Hur ser våra kunders riskspridning ut?

BomanHur ser våra kunder på riskspridning? Den frågan dök upp på Twitter och vår kollega Alexander Boman (Bomans Hörna) kikade i databasen för att ta reda på svaret.

Aktiespararnas gyllene regler brukar ju sägas innehålla råd som att köpa 10-15 olika aktier i 5-6 olika branscher för att sprida på riskerna och minimera den specifika bolagsrisken förknippat med ett enskilt bolag (inte lägga alla ägg i samma korg).

Däremot brukar finanslegenden Warren Buffett i kontrast säga att ett koncentrerat innehav med aktier vars bolag du verkligen kan utan och innan är rätt väg att gå. Vi ställer oss självklart frågan vilken väg som är den rätta men nöjer oss med att inse att alla vägar har potential att bära till Rom.

Det finns förmodligen lika många investeringsfilosofier som det finns investerare och det viktigaste är att just din är skräddarsydd för dig. Däremot kan vi lägga samman alla våra kunder och titta på ett aggregerat mönster, alltså hur våra sparare som grupp agerar.

Vilken strategi väljer våra kunder?

Majoriteten av våra kunder har få aktier i portföljen och anammar alltså inte teorin om riskspridning. Över 25% av våra kunder lägger helt enkelt alla ägg i samma korg eller ägget i korgen eftersom de enbart har en aktie i portföljen. Över hälften av våra kunder nöjer sig med 1-3 aktier i portföljen. Denna jämförelse avser våra aktiekunder, alltså de som bara äger aktier (ej fonder).

Andel värdepapper i portföljen för aktieägande kunder
Procentuell andel av våra aktiekunder med ett visst antal aktier i portföljen

Har våra kunder dålig riskspridning?

Betyder det här att många av våra kunder alltså kör ”All in” i en aktie?  Vidare ville våra följare på Twitter veta om det kan vara så att de med få aktier även har fonder vilket ökar riskspridningen totalt sett. Sagt och gjort, så tittade vi på det också.

Vad vi såg var att kunder som både äger aktier och fonder tenderar att ha betydligt bättre riskspridning. Närmare 40% av våra kunder med både aktier och fonder i portföljen har fler än 12 innehav (aktier/fonder).

De kunder som enbart har fonder i portföljen tenderar att, likt de som enbart har aktier, ha ett fåtal innehav. En fond innehåller ofta 16-120 innehav vilket ger en god riskspridning trots att man enbart har en eller ett fåtal fonder.

Antal vp per kund1
Kunder med både aktier och fonder tenderar att ha högst riskspridning.

Som vi sagt i inledningen av detta inlägg så betyder en koncentrerad portfölj med ett fåtal innehav inte automatiskt att det är dåligt. Tvärtom kan det likväl som en hög riskspridning visa sig vara en god investering.

Ett fåtal aktier ger ju per automatik en högre bolagsrisk. Enskilda händelser i ett bolag som gör att aktien stiger/sjunker kraftigt påverkar i högre utsträckning din totala portföljutveckling eftersom aktien utgör en stor procentuell del av din totala portfölj.

En tårta kan delas upp i 5 bitar men den kan även delas upp i 25 bitar. Om du råkar tappa tårtbiten på golvet så var det 20% av fem bitar eller 4% av 25 bitar. En ökad riskspridning gör helt enkelt att varje bit utgör ett mindre hot mot totala portföljen, eller vad vi kallar att bolagsrisken (tårtbitsrisken) minskat.

Historiken talar för riskspridning

De senaste 12 månaderna har SIX30RX som är ett index bestående av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive utdelning gett en avkastning på -9,9%. I nedan graf ser vi våra kunders avkastning baserat på antal innehav i portföljen.

Medianavkastning augusti 2015 till juli 2016
De aktiekunder med fler än 12 innehav har fått en positiv avkastning senaste året gentemot börsen (SIX30RX) som fallit -9,9%

Det vi ser är att riskspridning visat sig vara en klok idé när det kommer till rena aktieportföljer. Men överlag ser vi att avkastningen faktiskt gått hand i hand med ökad riskspridning oavsett om det bara handlar om en ren aktie- eller fondportfölj eller en mix av de båda.

1-0 till riskspridning i detta moment. Till försvar för de som enbart äger ett fåtal aktier så kan man säga att det rimligen kräver mycket tid och energi för att följa ett bolag till punkt och pricka vilket gör att de flesta kunder nog gynnas av att sprida på risken och kan få en god natts sömn på köpet.

Hur många aktier i portföljen har varit bäst historiskt?

Eftersom vi konstaterat att riskspridning verkar vara som C-vitamin för de som enbart äger aktier i portföljen så kikar vi närmare på historisk avkastning. Hur många aktier ska man ha haft i portföljen senaste året för att få bäst avkastning?

Vi kan konstatera att man haft en positiv avkastning på en marknad som fallit nästan tvåsiffrigt genom att ha minst 12 aktier i portföljen,

Medianavkastning per antal vp för aktiekunder aug 2015 juli 2016
Våra kunder som haft minst 12 aktier har haft en positiv utveckling senaste året på en marknad som fallit -9,9%

Vilken kundgrupp har bäst riskspridning?

Den som spar den har, i dubbel bemärkelse. Både när det gäller kapital och antal värdepapper är slutsatsen när vi tittar på vilken ålderskategori som äger flest antal värdepapper. Det är nämligen våra seniora kunder som har flest antal värdepapper i portföljen.

Tittar vi på unga vuxna över 20 år verkar det finnas ett samband mellan antal värdepapper och förmodad egen inkomst som leder till ökat och mer aktivt sparande, kul tycker vi!

Antal VP per kund och ålder
Våra seniora kunder har flest antal värdepapper i portföljen

Vad tycker du? föredrar du många innehav och en god riskspridning eller vill du hellre ha ett fåtal innehav där du följer dem mer noggrant? Kommentera nedan 🙂

Relaterade inlägg