Aktier för nybörjare del 2 (3)

Av Johanna Kull

23 aug 21

Share

Är du nybörjare och vill komma igång med aktier? I del två av aktieskolan tar vi upp skillnaden mellan utdelning och direktavkastning , vad som egentligen menas med cykliska och defensiva bolag och vad skillnaden är mellan A och B-aktier. Här hittar du del 1 och del 3.

Vad är utdelning?

Utdelning är den vinst som bolag delar ut till aktieägarna. Den är satt i kronor och delas ut per aktie, t.ex. 5 kronor per aktie. Äger du 100 aktier får du alltså 500 kronor i utdelning. Ofta delar inte bolaget ut hela vinsten till aktieägarna, utan en viss del av vinsten återinvesteras i regel i bolaget. Utdelningen till aktieägarna sker vanligtvis i samband med årsstämman, vilken för de allra flesta bolag äger rum under våren. Läs mer om utdelning och varför bolag ger utdelning här.

Vad innebär direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått på hur hög utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Den visar alltså hur stor procentuell del av din investering som du får tillbaka i form av utdelning varje år. Direktavkastningen beräknas genom att dela aktiens utdelning med aktiekursen. Alltså: Utdelning/Aktiekurs=Direktavkastning 

Direktavkastningen påverkas av två saker; vilken utdelning bolaget ger och aktiekursen du köper till. Två personer som köper samma aktie men till olika aktiekurser, har alltså olika direktavkastning på sin investering. Detta trots att utdelningen i kronor är exakt lika stor.

Ibland kan en aktie falla mycket vilket gör att direktavkastningen ser väldigt hög ut. Det behöver inte betyda köpläge, utan då är det en bra idé att titta närmare på varför kursen har sjunkit. Det kan beror på någon ny information som påverkar bolagets framtid. Att ett bolag informerar marknaden om att de framöver kommer att minska utdelningen kan vara ett sånt exempel.

Annons

Är högst direktavkastning alltid bäst?

Det vi vill ha från en utdelningsaktie är växande utdelning, alltså att utdelningen i kronor per aktie blir högre varje år, och en hög direktavkastning. Ofta kan vi inte få båda. Stockholmsbörsens genomsnittliga aktie brukar ha en direktavkastning på 3 till 4 procent. Vissa bolag brukar ha en högre direktavkastning men som resonemanget ovan visar är det inte alltid bäst. Riktigt stabila utdelningshöjare har ofta en lägre direktavkastning, men de brukar å andra sidan höja utdelningen varje år vilket i längden kan innebära mer kronor till dig än vad ett bolag med hög direktavkastning ger.

Vad menas med cykliska bolag?

Ju mer cykliskt ett bolag är, desto mer följer de konjunktursvängningarna. Exempel på cykliska bolag är verkstads-, stål- och skogsbolag. Även dyrare sällanköpsvaror som bilar, kök och dylikt brukar påverkas i hög grad av tillståndet i ekonomin och räknas därför som cykliska. Aktiekursen i cykliska bolag är i regel mer volatil (svängig) än i icke-cykliska/defensiva bolag. Ett cykliskt bolag gynnas därför i börsuppgång, men missgynnas i börsnedgång.

Vad är defensiva bolag?

Med icke-cykliska/konjunkturstabila/defensiva bolag menas bolag vars verksamhet och aktiekurs inte är lika beroende av konjunkturen. Hit räknas t.ex. livsmedel och läkemedel som ju konsumeras oavsett konjunkturläge. Denna typ av aktier brukar gå relativt bra i mer oroliga tider, men halka efter något i en konjunkturuppgång. Att ett bolag beskrivs som defensivt, ska dock inte förstås som att det är en säker investering. Det finns inga säkra aktier utan alla bolag påverkas och dras ned mer eller mindre i en börsnedgång. Nyckelordet här är mer eller mindre.

Vad är det för skillnad mellan A- och B-aktier?

Ett bolag kan ge ut olika slags aktier, det vanligaste är A- och B-aktier. Varje aktie representerar en lika stor ägarandel, skillnaden ligger i rösträtten som aktien berättigar till. En A-aktie ger i regel 1 röst på bolagsstämman medan en B-aktie ger 1/10-dels röst. Det innebär att du behöver tio B-aktier för att ha samma inflytande i ett bolag som ägaren av en A-aktie. Huvudägare och grundare vill därför oftast ha röststarka A-aktier, så att de kan behålla kontrollen över bolaget även om det kommer in nya ägare med nytt kapital. För oss småägare är det däremot i regel hög handel (likviditet) som är viktigast, vi vill ju kunna sälja våra aktier utan problem. Denna likviditet hittar vi i regel i B-aktierna. En något högre rösträtt är däremot oftast av mindre vikt då effekten vid små innehav bara är marginell. Innan du handlar är ett tips att titta på antalet aktier och handeln i aktien. T.ex. så finns det 20 gånger fler B-aktier än A-aktier i Tele2. Ett enkelt val för oss småsparare med andra ord.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Du har väl inte missat vårt starterbjudande? Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

//Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg