägsta 1 juli hade då sjunkit -29,3% inkl. återinvesterad utdelning. Det smalare indexet OMXS30 som ju ruvar på börsens giganter hade inte bjudit på en enda positiv månad under året förrän börsrallyt i juli. Breda börsen orkade dock bjuda på positiv avkastning i mars som var en av årets tre mest utdelningstunga månader (mars/april/maj).

Marknaden tar fasta på gröna skott

Den senaste tiden har vi sett lite positivare tongångar på börsen. De bidragande faktorerna till den ökade riskviljan har varit många. Jag tror marknaden tagit höjd för ett mörkare scenario än vad som så här långt materialiserats. Det ger visst utrymme för en lättnadens suck. Ett exempel på det är att många bolag lyckats överprestera lågt ställda vinstförväntningar. Det faktum att många professionella aktörer globalt har underviktat aktier kan ge visst stöd framåt och vi ser ju faktiskt hur börsen skakar av sig sämre data/nyheter som kommer in.

Den senaste tidens inflationssiffror från bl.a. Sverige och USA har visat på en viss inbromsning. Det har börsen tagit rejält fasta på genom att nu hoppas att vi har inflationstoppen bakom oss. Det i sin tur skulle leda till att centralbankerna troligtvis inte behöver stå lika hårt på bromsen framöver. Än så länge är det dock lite tidigt att ropa hej, men börsen är som bekant framåtblickande.

Det finns även en recessionsoro i marknaden, speciellt i Europa med tanke på den överhängande risken för en energikris i höst/vinter om Ryssland skulle stänga av gasleveransen. Den globala recessionsoron kan paradoxalt ha viss positiv inverkan. Sämre ekonomiska tider leder onekligen till minskad efterfrågan varpå de ekonomiska hjulen snurrar saktare. Det i sig trycker ned inflationsförväntningarna och har fått långa marknadsräntor att falla tillbaka, vilket varit positivt för exempelvis techbolag och fastighetsbolag.

Ytterligare gröna skott är det faktum att råvarupriser och fraktrater faller tillbaka på bred front. En nyligen publicerad rapport från FN pekar också på att matpriserna globalt faller i snabbaste takten sedan 2008. Dock lyfter de ett varningens finger för framtida utbud pga. störningar i jordbruket och som lök på laxen får man inte glömma bort rejäla prisökningar på konstgödsel som fördyrar livsmedelsproduktion.

Annons

Vad bör man hålla koll på under börshösten?

Faktorerna att hålla koll på är många och börshimlen är långtifrån molnfri.

Inflationstakten
Marknaden hoppas att vi nu passerat inflationstoppen och att vi kommer få se fortsatt inbromsad inflationstakt framöver. Om vi istället skulle få se en acceleration ånyo så skulle det troligtvis bidra till en mer stökig marknad.

Centralbankerna
Hur centralbankerna väljer att agera framåt och vad de säger är något som kommer vara viktigt för börshösten. De korta marknadsräntorna kommer troligtvis fortsätta öka men recessionsoro och en vikande konjunktur har redan satt press på långräntorna.

Rapportsäsongen
I oktober drar rapportsäsongen för tredje kvartalet igång. Än så länge har bolagen varit duktiga på att navigera en snårig terräng. Stigande kostnader för det mesta såsom drivmedel, elektricitet, livsmedel och bolåneräntor riskerar att undantränga konsumtionsutrymme för hushållen, vilket lär slå mot sällanköp. Å andra sidan ser vi att priserna på både insatsvaror och frakt sjunker tillbaka, hur navigerar bolagen här? Än så länge har vi sett en multipelkontraktion på börsen likväl som nedgraderingar från analytikerkåren, frågan är huruvida vi nu kommer få se sjunkande vinster framöver vilket i så fall skulle kunna sätta ytterligare press.

Kriget i Ukraina
En ljusning eller lösning i konflikten skulle addera riskvilja i marknaden samtidigt som en försämring naturligtvis skulle leda till det omvända. På det här temat kan det nog vara på sin plats att notera den ökade geopolitiska spänningen mellan USA och Kina avseende önationen Taiwan.

Pandemin
Pandemin är inte över och inte heller dess negativa effekter på exempelvis försörjningskedjor eller den komponentbrist som vi fortfarande brottas med. Dessutom finns en oro för nya nedstängningar i Kina som skulle påverka resten av världen. En del av den inflation vi nu ser är ju faktiskt hänförlig till utbudsproblematik på grund av pandemin, vars negativa effekter förstärkts av kriget i Ukraina. Förhoppningsvis kan vi få se ljusningar här och en negativ pandemieffekt som sakteligen klingar av, men det är onekligen en joker.

Hushållen
Många hushåll ser nu sina reallöner minska i takt med stigande inflation. Högre priser på drivmedel, elektricitet, livsmedel och boräntor undantränger spar- och konsumtionsutrymme. Men frågan är hur hushållen kommer agera. Bolag inom sällanköp lär påverkas mer på bekostnad av exempelvis dagligvaror, takboxen till bilen får stryka på foten till förmån för smörpaketet på ren svenska. Men det viktigaste är att vi har jobb. Hushållens humör är dock något vi bör hålla ett öga på i höst när verkligheten kommer ikapp efter en härlig sommar.

 

Fortsatt trevlig sommar,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg