Vi svarar på kundfrågor kring turbulensen i Swedbank

Av Avanza

28 mar 19

Share

Med anledning av turbulensen i Swedbank kring penningtvätt har det uppstått en hel del frågor bland våra kunder – den mediala bevakningen är hög och många kunder är oroliga. Här besvarar vi de vanligaste frågorna som kommer in till kollegorna på kundservice just nu.

Hur påverkas vi sparare av turbulensen i Swedbank egentligen? Här är svar på de vanligaste frågorna:

 • Hur ska jag tänka kring mina Roburfonder?
  Swedbank Robur är Sveriges största fondbolag och vi har 38 av deras fonder på vår plattform. De värdepapper som finns i fonderna (likvida medel, räntepapper, aktier m.m.) är frånskilt banken egna medel och förvaras på ett externt förvaringsinstitut. I just Swedbank Roburs fall framgår det dock att Swedbank Robur använder Swedbank AB (publ) som förvaringsinstitut. Det till trots så skulle det i händelse av avveckling, konkurs eller liknande leda till att förvaltningen av fonderna och övergår till ett nytt fondbolag. Som sparare i Swedbank Roburs fonder kan du därmed vara trygg, oavsett om du är fondsparare direkt hos dem eller via vår plattform.
 • Vad händer om Swedbank går i konkurs?
  Om Swedbank skulle gå i konkurs så kommer fonderna tas över av andra fondbolag, likaså bolånen. De pengar du har på konto är skyddade via den statliga insättningsgarantin upp till
  950 000 kronor per person. På värdepapper finns ett investerarskydd som ersätter dig upp till 250 000 kronor om du inte kan få ut dina värdepapper. Däremot bör vi rimligtvis tona ned risken för att banken kommer gå i konkurs, trots den stora mediala rapporteringen. Om det dock mot förmodan skulle ske så finns ett flertal skyddsnät som skyddar dig som kund och sparare.
 • Är mina pengar i fonderna skyddade?
  Värdet på ditt fondsparande är skyddat, det finns långtgående krav på fondbolagens hantering av fondandelsägarnas pengar. Om Fondbolaget skulle gå i konkurs så kommer förvaltningen av fonderna tas över av någon annan och därmed löpa på under ny flagg.
 • Är mina pengar på konto skyddade?
  När det gäller pengar på konto så finns det en insättningsgaranti som ersätter kund i de fall banken går i konkurs och inte kan betala tillbaka pengarna. Alla aktörer på marknaden har inte insättningsgaranti även om det tillhör vanligheten. Swedbank har insättningsgaranti på sina konton vilket innebär att du får tillbaka upp till 950 000 kronor. Du kan läsa mer om insättningsgarantin här.
 • Är mina aktier i Swedbank skyddade?
  Om du har aktier på depå i Swedbank så finns en teoretisk risk att du inte får ut värdet på dina innehav i händelse av konkurs. Det finns dock ett investerarskydd som träder in när ett institut går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengarna för dem. Investerarskyddet uppgår till 250 000 kronor och är alltså lägre än insättningsgarantin som täcker inlåning (pengar på konto). Du kan läsa mer om investerarskyddet här.
 • Vad händer om aktiekursen i Swedbank fortsätter falla?
  I samband med reportaget från Uppdrag Granskning som sändes 19 februari så har aktien fallit -30% och antalet aktieägare i Swedbank hos oss har nära på fördubblats. Min tolkning av det hela är att många sparare vill bottenfiska och tror att det är köpläge i aktien. Däremot vill jag påminna om att det är svårt att veta huruvida detta är ett köpläge eller inte. Det är en komplex fråga i ett normalscenario och den ökade risken som är svår att överblicka i Swedbank gör det inte lättare. Dessutom finns rimligtvis en risk för stora bötesbelopp, både från svenska myndigheter och amerikanska, vilket antagligen kommer vara en våt filt under en tid framöver. Som vanligt vill vi rekommendera att tänka på riskspridning i portföljen, alltså att ha flera aktier i flera olika branscher för att inte vara allt för beroende av utvecklingen i en enskild aktie.
 • Vad händer om de förlorar tillståndet att cleara affärer i dollar?
  Det är en komplicerad fråga att besvara och rimligtvis finns inget exakt svar i dagsläget, däremot kommer det vara svårt att bedriva fortsatt verksamhet i nuvarande form.
 • Var det Avanza som bestämde sig för att stoppa handeln i aktien på morgonen?
  Nej, det är inte Avanza som beslutade om att handelsstoppa aktien. Nasdaq Stockholm (”Stockholmsbörsen”) beslutade att handelsstoppa aktien 09.48 på morgonen strax innan beskedet om VD Birgitte Bonnesens avgång. Risken är att volatiliteten blivit hög i annat fall. Vet man om att kurspåverkande information är på väg ut så är det ofta klokt att handelsstoppa aktien tills dess att man kan säkerställa att alla i marknaden har samma information. Aktien kommer vara handelsstoppad tills dess att bankens årsstämma är avslutad.

Har du ytterligare frågor så kan du kommentera nedan.

Vänligen,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg