Årets bästa Sverigefonder

Av Johanna Kull

18 aug 20

Share

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar är upp 4 procent sedan årsskiftet. Ett flertal aktivt förvaltade Sverigefonder har dock gått betydligt bättre än så. Här listan över Sverigefonderna med högst avkastning i år. 

Det har varit ett turbulent börsår där investerarna har kastats mellan hopp och förtvivlan. När det var som osäkrast och börsen bottnade 16 mars var Stockholmsbörsens (OMXSPI) nedgång sedan årsskiftet  hela 30 procent. Sedan dess har återhämtningen varit fenomenal med en uppgång på nära 50 procent och i skrivande stund är börsuppgången sedan årsskiftet 3%, inklusive utdelningar 4%.

De mindre bolagen tog överlag mest stryk under börsoron, men det är också där återhämtningen varit som snabbast. Det märks inte minst i listan över de Sverigefonder som gått bäst sedan årsskiftet. Den domineras av fonder som kan investera i små- och mellanstora bolag. Utmärkande för listan är också att den helt domineras av aktivt förvaltade fonder, framför allt fonder som fokuserar på tillväxtbolag med högt teknikinnehåll.

Majoriteten småbolagsfonder

Här årets 15 bästa fonder inom kategorin ”Sverige”, samt ”Sverige små- och medelstora bolag”, av de som finns på Avanzas plattform.

På första plats hittar vi det göteborgsbaserade fondbolaget Consensus och deras Concensus Sverige Select som haft en avkastning på 30 procent. Fonden investerar i såväl stora som små svenska bolag och har möjlighet att ta mer koncentrerade investeringar i enskilda bolag, jämfört med vad en ”vanlig” värdepappersfond har. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med drygt 40 bolag med fokus på snabbväxande tillväxtbolag. Största sektorn är kommunikationsbolag som utgör ca 30 procent av fonden. Största innehav och stora bidragsgivare till fondens starka avkastning är gamingbolaget Stillfront som rusat på börsen i år, samt coronavinnaren Bambuser.

På andra plats över årets bäst presterande Sverigefonder hittar vi den månadshandlade fonden Lancelot Avalon. Fonden är koncentrerad och investerar normalt inte i fler än 20 bolag. Den har en stor viktning mot sjukvård och nära 40 procent av fondens innehav hamnar under denna kategorisering. Det har varit ett lyckodrag i år och fondens två största innehav, medicinteknikbolagen Bonesupport och Bactiguard, tillhör båda årets börsvinnare. Fonden passar inte för månadssparande och inte heller för småspararen då minsta köpbelopp är 100 000 kronor. Fonden har en fast förvaltningsavgift på 1 procent och utöver det tillkommer en prestationsbaserad avgift på 20 procent av den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex SIX Return Index.

Tredjeplatsen innehas av Enter Småbolagsfond. Fonden förvaltas sedan 2019 av Jon Hyltner och har i dagsläget investeringar i 39 olika bolag. Fondbolaget beskriver det som en fond med hållbar inriktning och de investerar inte i bolag verksamma inom ett antal branscher såsom alkohol, tobak, vapen och spel. Fondens största innehav är gamingbolaget Stillfront, följt av bygg- och heminredningsbolaget BHG Group, samt teknikkoncernen Sdiptech. Enter Småbolagsfond är också den utav fonderna på listan, som haft bäst avkastning de senaste tre åren.

På fjärde plats hittar vi Spiltan småbolagsfond. Även här är BHG Group största innehavet följt av hjälmsäkerhetsbolaget MIPS. Fonden är koncentrerad och de investerar i 20-30 bolag. Majoriteten av fondens innehav har en tydlig tillväxtbolagskaraktär och förvaltarna skriver själva att de lägger stor tonvikt vid företagsledning och bolagets långsiktiga framtidsutsikter.

Även femteplatsen innehas av en småbolagsfond, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige. Fonden förvaltas sedan 2019 av Henrietta Theorell och till skillnad från de övriga fonderna på listan är industribolagen i majoritet i denna fond och utgör nära 30 procent av fondens innehav. Största innehav är emellertid kommunikationstjänstbolaget Sinch

Bästa passivt förvaltade Sverigefond hittar vi först på 35:e plats och är PLUS Mikrobolag Sverige Index. Det är en passivt förvaltad fond som har som målsättning att följa utvecklingen för de svenska mikrobolagen. Jämförelseindex är NASDAQ OMX Stockholm Small Cap GI, som innehåller cirka 100 aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Största innehaven är Bactiguard, Lime technologies och NCAB. Förvaltningsavgiften är 0,4% och den totala avgiften 0,48%. 

Lär av de duktiga förvaltarna

Vi ska inte köpa en fond enbart utifrån avkastningen senaste året. Lika lite som vi enbart ska stirra oss blind på en fonds avgift. Men visst kan listor som denna fungera som inspiration, dels när du ska välja fond men också för dig som aktiesparare. Du kan få inspiration och nya idéer genom att titta på listan över fondernas 10 största innehav och du kan gärna klicka dig vidare till fondbolagen och läsa deras olika nyhetsbrev med förvaltarnas tankar. Det är en bra metod för att hålla sig påläst om vad som händer, men också för att se vilka förvaltare du får förtroende för.

Vilken Sverigefond sparar du i?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg