Aktier för nybörjare del 3 (3)

Aktieskolan fortsätter! I del 3 går vi igenom tre vanliga nyckeltal, vad de betyder och vad de används till. Vi svarar även på frågan vad det innebär att blanka en aktie. Här hittar du del 1 och del 2 av ”Aktier för nybörjare”.

Vad är P/E-tal?

Det förmodligen vanligaste nyckeltalet att använda sig av när man analyserar en aktie är P/E-talet. Det är en förkortning för price/earnings (vinst per aktie) och visar priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Enkelt uttryck säger alltså P/E-talet hur många årsvinster du betalar för ett bolag. Ju lägre pris (aktiekurs) och ju högre vinst desto lägre P/E och därmed desto ”billigare bolag”. Köper du t.ex. aktier i ett bolag med P/E 10 förväntas det ta 10 år för bolaget att tjäna tillbaka det du betalat.

Bolag med P/E mellan 8 – 14 har relativt låg värdering medan ett P/E högre än 18-20 innebär en relativt hög värdering. Såväl låg som hög värdering kan dock vara motiverat då det handlar om förväntningarna på bolagets försäljnings- och vinsttillväxt. Ett bolag vars försäljning och vinst förväntas öka snabbare än hos genomsnittsbolaget, kallas för tillväxtbolag och handlas i regel till ett högre P/E. Det motsatta gäller också, att bolag där vinstförväntningarna är lägre än snittet, handlas till ett lågt P/E-tal. Framtiden är dock alltid oviss och det är svårt att avgöra hur vinsten för ett bolag kommer att utvecklas. Att bedöma vad som är rätt P/E för en aktie är därmed inte helt enkelt, utan får snarast ses som en bästa gissning.

Annons

Vad är volatilitet och vad innebär det?

Volatilitet är ett riskmått som anger hur stora rörelserna varit i en aktie, uttryckt i procent. Måttet baseras på aktiens utveckling de senate 30 dagarna och mäter skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta kurs under perioden i förhållande till medelvärdet. Det kan vara intressant att titta dels på marknadens volatilitet, dels på en enskild akties volatilitet. Volatilitet visar hur mycket en aktie svänger medan nyckeltalet beta mäter hur mycket aktien har svängt i förhållande till börsen.

Vad är beta och vad visar det?

Beta är ett nyckeltal som anger hur mycket en akties pris historiskt har svängt i förhållande till börsen. Ett betavärde på 1,0 innebär att aktiens svängningar varit identiska med börsens svängningar, upp och ned. Vanligast är dock att en aktie brukar svänga mer eller mindre än börsen, vilket innebär att beta-talet för en aktie ofta är högre eller lägre än 1,0. Ett beta på t.ex 0,6 innebär att när börsen stigit 1 procent, har aktien ”bara” stigit 0,6 procent, men när börsen sjunkit 1 procent har aktien å andra sidan ”bara” sjunkit 0,6 procent. Syftet med betatalet är att få en fingervisning om hur mycket en akties pris kan förväntas svänga i framtiden i förhållande till börsen. Man vill helt enkelt veta om aktien brukar röra sig lika mycket, mer, eller mindre än börsen och på så sätt få en uppfattning om hur den kan komma att röra sig i framtiden.

Vad innebär det att blanka en aktie

Blankning kallas det när man säljer en aktie som man från början inte äger. Det kan också kallas att ligga kort. Man lånar en aktie på marknaden som man sedan säljer och hoppas kunna köpa tillbaka billigare i framtiden när aktien skall lämnas tillbaka. Syftet är att tjäna pengar på aktien om priset sjunker. Normalt sett köper man ju en aktie för att man tror att priset över tid ska stiga, men blankning blir motsatsen eftersom man då tror att priset ska sjunka.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Du har väl inte missat vårt starterbjudande? Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg