Vi lanserar Avanza Emerging Markets – Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond

Idag är en extra spännande dag för oss, vi breddar vårt utbud av rekordbilliga fonder med Avanza Emerging Markets – Sveriges billigaste* tillväxtmarknadsfond! Vi bad Peter Stengård, tf VD Avanza Fonder, att berätta mer.

Vad får man med Avanza Emerging Markets?

Med Avanza Emerging Markets i portföljen får du en billig exponering mot världens tillväxtmarknader såsom Kina, Brasilien, och Sydkorea – en given krydda i det långsiktiga sparandet. Tillväxtmarknader är spännande då de har stor potential att växa med ny teknik och växande bolag i en snabbare takt än en mogen marknad.

Vad är det för typ av fond då?

Avanza Emerging Markets är en matarfond som investerar minst 85% i en annan fond. Avanza Emerging Markets kommer investera 100% i en underliggande indexfond som följer Emerging Markets. Den kommer alltså bete sig som en tillväxtmarknadsindexfond även om den rent legalt är en s.k. matarfond.

Och vad kostar den?

Den totala avgiften är bara 0,29 % (varav förvaltningsavgiften utgör 0,15%), hälften av kostnaden jämfört med snittet för en motsvarande fond, vilket gör den till Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond för privatpersoner.

Varför index?

I augusti såg Avanza Global världens ljus och sedan dess har över 75 000 kunder investerat i fonden, vi är otroligt glada att fortsatt kunna utmana priserna på indexprodukter som erbjuder en prisvärd exponering världen över. Med Avanza Global, Avanza Zero och nu Avanza Emerging Markets når du som kund många marknader till en billig peng. Viktigt att komma ihåg just med passiva fonder är att det är priset som gör skillnaden, en fond som följer samma index är i grund och botten samma produkt så varför betala mer. Detta till skillnad från fonder under aktiv förvaltning där man som kund betalar för att en förvaltare ska ta aktiva bets och slå sitt jämförelseindex.

Tack Peter!

* Enligt information från Morningstar Direct

Sveriges billigaste Emerging Markets-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/emerging-markets.

Relaterade inlägg