Vi lanserar Avanza USA

På Avanza firar vi jul genom att lansera ytterligare en riktigt billig och bra fond till våra kunder. Med vår nya fond Avanza USA får du en exponering mot stora och medelstora bolag på världens största aktiemarknad. Kanske blir Avanza USA årets julklapp?  

Vad får du när du sparar i Avanza USA?

Med Avanza USA får du en billig exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Det är världens största aktiemarknad med många av de globalt sett största och mest välkända företagen. Fonden investerar i ca 150 bolag inom alla branscher. Bland de större innehaven finns t.ex. Microsoft, Procter & Gamble, Walt Disney och Nike.

Aktiemarknaden i USA har länge varit vägledande för börshumöret världen över och den brukar även sägas vara den mest genomanalyserade aktiemarknaden. Det beror exempelvis på att det finns många analytiker som följer börsföretagen samt att nyheter sprids till investerarna väldigt fort. Om du sparar i Avanza USA betalar du inte en fondförvaltare som, trots uppförsbacken med den väldigt effektiva aktiemarknaden, försöker skapa en avkastning som är högre än i index. Sparar du i Avanza USA är målet istället att du ska få en avkastning som ligger i paritet med ett index – det är därför fonden är så billig.

Vad är det för typ av fond?

Avanza USA är en s.k. matarfond där målet är att investera 100 procent i en underliggande indexfond som följer den amerikanska aktiemarknaden. Fonden kommer att bete sig som en USA-indexfond, även om den legalt sett är en matarfond.

Fonden som Avanza USA investerar i följer ett marknadsviktat index där även hållbarhetsaspekter beaktas. Det innebär att fonden i olika utsträckning exkluderar bolag med verksamhet inom t.ex. kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, alkohol, pornografi, spel och bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol.

I indexet ingår istället de bolag som inom varje bransch bedöms ha en god bolagsstyrning samt vara bäst på att hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet. Här tas även hänsyn till eventuellt negativa händelser i bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv. T.ex. om bolagen brutit mot internationella konventioner. Den här analysen genomförs av MSCI ESG Research som har en mycket gedigen erfarenhet och stora resurser för att bedöma hur hållbara börsbolagen är.

Som du vet ger den historiska utvecklingen för avkastning och risk bara en fingervisning om den framtida utvecklingen. Historiskt har dock integreringen av hållbarhet bidragit till att indexet som fonden följer har haft en lite lägre risk jämfört med motsvarande USA-index där hållbarhet inte alls beaktats.

Vad kostar fonden?

Fonden är väldigt billig jämfört med andra fonder som investerar i aktier i USA. Den totala kostnaden förväntas hamna på 0,17 procent (varav förvaltningsavgiften utgör 0,10 procent). Det gör Avanza USA till den svenska fondmarknadens billigaste amerikanska aktiefond för privatpersoner, enligt information från Morningstar Direct i december 2019.

Är det köpläge i USA?

Många analyshus har efter en lång börsuppgång i USA en ganska neutral syn på den amerikanska börsen. När du ätit upp julmaten kan det dock vara värt att se över vilka USA-fonder du sparar i och vilka du ska ha framöver. Väldigt många aktiva amerikanska aktieförvaltare har haft svårt att slå index över tid. Det är alltid tråkigt att behöva betala för aktiv förvaltning om du inte får något mervärde. Samma sak gäller om du sedan tidigare äger andra breda indexfonder med fokus på USA. Det kan vara onödigt att betala alltför mycket för en amerikansk aktieindexfond jämfört med vad du betalar om du sparar i Avanza USA.

Varför spara i indexfonder?

För många är ju just indexfonder en väldigt bra grund i ett sparande, bl.a. eftersom det kan vara svårt och tar en hel del tid att hitta de bästa aktiva fonderna/förvaltarna. Med Avanza Zero, Avanza Global, Avanza Emerging Markets och Avanza USA når du som kund nu många marknader till en billig peng. Och det är det som också gör det så häftig att jobba här, på en bank som på riktigt vill göra skillnad för sina kunder genom att förenkla och förbättra sparandet.

Happy Holidays!  

/Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder

Avanza USA är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-usa

Om MSCI: I över 40 år har MSCIs forskningsbaserade index och analysverktyg hjälpt världens ledande investerare att bygga och förvalta bättre portföljer. MSCIs klienter förlitar sig på bolagets produkt- och tjänsteutbud för att få djupare förståelse för vad som driver avkastning och risk i deras portföljer, tillgångsklasser och innovativa research. MSCIs produkt- och tjänsteutbud inkluderar index, analysmodeller, data, benchmarks för fastigheter och ESG-research. MSCIs kunder inkluderar 99 av de 100 största kapitalförvaltarna enligt den senaste P&I-rankingen. För mer information, besök MSCIs hemsida på www.msci.com.
.

Relaterade inlägg