Årets bästa och sämsta börsmånader

Efter sol kommer regn brukar man säga och efter en av de starkaste börsstarterna någonsin, tog börsfesten abrupt slut i maj. Stockholmsbörsen stängde månaden på minus 10 procent och sparekonomer som undertecknad, har fått slita sitt hår efter synonymer till ord som; konjunkturoro, handelskrig och ”sitt lugnt i båten”.

Men ska man verkligen sitta lugnt i båten? Nämnda sparekonomer (undertecknad fortfarande en av de skyldiga) varnar ju samtidigt för att ”nu går vi in i en säsongsmässigt svagare börsperiod”. Och ja, det finns säsongsmönster på börsen. Tittar vi på Stockholmsbörsens (SIXRX) månadsvisa avkastning senaste 40 åren (1980 till idag), då ser vi att 9 av årets 12 månader i snitt haft en positiv avkastning. Bästa börsmånaden är april då börsen inklusive utdelningar i snitt stigit 3,34 %. Tätt följt av februari med 3,34 % och januari med 2,46 %.

Sorgemånaderna är istället juni med en snittavkastning på -0,37%, augusti med -0,95% och september med -1,43%.

Genomsnittsstatistik som denna är dock inte justerad för månader där börsens avkastning kraftigt avvikit från det ”normala” och den säger därför ingenting om fördelningen mellan positiva och negativa utfall. Det vill säga för sannolikheten att börsen går upp eller ned en viss månad.

När vi tittar på sannolikheten för positivt kontra negativt utfall, är bilden dock relativt samstämmig. Även här utmärker sig april, med en andel positiva månader på hela 78%. Tätt följt av januari och februari med 73 respektive 70% positiva månader.

I andra ändan hittar vi augusti där färre än hälften (46%) av månaderna bjudit på positiv avkastning, följt av juni och september med 51%.

Oavsett om man tittar på snittavkastningen eller fördelningen mellan positiva och negativa utfall verkar det alltså finnas visst fog för klyschan, ”Sell in may and stay away”. Men inte heller det skriver jag helt under på. Av flera skäl. Främst för att historiken inte är ett facit för framtiden och för att risken att hamna snett i sitt försök till tajming är överhängande. Men också för att själva uppmaningen blir felaktig. Tror man att börsen kommer gå ner kraftigt under sommaren för att sen resa sig under hösten, då kan man visserligen sälja i maj, men sen ska man absolut inte go away. Nej, då ska man använda sensommaren till att köpa in sig igen.

Eller så förlikar man sig bara med det svåra i att tajma börsen. Sitter still i båten och fortsätter med sitt månadssparande. Inte lika häftigt, men i de flesta fall både bättre och mer långsiktigt hållbart.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg