Branscherna vi inte vill investera i

Arktisk olja, kolkraft och kontroversiella vapen är branscherna som flest sparare vill exkludera i portföljen. Det visar data från fler än 10 000 personer, som utifrån sina egna värderingar utformat egna hållbarhetsstämplar. Skillnaden mellan män och kvinnor och mellan åldersgrupper är dock stor. Kärnkraft och pornografi är mer accepterat bland män än kvinnor, yngre sparare ratar päls- och läderindustri medan äldre sparare är mer skeptiska till GMO.

Miljön prio ett

Avanza lanserade för två månader sedan Hållbarhetsstämpeln. Ett verktyg som innebär att du som sparare får ta ställning till frågor rörande ett eller flera av dessa områden; Miljö & Klimat, Ifrågasatta branscher, Socialt Ansvar samt Ägarstyrning. När nu fler än 10 000 personer utformat sin egen Hållbarhetsstämpel är det tydligt att Miljö & klimat är den hållbarhetsfråga som spararna prioriterar högst. Fyra av de fem mest kontroversiella branscherna enligt spararna är kopplade till Miljö & klimat.

Arktisk olja och gasproduktion samt kolkraft är de branscher som flest vill exkludera från portföljen. 79 procent av spararna som utformat en Hållbarhetsstämpel väljer bort fonder som investerar i bolag verksamma inom dessa områden. På tredje plats på spararnas exkluderingslista kommer Kontroversiella vapen, följt av Palmolja och utvinning av oljesand.

 

Porrindustrin en vattendelare mellan män och kvinnor

Pornografi är den bransch där skillnaden i hur män och kvinnor ser på branschen är som störst. 79 procent av kvinnorna vill inte investera i fonder som kan investera i bolag verksamma i porrbranschen, jämfört med bara 50 procent av männen.

Porrindustrin är även en vattendelare mellan äldre och yngre sparare. Medelålders och äldre exkluderar i högre utsträckning pornografi, än vad än vad yngre gör. 57 procent av de under 40 år exkluderar fonder som kan investera i bolag inom porrbranschen, jämfört med 69 procent av de över 40 år.

Kärnkraft är en annan bransch där det råder stor skillnad mellan kvinnor och män. 47 procent av kvinnorna vill exkludera kärnkraft från portföljen, jämfört med endast 29 procent av männen.

Störst samsyn mellan män och kvinnor råder i den enligt spararna minst kontroversiella branschen alkohol. 26 procent av kvinnorna vill exkludera bolag verksamma inom detta, jämfört med 23 procent av männen.

Betydande skillnad mellan åldersgrupper

I synen på GMO och kärnkraft märks en betydande skillnad mellan åldersgrupper. Äldre sparare är betydligt mer negativa till att ha GMO i portföljen än vad yngre sparare är. 52 procent av de över 60 år väljer bort GMO, jämfört med bara 34 procent av de mellan 20 och 39 år.

Även kärnkraft exkluderas i betydligt högre utsträckning av äldre. Bland de mellan 20 och 39 år är det bara 34 procent som väljer bort bolag verksamma inom kärnkraft, jämfört med 45 procent av de mellan 60 och 75 år.

Den enda branschen som yngre sparare exkluderar i högre utsträckning än äldre, är päls- och läderindustri. 57 procent av spararna under 40 år exkluderar bolag inom päls och läderindustri, jämfört med 35 procent av de över 60 år.

Har du gjort någon Hållbarhetsstämpel ännu och vad väljer du bort? 

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg