Biden eller Trump – vem är bäst för börsen?

Skattesänkningar eller federala stimulanser. Det är vad fokus ligger på när marknaden försöker förutspå vilken av de amerikanska presidentkandidaterna som vore bäst för börsen. Och hos båda kandidaterna går det att hitta sådant som har potential att stärka respektive sänka börsen. Låt oss titta mer på dessa. 

Det amerikanska presidentvalet är nu bara två veckor bort och vi matas med nyheter om hur potentiella utfall påverkar oss och börsen. Så länge det inte blir ett limbo där ingen segrare kan utses, tror jag emellertid att marknaden kommer att hantera valet utan någon större dramatik. En anledning till det är att det helt enkelt finns frågor som talar för respektive emot börsen hos båda kandidaterna. Låt oss titta på dessa:

Därför vore en Biden-seger positiv för börsen

  • Mer omfattande stimulanspaket – Medan Trump skickat motstridiga besked om storleken på stimulanser som krävs för att återstarta ekonomin har Biden och demokraterna varit tydliga med ett de vil se ett omfattande paket. Något som Goldman Sachs bedömer skulle kunna vara tillräckligt för att kompensera för eventuella skattehöjningar.
  • Förbättrade relationer med Kina och Europa – Majoriteten av amerikanerna står bakom Trumps hårda attityd gentemot Kina, men det är onekligen så att stora techbolag som Apple drabbats negativt. Här menar analytiker att Bidens mjukare förhållningssätt till världens näst största ekonomi kan få positiva konsekvenser för flertalet börsbolag. Även med Europa har Trumps fyra år vid makten fyllts av ett antal konflikter och även denna relation tror många analytiker skulle förbättras vid en Biden-seger.
  • Federala satsningar på grön omställning – Biden har utlovat ett historiskt klimatpaket för att göra USAs energisektor fossilfri till 2035 och USA klimatneutralt till 2050. Detta skulle kräva massiva federala investeringar och i förlängningen innebära ytterligare lyft i värderingarna för bolag verksamma inom bland annat solenergi, vindkraft, elektrifiering av bilar. Omvänt skulle en Trump seger gynna sektorer som olja- och gas samt kolindustrin. Dessa sektorer anses emellertid ”oinvesterbara” av många investerare och en Trump-seger skulle knappast ändra på detta. Fossilindustrin är helt enkelt ingen framtidsbransch.

Därför vore en Trump-seger positiv för börsen

  • Lägre skatter – 2017 drev Trump igenom en sänkning av bolagsskatten från 35 till dagens 21procent. En skatt som Biden uppgett att han delvis vill rulla tillbaka till 28 procent. Att han skulle göra det mitt under pågående pandemi får emellertid anses osannolikt. Alldeles oavsett är det uppenbart att skatterna sannolikt är lägre med Trump vid rodret.
  • Minskad regelbörda – Trump har minskat på diverse regleringar som påverkar företagen och vill fortsätta på det spåret. Det betyder lägre kostnader vilket i slutändan kan leda till högre bolagsvinster.
  • Mindre risk för nedstängningar av samhället – Risken för landsomfattande nedstängningar, med stora ekonomiska konsekvenser som följd, får anses lägre med Trump som president.

Sämsta utfallet för börsen

Det sämsta utfallet för börsen vore ett oklart valresultat där det tar veckor, kanske månader, att utse en ny president. Det kan innebära en turbulent period med nedgångar på börsen. Marknaden ogillar osäkerhet generellt och inte minst skulle det bli än svårare för kongressen att enas om det nya nödvändiga stimulanspaketet. Ett paket som oavsett vad dess storlek landar på, kommer innebära en inkomstförstärkning som är nödvändig för stora grupper amerikanska hushåll och nödvändigt för att hålla hushållens konsumtion uppe. En mycket viktig beståndsdel för hela den amerikanska ekonomin, då hushållskonsumtionen står för två tredjedelar av landets ekonomi. En långbänk i denna fråga kan alltså få förödande konsekvenser. Detta är emellertid något som båda partierna är väl medvetna om, vilket bör förbättra oddsen för att man tillslut når en kompromiss.

Därför behöver du inte agera

När man pratar om bäst eller sämst för börsen hamnar man snabbt i ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Som dessutom är mycket svårt att förutspå. Att försöka tajma på dessa premisser blir därmed upplagt för besvikelser. Och som tur är, är det andra frågor som över tid driver börsen, nämligen bolagens egna värdeskapande.

Så förändra inte din strategi utifrån vem som sitter i Vita huset. Fokusera istället på att ha rätt balans mellan börs och räntesparande och har en bredd i din aktie- och/eller fondportfölj.

Lycka till!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter fraån Avanza. 

Relaterade inlägg