Vi lanserar Avanza Markets – courtagefri handel i certifikat och mini futures

Idag får vi äntligen berätta om något som vi i hemlighet jobbat med ett tag här på kontoret. Vi lanserar idag Avanza Markets, där vi i samarbete med emittenten Morgan Stanley erbjuder courtagefri handel i Bull & Bear-certifikat och mini futures som gör det möjligt att investera i index, råvaror, aktier och valutor.

Avanza Markets
Avanza Markets

Avanza Markets

Samlingsnamnet för produkterna är Avanza Markets och de noteras på NGM där flertalet andra börshandlade produkter handlas idag. Du ser att det är en Avanza Markets-produkt på namnet, exempelvis: BULL OMX X10 AVA (för ett Bull-certifikat med om OMXS30 som underliggande med 10 gånger hävstång) eller MINI LONG DAX 6 AVA (för en Mini future-long med DAX som underliggande). Samtliga produkter är lätta att hitta på vår sajt.

Alla order över 1 000 kr som läggs via sajten är helt courtagefria.

Med start idag kommer våra kunder att kunna handla dessa certifikat och mini futures kopplade mot olika underliggande index och under kommande veckor kommer det att lanseras produkter med råvaror, aktier och valutor som underliggande tillgångsslag.

Varför gör vi det här?

Handeln med Bull & Bear-certifikat och Mini futures har fram till nu kostat spararna avgifter i flera led. Först har utgivarna tjänat pengar i produkten och därefter distributörerna genom att lägga på courtage när produkterna handlas. Avanza har alltid strävat efter att öka transparensen och pressa samtliga kostnader kopplade till handeln i branschen samtidigt som vi skapat bra verktyg och stöd som hjälper kunderna i deras investeringsbeslut. Avanza Markets ligger därför helt i linje med denna strävan.

Martin Tiveus, VD
Martin Tiveus, VD

”Vi har sett en gradvis ökande efterfrågan på certifikat och mini futures de senaste åren, även om de vänder sig till en mindre grupp avancerade kunder. Nu kan vi ge dessa kunder möjlighet att investera i den här typen av produkter helt utan courtage. Det blir väsentligt bättre för kunderna.

Genom att Morgan Stanley ger oss som samarbetspart en del av sin intäkt i dessa produkter kan vi helt slopa courtaget för Avanzas kunder, utan att kostnaden i själva produkten blir dyrare.” – Martin Tiveus, VD

Certifikat och mini futures är inte för alla

Något vi är tydliga med och som vi tycker är viktigt att lyfta fram är att dessa produkter inte är för alla. Samtidigt som hävstångsprodukter kan ge en hög avkastning så är det förknippat med en mycket hög risk, speciellt om man hanterar dem felaktigt – något vi försöker undvika med hjälp av våra nya utbildningssidor. En bra grundtanke är att inte köpa för mer än man är beredd att förlora.

Utbildning

Eftersom Bull & Bear-certifikat och Mini futures är högriskprodukter där du kan förlora hela ditt investerade kapital så är det extra viktigt att läsa på och lära sig om produkterna innan en eventuell investering. Framförallt gäller det att ta del av specifika risker, villkor och egenskaper, vilket framgår av grundprospekt och slutliga villkor.

En viktig del av arbetet inför lanseringen har varit att arbeta fram utbildningssidor som försöker illustrera riskerna och produkternas olika egenskaper på ett tydligt sätt. Här når du våra utbildningssidor!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Relaterade inlägg