Välj din nyans av grönt

Hållbara fonder klarade coronakraschen bättre. Statistik från flera indexleverantörer och banker visat samstämmig bild. Aktier med höga ESG-betyg och därmed även fonderna som investerar i dem, har gått betydligt bättre sedan såväl årsskiftet som börstoppen 20 februari. Förklaringarna är flera, men tydlig är att framgångsrika förvaltare idag måste väga in hållbarhetsaspekter i sin investeringsanalys. Vad som är hållbart är dock inte alltid helt enkelt att avgöra. Inte minst värderar vi människor olika parametrar olika mycket. Här är hållbarhetsstämpeln ett bra verktyg för att hjälpa dig hitta fonder som passar just dina preferenser.

Data från banken HSBC visar att aktierna som tillhör tredjedelen med högst ESG-betyg (bolag som rankas högst när det gäller miljö-, sociala- samt ägarstyrningsfrågor) har överträffat globalt aktieindex med 7 procentenheter sedan årsskiftet. Det stämmer väl överens med data från Bloomberg som visar att så kallade ESG-fonder endast tappade häften så mycket som S&P500 under coronakrisen.

Flera förklaringar till starka avkastningen

Det finns självfallet flera anledningar till ESG-fondernas starka avkastning. Några av de som lyfts fram ofta är;

  • Det stora kapitalet – Allt fler stora kapitalförvaltare och pensionsbolag inför hårdare ESG-policies-. Detta gör att deras investeringsunivers krymper, då de inte längre får investera i vissa branscher, och mer kapital flödar till så kallade hållbara bolag/fonder vilket driver upp dess aktiekurser.
  • Välskötta och välmående bolag – Ett högt ESG betyg korrelerar positivt med välskötta kvalitetsbolag med starka balansräkningar och en bättre operativ drift. Bolag som tenderar att klara sig bättre i skakiga tider.
  • Framtidens bolag – ESG-fonder är ofta överviktade i teknikaktier. Bolag som blivit betydligt mindre påverkade av den lock down som skett i hela världen. Jag använder ju inte min telefon och min dator mindre när jag jobbar hemma. Snarare mer.

Den kanske största förklaringen till just de senaste månadernas överavkastning för ESG-fonder förklaras dock av vad de inte investerar i. Nämligen olja. Oljepriset har kollapsat senaste månaderna och aktierna med dem. Samma sak med många andra typer av akter som flygbolag och liknande, vilka inte kvalar in på en ESG förvaltares köplista.

Flera nyanser av grönt – välj din nyans

Att avgöra vad som är en hållbar fond eller inte är inte helt enkelt. Och tyvärr går det inte att neka till att det finns en hel del green washing, där ett fondbolags snack om hållbarhet vida överstiger deras faktiska hållbarhetsarbete.

En annan uppenbar svaghet med olika märkningar är att vi alla prioriterar olika. Det som är svart för mig, är grått för dig och så vidare. Själv vill jag inte investera i gambling, fossila bolag eller tobaksbolag, men har inga problem med att investera i läkemedelsbolag vilka ju är beroende av djurförsök för att ta fram nya läkemedel. Det är däremot otänkbart för andra, men som istället kanske inte har något emot att investera i fossila bolag.

Vi prioriterar helt enkelt olika och vad gäller hållbarhetsfrågor finns det många aspekter att ta hänsyn till. Och få givna svar. Därför tilltalas jag av möjligheten att själv få utforma min hållbarhetsstämpel. Utifrån vad just jag prioriterar. I senaste avsnittet av #Avanzapodden gör jag min egna hållbarhetsstämpel och jag och Nicklas går igenom stämpeln steg för steg och diskuterar eventuella gråzoner och vilka avvägningar vi ställs inför.

Har du gjort dig en hållbarhetsstämpel ännu?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg