Alibaba kan bli världens största börsnotering!

Det har länge spekulerats i att Alibaba planerar en börsnotering. Nu är den äntligen här och det förväntas att bli den största börsnoteringen någonsin. Väljer man att utnyttja den extra tilldelningsoptionen så kan det handla om så mycket som $25 miljarder USD.

Alibaba är för många ett tämligen okänt varumärke i västvärlden. Här är vi istället vana vid Amazon och eBay. Men i Kina står de för över 54 % av alla paketleveranser och över 80 % av all e-handel.

Alibaba
Alibaba är stort, mycket stort.

 

Några som är glada är Yahoo. I augusti 2005 köpte nämligen Yahoo 40 % av bolaget för $1 miljard USD. Sju år senare, under 2012, sålde man tillbaka hälften av innehavet för $7,1 miljarder USD, en vinst på 1 320 %. Alibaba var då alltså värderat till strax under $40 miljarder USD. Nu, två år senare, förväntar vi oss en värdering på $168 miljarder USD. Detta har märkts på Yahoo:s aktiekurs som stigit med över 170 % på två år.

Vad tror bloggarna?

Alibaba mot Amazon – Lundaluppen
Alibaba skapar köplägen! – Snåljåpen

Lockas av Alibaba – Finansmamman
Alibaba och andra bolag på A – Gustavs aktieblogg
Det är väl annorlunda denna gången – Trygg Framtid

Vad tror Claes?

Alibaba lockar bara lite – Spara med Hemberg

Läs mer

So What Exactly Is Alibaba? – Forbes
Alibaba – China’s E-commerce Giant – Bloomberg

Källor: bloomberg.com, forbes.com, businessweek.com, ft.com, renaissancecapital.com
Information hämtad: 2014-09-17

Åsikter och slutsatser som framkommer i nyhetsartiklarna och blogginläggen är skribenternas egna och skall inte ses som investeringsråd från Avanza.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg