Vårbudgeten och ditt sparande, hur hänger det ihop?

Av Avanza

15 apr 21

Share

I dag presenterade regeringen sin vårändringsbudget och den innehåller satsningar på 45 miljarder kronor. Men hur kommer detta att påverka ditt sparande?

Hur det går för svensk ekonomi påverkar oss alla. I princip alla svenskar äger aktier i stora svenska börsnoterade bolag – antingen direkt eller indirekt via fonder. Även om det inte finns direkta förslag i vårändringsbudgeten som påverkar ditt sparandet på kort sikt är utvecklingen för tillväxt och arbetsmarknad två faktorer som visar hur ekonomin mår – och därmed också ditt sparande.

Att återstarta ekonomin – bra för ditt sparande

Huvudfokus i ändringsbudgeten är att återstarta svensk ekonomi efter det mörka året 2020. Det handlar bland annat om direkta stöd till företag för att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet trots nedstängningar och att skolan får extra pengar för att kompensera för de långa perioder av distansundervisning som varit liksom direkta satsningar för att få fler i arbete.

Men vi hittar också satsningar på den gröna omställningen av ekonomin. Det finns bland annat förslag om pengar till en miljökompensation för godstransporter på järnväg och stöd till kollektivtrafiken.

Återstart i de flesta andra utvecklade länder

Att återstarta ekonomin är också helt i linje med vad som sker i andra länder runt om i världen – inte minst i USA där stimulanspaketen nu är i nivå med de satsningar som gjordes efter det andra världskriget.

Från världsekonomin till din plånbok – steget är inte så stort

Så vad kommer detta att innebära för ditt sparande? När regeringen nu konstaterar att svensk ekonomi går starkt har dina sparpengar på börsen också en god chans att gå starkt. Tillväxten, som fortsatt är kraftigt påverkad av smittspridningen i samhället, väntas skjuta fart i takt med att restriktioner lyfts. Bedömningen är att tillväxten ökar med 3,2 % 2021 och 3,8 % 2022. 2023 bedöms vara ett mer ”normalt år” då stimulansåtgärderna klingat av.

Tre saker att fortsatt hålla koll på

  1. Svensk ekonomi- liksom ditt sparande – är starkt beroende av vad som sker i vår omvärld då vi är exportorienterade. Hur det går på marknaderna i vår omvärld som vi handlar med påverkar alltså både svensk ekonomi och ditt sparande i allra högsta grad.
  2. En oro som ofta lyfts fram på global nivå gäller när de omfattande stimulanspaketen vi sett pumpas ut på nationell nivå kan börja trappas ned. Här finns obehagliga exempel från den massiva skuldkrisen som pågick runt år 2010 som följde den globala finanskrisen. Många länder, däribland Italien och Spanien,  är fortfarande påverkade efter den turbulens som rådde då.
  3. Vaccinationstakten är avgörande för hur väl ekonomin fortsatt kommer att utvecklas. Även här gäller att en hög vaccinationstakt i de länder som vi handlar med också ger positiva effekter för svensk ekonomi.

För att summera upp: Att få ekonomin och arbetsmarknaden på banan igen efter det mörka året 2020 är fortsatt den absolut viktigaste frågan för regeringen. Inte minst med tanke på vad vi lärde oss vid den senaste finanskrisen. Den dåvarande europeiska centralbankschefen Mario Draghis historiska ord ”Whatever it takes” fortsätter att vara relevanta. Stimulanspaketen pumpas ut i vår omvärld vilket också kan gynna svensk ekonomi. Samtidigt är vår sparkvot på en hög nivå – detta kan komma att ge ytterligare en skjuts åt ekonomin när läget stabiliserats på nationell nivå ytterligare.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg