44,4 miljarder till pensionsspararnas konton

I helgen görs en insättning på i snitt 7 671 kronor till 5,8 miljoner svenskars premiepensionskonto. Som max kan du få en insättning på 12 189 kronor. Det handlar om den årliga insättningen av ett års premiepensionspengar. Ett bra tillfälle att ge din pension lite extra omtanke.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv får bestämma över och hit sätts det varje månad av en summa motsvarande 2,5 procent av din lön upp till ca 45 000 kronor/månad. Själva insättningen till ditt premiepensionskontot sker emellertid endast en gång per år. Och nu är det dags. Till helgen får svenska pensionssparare en insättning på i snitt 7 671 kronor insatt på sitt konto. Som max kan du få 12 189 kronor. Pengarna placeras i de fonder som du själv valt eller i det statliga förhandsalternativet AP/ Såfa.

Ett tillfälle att utvärdera

Se detta som ett bra tillfälle att ge ditt pensionssparande lite extra kärlek och uppmärksamhet. Att logga in på Pensionsmyndigheten och minpension.se och se över vilka hur mycket pensionspengar du har idag och vad din pensionsprognos är. Hur mycket kan du förvänta dig i framtiden?  Minst lika viktigt är det att se över dina befintliga fondval. Det är tyvärr inte ovanligt att man någon gång, för flera år sedan, gjorde ett val som inte helt stämmer överens med de preferenser eller den livssituation man har.

Maxa premiepensionen

Hur maxar man då sin premiepension? Förutom att arbeta och betala skatt.

1. Du behöver inte göra någonting

I premiepensionen har vi ett bra icke-vals alternativ i AP7 Såfa. Det är i princip en  globalfond, med lite extra hävstång, och den anpassar sig efter din ålder i och med att aktiedelen från 55 års ålder börjar viktas ned. Såfan är det naturliga valet för dig som vill ha ett så enkelt sparande som möjligt.

2. Såfan plus egna val

Det behöver inte vara allt eller inget. Vill du välja fonder själv, kan du göra det för en del av premiepensionen. Säg att du t.ex. har 50% kvar i Såfan och att du väljer egna fonder för resterande 50%. Detta tänker jag kan vara aktuellt för dig är mer aktiv och vill byta fonder ofta eller för dig som vill lägga lite extra tyngd på en viss marknad eller bransch. Du kanske vill ha lite mer tillväxtmarknad än vad Såfan ger, eller tror extra mycket på teknik-, fastighets, läkemedelsfonder o.s.v.

3. Bara egna val

Självklart kan du skippa Såfan helt och bara köra på egenvalda fonder. Då får du får du vara beredd att balansera om portföljen med jämna mellanrum. En gång per år är en bra tumregel. Visst kan det hända saker däremellan, men så länge det inte är något som radikalt ändrar förutsättningarna, räcker det väl med en gång per år. Jämför det med hur ofta du går till tandläkaren, förmodligen inte oftare än en gång per år. Du kan såklart få lite tandsten däremellan, men det är knappast något du bokar in en extraundersökning för.

Och kom ihåg…

Till pensionen sparar vi i regel länge. Då spelar senaste månadernas börsutveckling mindre roll. Börsnedgångar kommer med jämna mellanrum och är ingenting vi ska ändra vår sparplan för. Nyckelordet är istället pensionsspara utifrån din ålder.

De av Avanzas fonder som är valbara i premiepensionen är Avanza Zero, Avanza Global samt Avanza Emerging Markets.

Hur tänker du i premiepensionen?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg