Varför stiger elpriserna – och vad kan man göra som konsument?

Av Avanza

10 nov 21

Share

Det har blåst upp till en närmast perfekt storm på elmarknaden under 2021 och energipriserna har rakat i höjden på ett sätt som vi inte har sett sedan 70-talets oljekriser. Prisutvecklingen är en kraftfull påminnelse för hushållen om fördelarna med att bidra till klimatomställningen genom att vidta åtgärder för att energieffektivisera sina bostäder.

Det här blogginlägget från Stabelo handlar om vad som har drivit elpriserna, vad man ska tro om utvecklingen härifrån och vad hushållen kan göra för att minimera effekterna av liknande prisuppgångar i framtiden.

Vad hände med elpriserna?

I elområde tre och fyra (ungefär Götaland och Svealand) har elpriserna under 2021 tre- till fyrdubblats jämfört med det föregående årtiondet. Förklaringarna till prisökningarna varierar.

Som vanligt när det gäller priser så står svaret till ökningen att finna i utbud och efterfrågan. I det rådande läget verkar de flesta av förklaringarna handla om utbud. Dels anges stigande elpriser på kontinenten (som framför allt påverkar elmarknaden i södra Sverige) som i sin tur beror på nedstängning av kol- och kärnkraftverk i kombination med att europeiska kol- och gaslager ligger under normal fyllnadsnivå. En annan förklaring som har nämnts är dyrare utsläppsrätter i EU. Vidare har man förklarat sommarens höga elpriser med torr väderlek som lett till lägre nivåer i vattenkraftens vattenmagasin och mindre vind än vanligt vilket har gett mindre energiproduktion från landets vindkraftverk. Samtidigt har samtliga Sveriges sex kärnkraftsreaktorer genomgått underhåll vilket också har framförts som en bidragande faktor till de stigande priserna.

Även om ovanstående förklaringar låter rimliga så är de flesta av dem lokala. Men stigande energipriser är något som just nu rapporteras från hela världen. Det har rapporterats om historiskt höga energipriser i Kina, Indien, USA, Storbritannien och väldigt många andra länder därtill. Skräckexemplet är Libanon där staten helt sonika fick slut på olja och fick stänga av strömmen i landet vid flera tillfällen under oktober. Det är helt klart något strukturellt i görningen. Grafen nedan visar utvecklingen i ett antal viktiga energislag som naturgas (LNG och TTF), olja (Brent) och kol. Som grafen visar så är priserna upp kraftigt på de internationella energimarknaderna.

IEA (International Energy Agency) pekar på ett antal globala företeelser som driver upp energipriserna. Dels har investeringarna i kol-, olje- och gasproduktion varit låga i spåren av ett par råvarupriskollapser (2014 och 2020) vilket har gjort utbudssidan mer sårbar för störningar. Samtidigt ledde nedstängningarna av samhället under Corona till att en del underhåll i viktiga anläggningar senarelades till 2021 vilket gjorde sektorn ännu sämre förberedd för att hantera den efterfrågeökning som inträffade efter att samhället har öppnats upp under 2021.

En ytterligare sällan diskuterad drivare av energipriser

Det förefaller alltså finnas en uppsjö av både lokala och globala förklaringar till de svenska hushållens höga elräkningar under 2021. Vi genomlever samtidigt just nu en period av allmän inflation som på många ställen är den högsta som dokumenterats på väldigt länge. I USA behöver vi gå hela vägen tillbaka till 70-talet för att se inflationssiffror i nivå med vad som just nu rapporteras.

Vi tänker i det här blogginlägget inte ge oss in i debatten om hur mycket av inflationen som är övergående MEN det förtjänar att nämnas att under historiska perioder av hög allmän inflation så har energiråvaror tillhört de tillgångsslag som har stigit mest i pris. Olja har historisk varit en säkrare inflationshedge än guld. Tabellen nedan kommer från en vetenskaplig artikel som beskriver prisökningen i diverse tillgångspriser under perioder av hög inflation. Energiråvaror uppvisar under de perioder som har klassificerats som ”inflationsperioder” i USA en årlig real (alltså inflationsjusterad) avkastning på 41%(!). Vi tycker att det är intressant att notera att kraftigt stigande energipriser är klassiskt för perioder av förhöjd inflation. Notera att detta även är fallet när den allmänna inflationen inte är en funktion av stigande energipriser. Detta historiska samband är värt att påminna sig om när experterna vill förklara prisökningen med kärnkraftsverksunderhåll, vattenmagasin och vindmängder.

Kommer de höga elpriserna bestå?

Detta kan vi förstås bara spekulera i. Eftersom en del av prisuppgången förefaller var en funktion av att energisektorn inte hann ställa om när samhället öppnades upp och den ekonomiska aktiviteten kom tillbaka i full sving så låter det rimligt att priserna rekylerar ner något. Samtidigt så är det rimligt att gissa att investeringarna i fossil energiproduktion kommer fortsätta att vara låga av klimatomställningsskäl. De flesta verkar också förvänta sig att utsläppsrätter i EU kommer fortsätta öka i pris. I tillägg till det kommer den ökade elektrifieringen av samhället till följd av saker som omdaning av transportsektorn från fossil till elektrisk drift och initiativ som koldioxidfri stålframställning driva efterfrågan på el. På medelkort sikt, så verkar dock marknaden prisa in något av en normalisering. Terminspriserna på el i Sverige visar en prisnivå om två år som är något lägre än rådande nivå. Se graf nedan.

 

Vad kan man göra som hushåll?

Oavsett var priserna är på väg så torde en plötslig fyrdubbling av elpriserna i Sveriges största städer vara en god påminnelse om att det lönar sig att var energieffektiv och att man bör göra vad man kan för att vara så lite exponerad mot stigande energipriser som man kan. Genom medvetna val kan du minska din energianvändning och därmed spara pengar OCH bidra till klimatomställningen. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till byte av värmekälla. Vi skulle vilja ge några väldigt konkreta råd om vad du kan göra redan i dag.

Annons

Goda råd är kostnadsfria! Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och ge en överblick över de alternativ du har att välja mellan när det gäller att energieffektivisera ditt hem. Vi har pratat med en av dessa rådgivare i en kommun norr om Stockholm. De är trevliga, heltidsanställda och finansieras av statsbidrag. Man får upp till 1h kostnadsfri / opartisk rådgivning!!! Här kan du hitta kontaktuppgifter för en energirådgivare i just din kommun.

Energimyndighetens Testlab gör bäst-i-test-tester gällande allt från belysning och hemelektronik till solenergi, uppvärmning och varmvatten. Fokus i resultaten är på energianvändning, funktion, buller och andra viktiga egenskaper. Testerna ska efterlikna verkligheten och utförs i labbmiljö enligt internationella metoder. Här finns en länk till Testlab.

Ta in offerter från installatörer av solceller, bergvärmepumpar, tilläggsisolering och andra energieffektiviserande investeringar i ditt hem. Se till att välja en bra installatör och gärna en certifierad sådan. Installatören ska kunna erbjuda gratis beräkningar på hur mycket du sparar. Ett tips är att ta in offerter från tre installatörer och jämföra priser och övriga villkor. Vill du ha inspiration på eventuellt energieffektiviserande investeringar hemma hos dig – släng ett öga på nedanstående lista. Högst troligt finns det något på listan som du kan göra som kommer vara bra för både plånboken och miljön.

 • Byte av fönster
 • Installation av berg-, jord- eller sjövärmepump
 • Installation av frånluftsvärmepump
 • Installation av luft/luftvärmepump
 • Installation av luft/vattenvärmepump
 • Installation av från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning
 • Installation av mekanisk frånluftsventilation
 • Installation av pelletspanna
 • Installation av solceller
 • Installation av solvärme
 • Installation av undercentral för fjärrvärme
 • Installation av vedpanna
 • Isolering av yttertak – vid tak upp till nock
 • Kombinerade värme- och ventilationssystem
 • Tilläggsisolering av fasad
 • Tilläggsisolering av vinden

Har du bolånet hos Stabelo kan du ansöka om ett Grönt Tilläggslån för att finansiera en investering som bidrar till att energieffektivisera din bostad (effektiva räntor från 0.83% per 2021-11-08). Om dina energieffektiviseringar skulle bidra till att energiklassificeringen på ditt hus går upp till A eller B klass får du ytterligare rabatt på hela ditt bolån hos aktörer som Stabelo som erbjuder gröna bolån.

Enkla och snabba tips du kan göra utan att dra i gång ett renoveringsprojekt:

 • Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 • Se över tätningslister runt fönster och dörrar.
 • Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och släck när ljuset inte behövs.
 • Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 • Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 • Tvätta i fylld maskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt.
 • Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 • Använd snålspolande duschmunstycke för att spara på varmvatten. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 • Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.

För vidare inspiration – surfa in på följande länkar för tips och tricks för att sänka dina energikostnader och bidra till en framtid med mindre global uppvärmning:

Här kan du hitta kontaktuppgifter för en energirådgivare i just din kommun.

Tester

Grönt tilläggslån, schyssta villkor för en hållbar framtid

Jag vill energieffektivisera hemma

Med gröna hälsningar

/Hampus Brodén

VD Stabelo Group AB

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Bolån+ Landshypotek är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Landshypotek Bank AB. Kreditgivare är Landshypotek Bank AB. Gäller för upp till 75% av bostadens värde. Bolån+ Stabelo är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Stabelo AB. Kreditgivare är Stabelo AB. Gäller upp till 60% belåning av bostadens värde.

Relaterade inlägg