Bolåneskolan #4 När ska man amortera och när ska man spara?

Av Avanza

28 maj 21

Share

De allra flesta berörs av amorteringskravet som innebär att lån ska amorteras ner till 50 procent av bostadens värde. Men hur ska man tänka sen? Bör målet vara skuldfri? I detta blogginlägg resonerar jag kring detta och ger några tips på hur man kan tänka. 

”Den som är satt i skuld är icke fri” dundrade dåvarande finansminister Göran Persson från riksdagens talarstol när han la fram sin åtgärdsplan för att hantera den svenska statsskulden på 1990-talet. Men dessa ödesmättade ord kan varken tillskrivas vare sig Göran Persson eller hans socialdemokratiske partikollega Ernst Wigforss (som förmodligen var den första som formulerade dem i en politisk kontext) utan är istället hämtade från bibeln. Det gör dem inte desto mindre betungande. Men hur ska man tänka? Är det ett självändamål att bli skuldfri?

De flesta har lån…

De allra flesta av oss skulle, enligt citatet, inte vara fria. Vi har CSN-lån och bolån, billån och kreditkort. Att bli helt skuldfri kan kännas som en omöjlighet för många. Men vi stretar ändå på med avbetalningar på lånen – frivilligt eller ej. År 2016 infördes ett amorteringskrav på bolån vilket också skärptes år 2017. Amorteringskraven finns där då en hög skuldsättning i samhället visat sig vara en stor riskfaktor för samhällsekonomin i sin helhet när vi går in i en lågkonjunktur där inkomster och förmögenheter faller. Hushåll med höga skulder i förhållande till sina inkomster drabbas hårdare vid en sådan situation och drar ner ytterligare på sin konsumtion vilket i sin tur förvärrar den ekonomiska situationen. Genom att, i goda tider, amortera på sina lån förbättras alltså våra möjligheter att parera kommande ekonomiska nedgångar – vilket inte bara är bra för enskilda hushåll utan för samhället i stort.… och de flesta av oss amorterar

Om vi tittar på bolånen så var den genomsnittliga belåningsgraden för bolån år 2020 lite drygt 66 procent. Väldigt många av oss omfattas därför av amorteringskravet som innebär att vi ska amortera ner våra lån till 50 procent av bostadens värde. I vilken takt beror på hur stort lån vi har i förhållande till bostadens värde samt inkomstnivå.

Att amortera skapar trygghet

Genom att amortera försäkrar du dig både mot framtida bopris- och ränteförändringar. Du sänker också dina framtida boendekostnader i och med att lånet sjunker. Tre faktorer som kanske kan bidra till lite bättre nattsömn när det stormar på finansmarknaderna. Men när du nått den där magiska 50-procents-nivån, hur ska du då tänka? Även stater tar, som bekant, lån och inom EU har man enats om en maxnivå på 60 procent. Detta har ju följts med varierande framgång över tiden men kan vara en intressant utgångspunkt för det egna ställningstagandet kring rimlig skuldsättningsnivå.

Alternativkostnaden för att amortera

Det finns, som jag tidigare varit inne på, flera tydliga fördelar med att amortera, både privatekonomiska och samhällsekonomiska. Men i slutänden är det, så klart, upp till var och en att ta ställning till om man vill fortsätta amortera när man nått 50 procent. Ibland nämns 30 procent som en nivå när amorteringen inte ger lika mycket tillbaka som tidigare, det vill säga att alternativkostnaden till att göra annat för pengarna är högre. Börsen har historiskt gett drygt sju procent i avkastning per år. Att istället för amortera sätta pengarna i arbete på börsen kan därför vara ett bra alternativ.

Dessutom kan det vara bra att diversifiera sin ekonomi genom att både ha pengar placerade i bostaden och på börsen – helt enkelt att sprida sina risker.

Spara på börsen eller på sparkonto?

Många av oss som bor i ett hus eller bostadsrätt är smärtsamt medvetna om de oväntade kostnader som kan uppstå när något går sönder eller inte blir som tänkt. Det kan vara en ”händig” partner som tagit sig vatten över huvudet, en luftvärmepump som plötsligt ger upp eller en tvättmaskin som bestämmer sig för att sprida vattnet över golvet, snarare än i trumman. Oavsett vad, underlättas dessa situationer om man lyckats skrapa ihop en ”vid-behov-pott” att använda för just oväntade utgifter relaterade till hemmet. Genom att avsätta en slant varje månad till ”vid-behov”-potten känns det kanske inte riktigt lika tungt när det börjar droppa på vinden. Då akuta renoveringsbehov kan uppstå både oväntat och bli dyra är det klokast att placera ”vid-behov”-potten på ett sparkonto – gärna med lite ränta. Pengarna som är på börsen behöver ha ett längre perspektiv än fem år.

För att summera:

  • Genom att amortera ner dina bolån framtidssäkrar du din ekonomi mot boprisfall och räntehöjningar. Du sänker också dina framtida boendekostnader
  • Att fortsätta amortera under en 50-procentig belåningsgrad är upp till var och en men börjar nivån närma sig 30-procentig belåningsgrad kan det vara värt att fundera över alternativ
  • Alternativ kan vara dels att låta pengarna arbeta på börsen, dels sätta av en slant på ett sparkonto till oväntade utgifter som kan uppstå.

(Psst – du vet väl om att du kan ansöka om bolån hos oss på Avanza? Här kan du läsa mer om Bolån+, ett bolån med samma låga ränta till alla – oavsett om du vill flytta ditt lån eller låna till ny bostad)

Få koll på bolån med Bolåneskolan

Lycka till!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Bolån+ Landshypotek är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Landshypotek Bank AB. Kreditgivare är Landshypotek Bank AB. Gäller för upp till 75% av bostadens värde. Bolån+ Stabelo är ett samarbete mellan Avanza Bank AB (org.nr 556573-5668, Box 1399, 111 93 Stockholm) och Stabelo AB. Kreditgivare är Stabelo AB. Gäller upp till 60% belåning av bostadens värde.

Relaterade inlägg