Vad kan vi förvänta oss av fastighetssektorn 2024?

Av Avanza

10 jan 24

Share

Under 2023 kunde vi konstatera att inflationstalen föll betydligt i världens ledande ekonomier. Det fick till följd att centralbankerna blev mer avvaktande i sin räntekommunikation och såväl amerikanska FED som europeiska ECB och svenska Riksbanken beslutade att hålla styrräntorna oförändrade mot slutet av året. De finansiella marknaderna började omedelbart förutse fallande räntor vilket gynnade aktier generellt och särskilt fastighetsaktier.

Vi har länge sett en skillnad mellan aktiekurserna och verkligheten då flertalet fastighetsbolag har presterat en fortsatt stabil fundamental utveckling trots högre inflation och stigande räntor. Det är glädjande att se att gapet börjar slutas. Avanza Fastighet by Norhammar stängde år 2023 med en uppgång på 20,5% vilket gav en förstaplats bland de nordiska fastighetsfonder som finns representerade på Avanzas plattform.

Annons

Vad tror vi om fastighetsbolagen 2024?

Även om skillnaderna kommer vara stora mellan olika segment och olika bolag tror vi att flera av bolagen kommer kunna leverera svagt stigande kassaflöden under 2024, vilket vi ser som ett styrketecken. Vi tror att sentimentet för fastighetsaktier kommer fortsätta att stärkas under 2024 eftersom inflations- och räntetoppen ser ut att vara bakom oss. Högre transparens i ränteutvecklingen ökar också fastighetsbolagens möjligheter att planera för fortsatt lönsam tillväxt.

Under 2022 och 2023 har flertalet av bolagen agerat mer defensivt än brukligt och fokus har varit på skuldsättning och finansieringskostnad. Med stabila banker, bättre fungerande obligationsmarknader och fortsatt solid efterfrågan på lokaler ser vi nu tecken på att ett antal bolag tänker offensivt igen. Catena, Emilshus, KMC, Logistea, Platzer, Sagax, SLP och Wihlborgs är exempel på bolag som vi bedömer kommer ha en fortsatt hög investeringstakt under 2024. Som en följd av det stigande ränteläget har avkastningskraven för fastighetsinvesteringar stigit, vilket skapar gynnsamma möjligheter för de bolag som nu har kapacitet att investera. För att dra nytta av de möjligheter som nu uppstår så har några bolag, tex Emilshus, SLP och Sagax, nyemitterat aktier på attraktiva nivåer för att öka tillgängliga likvida medel. När dessa pengar sätts i arbete genom fastighetsförvärv samt investeringar i befintliga fastigheter och projekt ökar kassaflöden och värden.

Flertalet av bolagen är på detta sätt aktiva investerare och förvaltare vilket leder till stigande kassaflöden och fastighetsvärden, vilket i sin tur gynnar aktiekursutvecklingen. Därför tror jag att börsnoterade fastighetsbolag kommer ge fortsatt positiv avkastning till oss aktiva fastighetsaktie-investerare.

Största innehaven i fonden

  1. Balder
  2. Castellum
  3. Sagax B
  4. Nyfosa
  5. Catena
  6. Diös Fastigheter
  7. Whilborgs Fastigheter
  8. Platzer Fastigheter Holding B
  9. Fabege
  10. NP3 Fastigheter

Med hopp om ett fredligt Europa och stigande börser, Peter Norhammar, förvaltare Avanza Fastighet by Norhammar.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg