Aktier för nybörjare – del 1 (3)

Av Johanna Kull

27 aug 18

Share

Vilka aktier ska jag börja med? Hur ofta ska jag handla och vilket konto ska jag välja? Många hör av sig till podden och bloggen med frågor om hur man bäst kommer igång med ett aktiesparande. Här är det första av tre blogginlägg där jag ger svar på de vanligaste aktiefrågorna. Här hittar du del 2 och del 3 i aktieskolan.

Vilka är de bästa nybörjaraktierna?

Investmentbolag är bra nybörjaraktier. Deras affärsidé är att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj som huvudägare. Vissa fokuserar på att vara delägare med minoritets- eller majoritetsposter i stora världsledande bolag, andra i mindre. Vissa favoriserar börsnoterade innehav, andra onoterade aktier eller en mix av båda kategorierna.

Substansrabatt och substanspremie är två termer som är bra att ha koll på, när du handlar investmentbolag. Substansrabatt innebär att du betalar mindre för korgen med innehav som du får via investmentbolaget, än vad du hade betalat om du köpt bolagen enskilt. T.ex. att du via investmentbolaget får bolag A och B till ett totalt pris av 80 kr, istället för att betala de 50 + 50 kr som bolagen kostar var för sig. Premievärdering eller substanspremie innebär å andra sidan att du betalar mer för investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa de underliggande aktierna själv. Historiskt har de flesta investmentbolag handlats till rabatt, vilket det finns goda skäl till. Du kan ju inte själv bestämma vilka bolag du placerar i, utan får ett helt paket av bolag. Likväl kan det finnas goda skäl till att ett investmentbolag handlas till premie. Du får ju en aktiv förvaltning av professionella huvudägare. Dessutom kan ett investmentbolag äga onoterade bolag, vilka annars är svåra för dig som småsparare att komma åt. På IB index ser du om bolaget du är intresserad av handlas till rabatt eller premie och här kan du läsa mer om börsens investmentbolag.

Ska jag köpa olika bolag eller räcker ett?

En enkel tumregel är att äga aktier i minst tio olika bolag, i minst 5 olika branscher. På så sätt sprider du risken och blir inte beroende av ett bolag, produkt, marknad m.m. Att detta är vettigt syns även när vi tittar på statistiken över Avanzas kunder, vilken visar att de med högst riskjusterad avkastning är de som sparar i en bred portfölj. Månadssparar du kan det dock vara svårt att komma upp i 10 bolag direkt, men har du kvar basen av sparandet i fonder har du dock redan ett brett sparandet och kan då börja med att köpa aktier i ett/två bolag och sedan fylla på portföljen efter hand.

Hur mycket ska jag som nybörjare köpa för?

Börja med mindre summor så tål du dina första misstag. Små pengar, små misstag. Ha gärna kvar merparten av sparandet i breda aktiefonder. Det ger en mjukare start. Fortsätt sedan att köpa regelbundet, gärna varje månad. Genom att spara regelbundet och ha en lång tidshorisont så behöver du inte bry dig om de kortsiktiga svängningarna som börsen alltid har. Vid månadssparande är tillfälliga börsnedgångar närmast en fördel, du får ju köpa billigare.

Vad är courtage?

Courtaget är köp- och säljavgiften som du betalar för att handla aktier. Storleken på courtaget är olika hos olika banker och beroende på vilken handelsplats du handlar, (Stockholmsbörsens huvudlista, den mindre listan First North eller på en utländsk börs). Courtaget beräknas antingen som en procentandel på värdet du handlar för, eller är en fast summa.

Vilket konto ska jag välja? 

För aktier eller aktiefonder passar ISK eller kapitalförsäkring (KF). Ett ISK eller (KF) kan jämföras med en kartong som du fyller med innehåll, aktier eller fonder. Sedan betalar du en låg och jämn skatt varje år, beräknat på en schablonmässig vinst som styrs av nivån på statslåneräntan. Att betala skatt varje år, oavsett om värdet går upp eller ned, kan vid första ögonkastet låta bakvänt. Men för sparformer som växer, så som aktier och aktiefonder, har det hittills varit riktigt bra och ISK kommer sannolikt vara bäst för detta sparande även i framtiden. Kontanter och räntesparande hör dock inte hemma på ISK eftersom den förväntade avkastning då är för låg för att schablonbeskattningen ska vara gynnsam. Att under en kortare period ha lite kontanter på ISK är dock inget att oroa sig över, den skatten blir marginell. En annan fördel med ISK är att du slipper deklarera dina aktieaffärer. Här kan du läsa mer utförligt om hur skatten på ISK beräknas. Alternativet kapitalförsäkring (KF) beskattas på i princip samma sätt som ett ISK.

På aktie- & fondkonto (AF) skattar du på det traditionella sättet, d.v.s. 30 procent skatt på vinsten när du säljer din aktie. Detta måste du deklarera genom att fylla i en så kallad K4-blankett.

Vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen?

Det vanligaste misstaget många gör är att gasa för snabbt. Köpa en eller två aktier som blir antingen flipp eller flopp. Då är det lätt att bli övermodig eller tappa intresset. Bättre är att börja smått och sedan växla upp. Ska du lära dig åka skidor kastar du dig inte ut i de svarta backarna direkt. Du börjar i knappliften och tar dig stegvis bort mot de brantare backarna, där farten är högre men fallhöjden också större. På samma sätt ska du tänka i aktievärlden.

Vad bör jag undersöka innan jag köper?

En grundregel är att bara köpa aktier i bolag som du förstår. Det handlar inte om alla detaljer i bolaget, utan mer om du tror på affärsidén? Jag plockar heller aldrig in ett bolag i min portfölj utan att först läsa flera oberoende analyser. De hittar jag på sajter som PlaceraBörsveckanDIAffärsvärlden m.fl. EFN:s 15 minuter korta program Börslunch är också en bra källa till information. Genom att använda mig av flera källor får jag en bredare bild av bolaget och potentiella möjligheter/risker. Värt att ha i åtanke är att analytikernas tidsperspektiv kan skilja sig från ditt. Läser du på om ett bolag på diverse börsforum som Facebook, Twitter etc. är det extra viktigt att inte köpa allt som sägs med hull och hår. Risken finns att de som är mest högljudda, är de som försöker snacka upp just sina bolag.

Hoppas detta gav svar på några av dina frågor.

Lycka till med sparandet!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer